Gennemse Kategori

Foredrag

Narrativ Forandringsledelse i Finanssektoren

Claus Nygaard fra cph:learning har netop afholdt et foredrag for medlemmerne af Finansforbundet om brug af det narrative metode i forandringsledelse. Fokus var på, hvordan der skabes handling, mening og identitet i forandringsprocesser. Claus tog udgangspunkt i bogen “Forandringsledelse i et narrativt perspektiv”, som han har skrevet sammen med Hanne Fredslund.

Forandringsledelse i et Narrativt Perspektiv - Claus Nygaard - Hanne Fredslund - Dansk Psykolog Forlag - cph:learning - cphlearning

Du er velkommen til at kontakte Claus (claus@cphlearning.dk /41 41 41 81), hvis du vil høre mere om det narrative perspektiv i forandringsledelse.

Steffen Löfvall keynote på KS-dagen 2017 om co-creation

Steffen Löfvall KomSprog KS-dagen 2017 samskabelse“Hvad er co-creation? Hvilke problemtyper, mindset, metoder og kompetencer kræver samskabelse / co-creation?” er titlen på Steffens keynote på KS-dagen 2017 for kommunikations- og sprogmedarbejdere.

Et af de centrale budskaber i oplægget er, at kommunikatører bør interessere sig for samskabelse. Kommunikatører skal gøre sig spilbare ved at have fat i mindsettet, ressourcerne og redskaberne. Derved bliver de inviteret ind og undgår at ende som den, der sidder udenfor udviklingsprocesserne. I oplægget optegnes tre roller, som kommunikatører kan indtage i co-creationprocesser:

  1. Arkitekten — der designer processen og er proceskonsulent
  2. Deltageren — som træder ind i processen
  3. Formidleren — som formidler, hvad andre har gjort og trækker essensen ud.

De tre roller kalder på forskellige kompetencer. Det optimale er, at kommunikatøren kan træde kompent ind i alle tre roller.

Kontakt Steffen (tlf. 20 32 10 22 / steffen@cphlearning.dk), hvis du vil høre mere om samskabelse som koncept, metode og værktøj.

Claus Nygaard VIP-event hos Erhverv Randers

Erhverv Randers

Claus Nygaard holder 10. februar 2017 VIP-event hos Erhverv Randers med specielt fokus på Strategi og Forretningsudvikling. Deltagerne er ejere/ledere fra 20 virksomheder i Kronjylland, som kommer for at få et forskningsbaseret input til deres strategiske arbejde.

Oplægget varer 3 timer og Claus giver deltagerne konkret input til, hvordan de skal arbejde med strategi, hvis de vil have et optimalt inblik og overblik i strategiprocessen. Med sig fra foredraget har deltagerne en velbeskrevet værktøjskasse, som de efterfølgende kan arbejde videre med på egen hånd.

Besøg Erhverv Randers <HER>

Steffen Löfvall er foredragsholder om strategisk ledelse

Steffen Löfvall er oplægsholder på UCCs om strategisk ledelse for skolens ledere. Formålet med UCC’s Ledertemamøder er at sætte relevante ledelsestemaer på dagsordenen og skabe en fælles referenceramme i ledergruppen.
Kontakt Steffen for mere information om det faglige oplæg.

7.12 Roller og kompetencer i samskabelse – cph:learning/videnforum

Steffen Löfvall“Roller og kompetencer i samskabelsesprocesser” er titlen på det nyeste cph:learning/videnforum ved Steffen Löfvall. I dette videnforum diskuterer partner, PhD Steffen Löfvall, hvilke roller og kompetencer, der bør være tilstede i forbindelse med samskabelsesprocesser.

Deltagerne bliver bevidst om, hvilke roller og kompetencer, der bringes i spil, når udviklingsprocesser rummer samskabelse. Tydelighed kan hjælpe arkitekten, deltageren og formidleren til italesætte og acceptere, hvordan processen bliver organiseret. Og hvad der forventes af dem undervejs.

 

For det andet vender en lang række offentlige virksomheder og myndigheder i stigende grad blikket imod at løse sine komplekse velfærdsproblemstillinger gennem netværksbaserede løsninger. Paradigmeskift fra den offentlige servicevirksomhed til den samskabende virksomhed kalder på nye proceskompetencer og roller.

Dato: onsdag 7. december 2016.

Tidspunkt: 14.30-16.00.

Sted: cph:learning, Ambassadebygningen, Hans Christian Andersens Boulevard 48, 1. sal., 1553 København V.

