Narrativ forandringsledelse i kommunen

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Claus Nygaard har udviklet to værktøjer til Høje-Taastrup kommune, som hjælper lederne med at bedrive narrativ forandringsledelse i kommunen. Begge værktøjer bygger på den narrative metode, som den er beskrevet i bogen “Forandringsledelse i et narrativt perspektiv” af Claus Nygaard & Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag).

Det første værktøj er et organiseringsværktøj, som hjælper ledelsen med at finde frem til, hvilken organisering af arbejdet, der skaber størt handekraft, giver bedst mening og identitet. Med værktøjet afprøver lederne forskellige organiseringsformer og får på den måde et indblik i, hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt. Organiseringsværktøjet kan bruges af alle ledelser, som står over for en organisationsændring.

Narrativt Organiseringsværktøj - Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

 

Det andet værktøj er et samtaleværktøj, som hjælper ledelsen med at bedrive forandringssamtaler i praksis. Hvor de gennem den narrative tilgang hjælper medarbejderne med at skabe handling, mening og identitet i forandringsprocessen. Samtaleværktøjet kan bruges af alle ledelser, som skal kommunikere en forandringsproces.

Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

Kontakt Claus Nygaard (41 41 41 81 / claus@cphlearning.dk) hvis du vil høre mere om værktøjerne.

Claus Nygaard er keynote speaker i Netværk Danmark

Claus var den 30. november på besøg hos Netværk Danmark på Glostrup Hospital og holde et foredrag om Offentlig Strategi. Med i netværket var erfarne offentlige ledere, som alle arbejder i spændingsfeltet mellem drift og udvikling / offentlig og privat.

Til dagen havde Claus forberedt et foredrag, hvor det primære fokus var på forskellene mellem offentlig-privat samarbejde og offentlig-privat samskabelse. Herunder præsenterede Claus en typologi for offentlig projektledelse, som satte gang i en frugtbar snak om, hvordan drifts- og udviklingsprojekter styres i deltagernes kommuner. Claus viste også eksempler på projekttyper, som gav yderligere anledning til drøftelse af ligheder og forskelle i de offentlige lederes praksis.

Med sig hjem havde deltagerne en potentiel ny rammesætning af deres strategiarbejde, som kan hjælpe dem med en langt mere bevidst og proaktiv ledelse fremover.

Anne Hørsted & Claus Nygaard udgiver international bog om Curriculum-udvikling

Anne Hørsted & Claus Nygaard har netop udgivet deres 5. internationale bog i 2017 på det engelske forlag Libri Publishing Ltd., Oxfordshire. Bogen er tilgængelig på <Amazon.com> sammen med de øvrige bøger, de har udgivet. I denne bog lægger de særligt vægt på, hvordan curriculum udvikles på universiteter, så de studerendes læreprocesser sættes i centrum. Bogen er udgivet sammen med Professor John Branch fra University of Michigan.

Bogen indeholder eksempler på curriculum-udvikling fra universiteter over hele verden.

Anne Hørsted - Claus Nygaard - John Branch - Learning-Centred Curriculum Design  Libri Publishing Ltd

cph:learning har gennemført Camp Future i Aarhus

Claus Nygaard & Anne Hørsted fra cph:learning har netop gennemført Camp Future i Aarhus med stor succes. Camp Future er et unikt uddannelseskoncept udviklet af Claus Nygaard, hvor ledige akademikere som en del af uddannelsen knyttes til private virksomheder og hjælper virksomhederne med forretningsudvikling.

Camp Future er hands-on træning fra første kursusdag, og gennem forløbet uddannes deltagerne i konkrete værktøjer til forretningsudvikling. De lærer at analysere markedet, kunderne, produktet, servicen, virksomheden og virksomhedens interessenter. De lærer at lave både cost-benefit analyser og kunderejser og kan dermed identificere, hvor og hvordan virksomheden kan komme videre med forretningsudvikling.

Camp Future sikrer de ledige akademikere en frugtbar tilknytning til arbejdsmarkedet, idet 100% af deltagerne knyttes til deres case-virksomhed som praktikanter. Denne tilknytning fører i nogle tilfælde til job i case-virksomheden, i andre tilfælde til jobs i beslægtede virksomheder.

Camp Future udbydes i samarbejde med Jobcenter Aarhus, som også måler den jobskabende effekt af uddannelsen. På det nyligt gennemførte hold var 20% af deltagerne kommet i nyt arbejde allerede ved uddannelsens afslutning og de resterende 80% i praktik.

