Gennemse Forfatter

Steffen

cph:learning udvider samarbejdet med Finansforbundet

cph:learning udvider sit samarbejde med Finansforbundet om at tilbyde eksisterende og nye medlemmer spændende faglige netværk inden for ledelse, compliance og fintech.

De danske finanshuse er i fuld gang med at digitalisere kerneforretningen, da mange funktioner kan automatiseres og erstattes af digitale løsninger. Det betyder markante medarbejderreduktioner, etablering af nye fin tech virksomheder og interne organisationsenheder samt ændrede kompetencekrav.

I denne transformation opstår der nye karrieremuligheder både i eksisterende og nyetablerede finansvirksomheder.

Sammen med Finansforbundet og branchefolk driver Ph.d. Steffen Löfvall fra cph:learning følgende netværk, der på forskellig vis bidrager til forståelse og aktiv udnyttelse af udviklingstendenserne:

1. Netværk for Fintech
2. Netværk for finans-it i it-afdelingen (Future Finans-IT )
3. Netværk for RegTech (Regulatory technology)
4. Netværk for market-ansatte ”Invest in yourself”
5. Netværk for uformel ledelse
6. Netværk for kommende ledere
7. Netværk for compliance-medarbejdere

Hvis du vil vide mere om indhold/form og de bagvedliggende effektive netværksløsninger, er du velkommen til at kontakte Steffen Löfvall på mobil 20 32 10 22.

Steffen Löfvall keynote på KS-dagen 2017 om co-creation

Steffen Löfvall KomSprog KS-dagen 2017 samskabelse“Hvad er co-creation? Hvilke problemtyper, mindset, metoder og kompetencer kræver samskabelse / co-creation?” er titlen på Steffens keynote på KS-dagen 2017 for kommunikations- og sprogmedarbejdere.

Et af de centrale budskaber i oplægget er, at kommunikatører bør interessere sig for samskabelse. Kommunikatører skal gøre sig spilbare ved at have fat i mindsettet, ressourcerne og redskaberne. Derved bliver de inviteret ind og undgår at ende som den, der sidder udenfor udviklingsprocesserne. I oplægget optegnes tre roller, som kommunikatører kan indtage i co-creationprocesser:

  1. Arkitekten — der designer processen og er proceskonsulent
  2. Deltageren — som træder ind i processen
  3. Formidleren — som formidler, hvad andre har gjort og trækker essensen ud.

De tre roller kalder på forskellige kompetencer. Det optimale er, at kommunikatøren kan træde kompent ind i alle tre roller.

Kontakt Steffen (tlf. 20 32 10 22 / steffen@cphlearning.dk), hvis du vil høre mere om samskabelse som koncept, metode og værktøj.

Steffen Löfvall arrangerer compliance konference

Steffen Löfvall arrangerer Finansforbundets kommende compliance konference i efteråret 2017.

Håndtering af hvidvask, korruption, det 4. EU-direktiv, datastrømme i skyen og i fintech-selskaber. Den finansielle sektor står over for en række aktuelle problemstillinger, der har konsekvenser for arbejdet med compliance.

På årets finansiel compliance-konference bliver deltagerne fagligt opdateret på, hvordan den finansielle sektor løser nogle af de største compliance-udfordringer i dag.

Konferencens hovedtemaer er udvalgt i samarbejde med compliance-ledere og -medarbejdere. Workshops og faglige oplæg leveres af fagfolk fra sektoren, og i pauserne kan du deltage i faglige netværkszoner.

Kontakt Steffen Löfvall for yderligere information.

Kursus i udviklingsarbejde på UCN

Steffen Löfvall har udviklet et kursus i udviklingsarbejde til UCN. Kurset styrker UCNs ansatte i at arbejde refleksivt og kvalificeret med udviklingsarbejde i bred forstand. Kurset bidrager til afklaring af, hvilke problemstillinger der adresseres, samt hvilke metoder der er relevante at anvende i udviklingsarbejde afhængig af problemets karakter.

Kurset afholdes over to dage.

På kursusdag 1 arbejdes teoretisk og praktisk med de kerneproblemstillinger, som udviklingsarbejdet skal løse. På dagen arbejdes der med forskellige metoder til afklaring af kerneproblemstillingen, som udviklingsarbejdet skal løse.

På kursusdag 2 arbejdes teoretisk og praktisk med udviklingsarbejdets formåls- og målbeskrivelser. Begge dage gennemføres som en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning og case-arbejde.

Kontakt Steffen Löfvall på telefon 20321022 for at høre nærmere.

Kan din kundeservice blive bedre?

cph:learning indbyder nu til 2 nye videnfora. Begge med fokus på kundeservice – for kan din kundeservice også blive bedre?