Pris: GRATIS.

Tilmelding nødvendig.

RETHNK.COM

Steffen Löfvall keynote på KS-dagen 2016 om samskabelse

Steffen Löfvall cph:learning Komsprog KS-dagen 2016 samskabelse“Hvad er co-creation? Hvilke problemtyper, mindset, metoder og kompetencer kræver samskabelse / co-creation?” er titlen på Steffens keynote oplæg på KS-dagen 2016 for kommunikations- og sprogmedarbejdere.
Et af de centrale budskaber i oplægget er, at kommunikatører bør interessere sig for samskabelse. Kommunikatører skal gøre sig spilbare ved at have fat i mindsettet, ressourcerne og redskaberne. Derved bliver de inviteret ind og undgår at ende som den, der sidder udenfor udviklingsprocesserne. I oplægget optegnes tre roller, som kommunikatører kan indtage i co-creationprocesser:

  1. Arkitekten — der designer processen og er proceskonsulent
  2. Deltageren — som træder ind i processen
  3. Formidleren — som formidler, hvad andre har gjort og trækker essensen ud.

De tre roller kalder på forskellige kompetencer. Det optimale er, at kommunikatøren kan træde kompent ind i alle tre roller.

Kontakt Steffen (tlf. 20 32 10 22 / steffen@cphlearning.dk), hvis du vil høre mere om samskabelse som koncept, metode og værktøj.

Claus Nygaard keynote på BUPL ledelseskonference 2017

Claus Nygaard Professor cph:learning bupl ledelseskonference Samskabelse i det offentligeBUPL ledelseskonference

finder sted 11.-12. januar 2017. Det gennemgående tema er Samskabelse.

Claus Nygaard er keynote speaker den 12. januar med temaet “Samskabelse – Samarbejdets version 3.0”. I sit oplæg præsenterer Claus teorien bag samskabelse (co-creation) og kommer med eksempler på samskabelse i praksis. Han introducerer en samskabelsesmodel, som konkret kan anvendes i moderne institutionsledelse til at skabe positive resultater gennem samskabelse. I sit oplæg stiller Claus også skarpt på, hvad det betyder for lederrollen at skulle udvikle og håndtere samskabelsesprojekter.

Efterfølgende faciliterer Claus en workshop, hvor de 250 deltagere aktivt arbejde med samskabelse af nye løsninger i praksis. I samskabelsesworkshoppen  arbejder deltagerne med samskabelse både som en lineær og en cirkulær proces. Gennem brugen af værktøjet bliver deltagerne klar over, hvordan samskabelse kan være behjælpelig med at skabe seks effekter: 1) ideskabelse; 2) relationsskabelse; 3) kulturskabelse; 4) resultatskabelse; 5) legitimitetsskabelse; 6) ejerskabelse. Disse seks effekter er den gavnlige effekt af samskabelsesprojekter. Efter workshoppen har deltagerne en model og en metode med hjem, som kan hjælpe dem med at igangsætte samskabelsesprocesser i deres eget nærmiljø.

Læs program for BUPLs ledelseskonference 2017  <HER>

Kontakt Claus (tlf. 41 41 41 81 / claus@cphlearning.dk), hvis du vil høre mere om samskabelse som koncept, metode og værktøj.

 

 

Steffen Löfvall afslutter konference om samskabelse

I Teknologisk Instituts kommunale netværk for social innovation afslutter Steffen netværkets september konference med et oplæg om strategisk samskabelse.

Oplægget handler om strategiske samskabelsesmodeller og -kompetencer. Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra de danske kommuner præsenterer og diskuterer Steffen tre strategiske udgangspunkter for samskabelse:

  • Reform- og politikdrevet samskabelse (top-down)
  • Centerdrevet samskabelse (middle-up-down)
  • Ildsjæle- og behovsdrevet samskabelse (bottom-up)

De tre tilgange afspejler forskellige formål, metoder, aktører, strategier og organiseringsprocesser. Alle tre former for samskabelse ses på samme tid i og omkring organisationer, hvilket giver anledning til koordinering af deltagelse og facilitering af processer. Samtidig har de hver sine styrker og svagheder.
Steffen gennemgår derfor, hvilke redskaber der kan bruges til at skabe overblik og retning på organisationens samskabelser samt hvilke kompetencer der kræves af og etableres i samskabelsesprocesser.

Hvis du vil vide mere, kan Steffen kontaktes på telefonnr. 20321022.