Deltagerne siger:

“Hvad der tog mig 5 år at forstå på universitetet, har jeg lært på 3 månender.”

“Camp Future forløbet er et fagligt og praktisk boost, som virkelig udvikler og udbygger ens kompetencer. Anne og Claus, som er de primære personer, man har kontakt med under forløbet, er fantastiske dedikerede mennesker. Anne sørger fra dag 1 for, at man er orienteret omkring forløbet og undervisningen. Claus er en ildsjæl – en underviser, der virkelig har interesse i, at vi som deltagere klarer os godt og udvikler os hver især. Jeg er meget tilfreds med mit forløb i Camp Future, som har bidraget til mine faglige kompetencer, såvel som udviklet mig og givet mig et personligt boost. Begge har bidraget positivt til min jobsøgningsprocess og hjulpet med at afklare mine kompetencer og styrke mit drive.”

“Super godt forløb indeholdende værktøjer, som kan bruges personligt og i virksomheden. Motiverende at der samarbejdes med erhvervslivet, og at reelle udfordringer inddrages i undervisningen.”

“Camp Future er et fremragende kursus at deltage i hvis man er kørt fast i sin jobsøgning og man får virkelig noget ny energi af at være der. Camp future er et kursus som jeg undrer mig over at uddannelses institutionerne ikke har taget til sig og anvender som en del af uddannelsen da det ruster de studerende meget bedre til at komme i job hurtigere og giver en bedre fornemmelse af hvordan de skal bruge deres kompetencer i forretnings sammenhænge.”

Ring til Claus på tlf. 41 41 41 81, hvis du vil høre mere om Camp Future. Hvis du er en virksomhed, som gerne vil have hjælp til forretningsudvikling. Hvis du arbejder i et Jobcenter og gerne vil drøfte mulighederne for at få dit eget Camp Future forløb.

Claus Nygaard er keynote speaker om Offentlig Projektledelse

Claus var den 16. november inviteret til INSP i Roskilde for at holde et foredrag om Offentlig Projektledelse i forbindelse med Dansk Byplanslaboratoriums nationale initiativ “Fra byplanlægger til byudvikler”. Claus præsenterede fire tilgange til offentlig projektledelse og diskuterede, hvordan disse tilgange – omend de lever side om side i hverdagen – har en tendens til at trække offentlige byudviklingsprojekter i forskellige retninger, ja nogle gange midt over.

Det var Claus argument, at det vil gavne både proces og resultat, hvis man som aktiv medspiller i byudviklingsprojekter – sammen med sine interessenter – klart identificerer sine tilgange til offentlig projektledelse. Det gør nemlig, at deltagerne langt nemmere kan definere deres roller i forhold til hinanden og dermed arbejde konstruktivt sammen mod fælles mål.

Ring til Claus på tlf. 41 41 41 81, hvis du vil høre mere om de fire tilgange til offentlig projektledelse eller kunne tænke dig at se undervisningsmaterialet.

Anne Hørsted & Claus Nygaard udgiver international bog om Innovativ Undervisning

Anne Hørsted & Claus Nygaard har netop udgivet deres 4. internationale bog i 2017 på det engelske forlag Libri Publishing Ltd, Oxfordshire. Bogen er på 483 sider og indeholder 28 kapitler om hvordan universitetsuddannelser kan udvikles med læring som centralt omdrejningspunkt. Bogen indeholder konkrete cases fra universiteter i alle dele af verden. De har redigeret bogen sammen med Professor John Branch fra University of Michigan og Professor Paul Bartholomew fra Ulster University.

Bogen kan købes online <HER>

Anne Hørsted - Claus Nygaard - John Branch - Paul Bartholomew - New Innovations in Teaching and Learning in Higher Education - Libri Publishing Ltd

Introductionary section

Foreword
Professor Clive Holtham, City Business School, London

Chapter 1
A Possible Conceptualisation of Innovative Teaching and Learning in Higher Education (page 1-22)
Anne Hørsted, Paul Bartholomew, John Branch and Claus Nygaard

 

 

Section 1 Engaging Students through Practice

Chapter 2
Engaging Students Through Practice (page 25-32)
Martin Eley, Sara James, Parminder Johal, Sarah Midford and Magas Pather

Chapter 3
Teaching Business Communication through Collaborative Project-Based Learning (page 33-52)
Magas R. Pather

Chapter 4
Employer Engagement: Accounting Standards in Action (page 53-68)
Parminder Johal

