Gennemse Forfatter

Steffen

CBS Executive Sommerskole i succesfuld strategiimplementering

Intensivt kursus i Succesfuld strategiimplementering

Boost dine leadership-kompetencer i strategiimplementering i forlængelse af sommerferien.

Kunne du tænke dig at vende tilbage til arbejdet efter sommerferien fuld af energi, nye perspektiver og indsigter, inden hverdagen rammer dig med 180 km/t? Kom og vær en del af Steffen Löfvalls sommerkursus Succesfuld Strategiimplementering, som finder sted i uge 34 i august.

Link til kursussiden hos CBS Executive

Baggrund

Mange virksomheder fokuserer ensidigt på formuleringen af den strategiske plan og orienterer sig kun lidt om selve implementeringsprocessen. Det skyldes antagelsen om, at strategiforankringen nærmest sker af sig selv i ledelsesprocesserne, hvis blot strategien er kommunikeret i organisationen.

Denne antagelse er imidlertid en barriere for, at strategiprocesser lykkes. Vil man have succes, skal der tænkes bredere, og en forståelse for de økonomiske, tekniske, psykologiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold i organisationen er afgørende.

Kurset giver dig fagligt input til at finde din egen vej i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området, så du kan præsentere konkrete forslag til en robust og realistisk strategiimplementering i egen organisation.

Indhold

Formålet med kurset er at give dig værktøjer til at analysere, designe og gennemføre succesfuld strategiimplementering i din organisation.

Vi introducerer dig til tre perspektiver på implementeringsprocessen og diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres.

Vi ser på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er et paradoks og en præmis, som stiller store krav til ledere og projektledere med ansvar for at få strategien til at leve i organisationen.

De tre strategiperspektiver bliver bragt i samspil gennem case-analyser, og i løbet af kursusugen får vi besøg af eksterne praktikere fra hhv. en privat og en offentlig organisation, der begge har stor erfaring med strategiimplementering. Desuden vil I blive præsenteret for en konkret implementeringssimulator/et spil, som efterfølgende afprøves og diskuteres.

Læringsudbytte

Efter at have deltaget på kurset vil du:

 • Kende til relevante komponenter i en strategiimplementeringsplan og -proces
 • Kende til konkrete værktøjer til at analysere, designe og gennemføre succesfuld strategiimplementering
 • Kunne præsentere konkrete forslag til en robust og realistisk strategiimplementering i din egen organisation

Du vil have arbejdet med case-opgaver og via diskussioner og idéudveksling i små grupper, vil du have haft mulighed for at overføre og anvende dine indsigter i relation til dit eget strategiarbejde.

Du vil opleve glæden ved at dele dine udfordringer og erfaringer med andre ledere og gå fra kurset med metoder og viden, som skaber værdi i din hverdag.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til ledere og specialister med interesse for strategi og implementeringsprocesser, som ønsker at blive bedre til at tilrettelægge og gennemføre ændringsprocesser.

Du kan fx være leder, konsulent, partner, rådgiver, direktør eller specialist og være ansat i den offentlige eller private sektor.

Underviserteamet

Du bliver mødt af et erfarent undervisningsteam, som sikrer dig brobygning mellem forskning og praksis inden for strategiimplementering.

 • Direktør, Ph.d. Steffen Löfvall, cph:learning & CBS
 • Lektor, Ph.d. Niels Thygesen, CBS
 • Chefkonsulent, Ph.d. Birgitta Gomez Nielsen, cph:learning
 • Ekstern lektor, Ph.d. Søren Obed Madsen, CBS
 • Direktør Rasmus Byskov-Nielsen, Børn og Fællesskaber i Ikast-Brande Kommune

Link til kursussiden hos CBS Executive

Jonas Kold Dhyrbye og Steffen Löfvall deltager i dataetisk undersøgelse for Finansforbundet

Jonas Kold Dhyrbye og Steffen Löfvall fra cph:learning gennemfører i samarbejde med analyseinstituttet Wilke en større dataetisk undersøgelse for Finansforbundet.

Finansforbundet har igangsat en både kvantitativ og kvalitativ analyse om brug af data om medarbejdere i den finansielle sektor. Formålet med undersøgelsen er at afdække de udfordringer og muligheder, som den øgede brug af medarbejderdata kan medføre for forbundets medlemmer – og samfundet generelt. Det er dertil målet, at Finansforbundet med analysen har et solidt vidensgrundlag, der kan styrke forbundets politiske gennemslagskraft og alliancer omkring den dataetiske dagsorden.