John Viuf, kundeservicespecialist gennem 20 år som forretningsudviklings- og kundeservicechef i nogle af de største it-virksomheder i Danmark, besvarer med et fagligt oplæg spørgsmålene: Hvad er egentlig kundeservice (CS) og hvorfor er det vigtigt for en virksomhed? Simple spørgsmål som du jævnligt forholder dig til og kan besvare – eller kan du?

Læs mere og tilmeld dig på Videnforum

Steffen Löfvall er foredragsholder om strategisk ledelse

Steffen Löfvall er oplægsholder på UCCs om strategisk ledelse for skolens ledere. Formålet med UCC’s Ledertemamøder er at sætte relevante ledelsestemaer på dagsordenen og skabe en fælles referenceramme i ledergruppen.
Kontakt Steffen for mere information om det faglige oplæg.

7.12 Roller og kompetencer i samskabelse – cph:learning/videnforum

Steffen Löfvall“Roller og kompetencer i samskabelsesprocesser” er titlen på det nyeste cph:learning/videnforum ved Steffen Löfvall. I dette videnforum diskuterer partner, PhD Steffen Löfvall, hvilke roller og kompetencer, der bør være tilstede i forbindelse med samskabelsesprocesser.

Deltagerne bliver bevidst om, hvilke roller og kompetencer, der bringes i spil, når udviklingsprocesser rummer samskabelse. Tydelighed kan hjælpe arkitekten, deltageren og formidleren til italesætte og acceptere, hvordan processen bliver organiseret. Og hvad der forventes af dem undervejs.

 

For det andet vender en lang række offentlige virksomheder og myndigheder i stigende grad blikket imod at løse sine komplekse velfærdsproblemstillinger gennem netværksbaserede løsninger. Paradigmeskift fra den offentlige servicevirksomhed til den samskabende virksomhed kalder på nye proceskompetencer og roller.

Dato: onsdag 7. december 2016.

Tidspunkt: 14.30-16.00.

Sted: cph:learning, Ambassadebygningen, Hans Christian Andersens Boulevard 48, 1. sal., 1553 København V.

Pris: GRATIS.

Tilmelding nødvendig.

RETHNK.COM

Building Bridges Fintech – Udnyt finanssektorens nye karrieremuligheder

Banker verden over er i fuld gang med at digitalisere deres forretninger, og udviklingen har konsekvenser for medarbejderne og deres karriere i den finansielle sektor. Steffen Löfvall har sammen med Finansforbundet udviklet og nu igangsat netværket “Building Bridges Fintech” til forbundets medlemmer, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for finansiel teknologi.

På fem netværksmøder hos sektorens aktører vendes aktuelle faglige fintechtemaer og -problemstillinger, og hvilken betydning de har for medarbejderne i finanssektoren. Der afholdes et månedligt møde i første halvår af 2017, og et af møderne er en to-dages studietur til London FinTech hub.

Læse mere om netværket her eller kontakt Steffen på telefonnummer 20 32 10 22 for yderligere information.

Steffen Löfvall keynote på KS-dagen 2016 om samskabelse

Steffen Löfvall cph:learning Komsprog KS-dagen 2016 samskabelse“Hvad er co-creation? Hvilke problemtyper, mindset, metoder og kompetencer kræver samskabelse / co-creation?” er titlen på Steffens keynote oplæg på KS-dagen 2016 for kommunikations- og sprogmedarbejdere.
Et af de centrale budskaber i oplægget er, at kommunikatører bør interessere sig for samskabelse. Kommunikatører skal gøre sig spilbare ved at have fat i mindsettet, ressourcerne og redskaberne. Derved bliver de inviteret ind og undgår at ende som den, der sidder udenfor udviklingsprocesserne. I oplægget optegnes tre roller, som kommunikatører kan indtage i co-creationprocesser:

  1. Arkitekten — der designer processen og er proceskonsulent
  2. Deltageren — som træder ind i processen
  3. Formidleren — som formidler, hvad andre har gjort og trækker essensen ud.

De tre roller kalder på forskellige kompetencer. Det optimale er, at kommunikatøren kan træde kompent ind i alle tre roller.

Kontakt Steffen (tlf. 20 32 10 22 / steffen@cphlearning.dk), hvis du vil høre mere om samskabelse som koncept, metode og værktøj.

Vi udvikler et fælles tredje med co-creation / samskabelse

Vi udvikler et fælles tredje med co-creation!
Coc-reation eller på dansk samskabelse er egentlig et 70’er-begreb, som har fået en renæssance. Dengang talte man om aktionslæring, fremtidsværksteder og brugercentrerede udviklingsprocesser. Grundlogikken og procesredskaberne er stort set de samme i dag. Andre kommunikationsredskaber og organisationskulturer i dag giver selvfølgelig en vis forskel.

Læs mere om dette i Steffens interview på KomSprog.dk