Chapter 5
Supervising Research Students Using the “Business Applied Research Supervision” Framework (page 69-88)
Ann Brook and Martin Eley

Chapter 6
The Art of Seduction: Designing Innovative Curriculum That Engages and Retains Reluctant Bachelor of Arts Students (page 89-110)
Sarah Midford and Sara James

Section 2 Student-Centred E-Learning

Chapter 7
Student-Centred E-Learning (page 113-124)
Willie McGuire, Rhiannon Evans, Ming Li and Sarah Midford

Chapter 8
Revitalising the Past: Crafting a Digital Engagement Model to Innovate Humanities Curriculum (page 125-148)
Sarah Midford and Rhiannon Evans

Chapter 9
MOOC→ SPOC via F2F: It’s a Flipped Hybrid, SPOC! (page 149-158)
Willie McGuire

Chapter 10
Whiteboard Animation: An Innovative Teaching and Learning Tool for Flipped Classrooms (page 159-176)
Ming Li, Chi Wai Lai and Wai Man Szeto

Section 3 Technology for Learning

Chapter 11
Technology for Learning: Something Old, Something Borrowed, and Something New
Christopher Klopper, Amy Gillett and Ghada Salama

Chapter 12
A New Tool for Improving Learning in Professional Education Programmes (page 187-202)
Amy Gillett and Virginia Hamori-Ota

Chapter 13
Socrative: A “Smart Clicker” for Teaching and Assessing Engineering Students (page 203-212)
Ghada Salama

Chapter 14
The Influence of Web 2.0 on EFL-Students’ Motivation and Autonomous Learner Behaviour (page 213-228)
Henriette van Rensburg and Nguyen Van Han

Chapter 15
Virtual Reality in the Classroom and the Mandate to Bring Edutainment to Adult Learners (page 229-242)
Christopher Klopper and Malcolm Burt

Section 4 Simulation

Chapter 16
Stimulating Critical Thinking Through Simulation (page 245-250)
Amanda Louw, Christopher Dawson, Amanda Andrews and Bernie St. Aubyn

Chapter 17
Court-Proofing Professional Records – An Innovative Simulation Teaching Resource (page 251-262)
Amanda Andrews and Bernie St. Aubyn

Chapter 18
High-Fidelity Simulation-Based Training in Radiography (page 263-288)
Amanda Louw

Chapter 19
A Political Solution to Stimulate Creative Group Work in a Large Class (page 289-304)
Christopher Dawson

Section 5 Effective Transformation

Chapter 20
Changing Frames of Reference through Effective Transformation (page 307-312)
Daniel Cermak-Sassenrath, Nancy H. Hensel, Kirsten Jack and Jeff Lewis

Chapter 21
Creative Reflection: Thoughts from Two Vocational Programmes (page 313-324)
Kirsten Jack and Jeffrey Lewis

Chapter 22
Course-Based Undergraduate Research for Student Success and Equity (page 325-354)
Nancy H. Hensel

Chapter 23
From Material Construction to Cognitive Construction – On the Roles of the Artefact in the Learning Process (page 355-376)
Daniel Cermak-Sassenrath

Section 6 Curriculum Innovations

Chapter 24
Collaboration as a Vehicle to Curriculum Innovation (page 379-386)
Rachid Bendriss, Reya Saliba, Malinda Hoskins Lloyd, Neil Ladwa and Jo-Anne Kelder

Chapter 25
Curriculum Alignment: Opportunities for Cross-Sector Collaborations (page 387-412)
Chinny Nzekwe-Excel and Neil Ladwa

Chapter 26
The Flipped Classroom: Strategies for Building Students’ Information Fluency in the ESL Curriculum (page 413-428)
Rachid Bendriss and Reya Saliba

Chapter 27
Student Engagement, Metacognition, and Self-Regulated Learning in Higher Education: Implementing Interactive Learning Logs as a Formative Assessment Technique (page 429-450)
Malinda Hoskins Lloyd

Chapter 28
Embedding Evaluation and Scholarship into Curriculum and Teaching: The Curriculum Evaluation Research Framework (page 451-483)
Jo-Anne Kelder and Andrea Carr

 

Claus Nygaard holder kursusdag om Narrativ Forandringsledelse

Claus var den 13. november en tur i Odense og holde en kursusdag for et landsdækkende VUC-ledernetværk. Temaet var Narrativ Forandringsledelse. Gennem dagen blev der sat fokus på, hvordan det narrative perspektiv kan hjælpe ledere og medarbejdere i forandringsprocesser.

Det faglige grundlag var bogen “Narrativ forandringsledelse” af Claus Nygaard og Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag, 2015). Med udgangspunkt i bogen holdt Claus et foredrag om, hvordan samtaler kan være handlingsskabende, meningsskabende og identitetsskabende.

Det metodiske grundlag for kursusdagen var et samtaleværktøj, som Claus har udviklet. Det består af en A0-planche med tilhørende dialogkort, som sætter deltagerne i stand til at træne leder-medarbejder-samtaler med udgangspunkt i narrativ teori.

Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning

 

Værktøj udviklet af Claus Nygaard til træning og refleksion over narrative forandringssamtaler mellem leder-medarbejder. Værktøjet er perfekt til grupper af 4 personer, som ønsker at styrke deres personlige ledelseskommunikation. Værktøjet kan bruges i relation til formaliserede MUS-samtaler og GRUS-samtaler, eller mere uformelle daglige leder-medarbejder-samtaler i forandringsprocesser.

Claus Nygaard er keynote speaker om Netværksledelse

Claus var den 22. september keynote speaker på et nationalt netværksmøde for Privat-Offentlige Bysamarbejder hos C4 i Hillerød. På mødet deltog også Mo Aswat, founder and director, The Mosaic Partnership i London som keynote speaker. Temaet for Claus inspirationsforedrag var netværksledelse. Claus præsenterede en projekt-typologi og gik i dybden med forskellene på offentlig-privat samarbejder og offenlig-privat samskabelse. En af de centrale pointer i hans oplæg var, at det er vigtigt at være bevidst om, hvordan treenigheden mellem politikere, embedsmænd og borgere skaber et særegent handlerum i f.eks. byudviklingsprojekter. Med sig havde Claus også 6 eksempler på privat-offentlige samskabelsesprojekter, som cph:learning har været involveret i.

Ring til Claus på tlf. 41 41 41 81, hvis du vil høre mere om den projekt-typologi, han præsenterede, eller kunne tænke dig at se undervisningsmaterialet.

Claus Nygaard holder workshop om Narrativ Selvledelse

I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland holdt Claus den 7. august en workshop om Narrativ Selvledelse som en del af den årlige Videnfestival i Region Sjælland. Workshoppen var en kombination af fagligt oplæg med udgangspunkt i bogen “Narrativ Forandringsledelse” af Claus Nygaard og Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag, 2015) og konkret samtaletræning. Formålet med både foredrag og samtaletræning var at skabe bevidsthed om medarbejderens egne fortællinger om Sundhedsplatformen og drøfte disses betydning for egen selvledelse. Gennem det faglige oplæg blev deltagerne præsenteret for forskellene på samtaler, som addresserer handlinger, meninger og identitet. Det var en fremherskende pointe i Claus foredrag, at man ved at være bevidt om egne samtalers overvejende fokuspunkt, gør det muligt at bedrive selvledelse på en langt mere konstruktiv og positiv måde.

Forandringsledelse i et Narrativt Perspektiv - Claus Nygaard - Hanne Fredslund - Dansk Psykolog Forlag - cph:learning - cphlearning

cph:learning udvider samarbejdet med Finansforbundet

cph:learning udvider sit samarbejde med Finansforbundet om at tilbyde eksisterende og nye medlemmer spændende faglige netværk inden for ledelse, compliance og fintech.

De danske finanshuse er i fuld gang med at digitalisere kerneforretningen, da mange funktioner kan automatiseres og erstattes af digitale løsninger. Det betyder markante medarbejderreduktioner, etablering af nye fin tech virksomheder og interne organisationsenheder samt ændrede kompetencekrav.

I denne transformation opstår der nye karrieremuligheder både i eksisterende og nyetablerede finansvirksomheder.

Sammen med Finansforbundet og branchefolk driver Ph.d. Steffen Löfvall fra cph:learning følgende netværk, der på forskellig vis bidrager til forståelse og aktiv udnyttelse af udviklingstendenserne:

1. Netværk for Fintech
2. Netværk for finans-it i it-afdelingen (Future Finans-IT )
3. Netværk for RegTech (Regulatory technology)
4. Netværk for market-ansatte ”Invest in yourself”
5. Netværk for uformel ledelse
6. Netværk for kommende ledere
7. Netværk for compliance-medarbejdere

Hvis du vil vide mere om indhold/form og de bagvedliggende effektive netværksløsninger, er du velkommen til at kontakte Steffen Löfvall på mobil 20 32 10 22.