Kontakt Steffen Löfvall (20 32 10 22) eller Jonas Kold Dhyrbye (21 92 59 39) for en dialog om udvikling og implementering af dataetiske politikker og strategier.

Claus Nygaard udgiver international bog om aktiv læring

Aktiv læring – ny international bog

Claus Nygaard er medforfatter og -redaktør på en ny bog om Aktiv Læring i videregående uddannelse. Bogen er udgivet af det engelske forlag Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, og den er udkommet i hele verden.

Aktiv læring er en yderst vigtig disciplin inden for undervisning, fordi den engagerer den studerende og fører til større læringsudbytte. Aktiv læring kommer i mange former. I denne bog beretter flere forfattere om deres succes med 11 forskellige metoder til aktiv læring:

 1. authentic project-based learning;
 2. case-based learning;
 3. experience-based learning;
 4. flipped and peer learning;
 5. inquiry-based learning;
 6. learning space design;
 7. project-based learning;
 8. research-based learning;
 9. students as partners framework;
 10. technology-enhanced learning;
 11. virtual exchange co-design.

Den engelske professor David Hyatt skriver i sit forord følgende om bogen:

This is a book which will be of profound value to educators in higher education. It describes diverse active learning experiences and provides invaluable reflexive advice for those seeking inspiration in the deep and committed engagement of their students, the development of authentic and active learning communities and the fostering of deep learning in, and with, the learners they guide.

Hvorfor denne bog?

Claus Nygaard siger selv følgende om bogen:

Det er en meget vigtig bog, fordi den både giver teoretiske svar på, hvorfor active learning er en væsentlig disciplin, og praktiske anvisninger på, hvordan man organiserer og gennemfører undervisning efter aktive læringsmetoder.

De praktiske fortællinger om aktiv læring på universiteter i flere dele af verden viser, hvad forfatterne har gjort for at fremme de studerendes engagement og øge deres læring. Hvert bidrag positionerer sin metode i forhold til teorier inden for området og viser sin metode og evaluerer sine resultater med vidnesbyrd fra studerende.

Ved at læse bogen kommer du ajour med active learning i en moderne (post-)Covid uddannelseskontekst.

Du kan købe bogen <HER>

Aktiv læring - Claus Nygaard - cp

Sider: 350

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 9781911450474

Forlag: Libri Publishing Ltd.

Claus Nygaard er faglig vært * Agilt Netværk hos Coop Danmark

CBS Executive netværk om Agilitet holder møde hos Coop Danmark

Den 10. maj mødes medlemmerne af CBS Executives netværk om Agilitet hos Coop Danmark i Albertslund. Temaet for netværksmødet er agil kunderejsemetode. Claus Nygaard er faglig vært og faciliterer medlemmernes arbejde med den agile kunderejsemetode, som også er udviklet af Claus Nygaard.

Tema: Agil kunderejsemetode

På dette netværksmøde besøger vi Coop Danmark for at høre om deres arbejde med at sætte kunden i centrum. Vi fokuserer på den agile kunderejsemetode, der hurtigt skaber viden om kundernes behov og adfærd, og gør det muligt at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

Den agile kunderejsemetode understøtter det agile manifests grundfilosofi om at sætte kundens behov og adfærd i centrum, og udvikle i samarbejde med kunden.

Ud over at høre om Coop Danmarks erfaringer, skal vi også selv prøve at arbejde med en agile kunderejsemetode. Det gør vi ved at besøge Kvickly i Albertslund, der ligger ved siden af Coop Danmarks Hovedkontor, hvor vi gennemfører den agile kunderejsemetode i børnetøjsafdelingen.

Den agile kunderejsemetode er udviklet af Claus Nygaard, så den skaber umiddelbar læring for den ansvarlige ledelse, der på baggrund af de nye data og indsigter hurtigt kan træffe langt mere kvalificerede beslutninger.

Efter at have gennemført den agile kunderejsemetode i Kvickly Albertslund returnerer vi til Coop Danmarks Hovedkontor og drøfter de data og indsigter vi har fået via den agile kunderejsemetode.

Du skal deltage, hvis du vil:

 1. Høre mere om Coop Danmarks arbejde med at sætte kunden i centrum.
 2. Afprøve den agile kunderejsemetode i praksis.
 3. Have drejebogen for den agile kunderejsemetode med hjem, så kan allerede dagen efter kan implementere den som et element i jeres agile ledelse.

PROGRAM:

14.00: Kort oplæg om Coop Danmarks arbejde med at sætte kunden i centrum
v/Lene Larsen og Nanna van der Star Mou.
Hovedkontoret, Roskildevej 65, 2620 Albertslund.

14.30: Introduktion til den agile kunderejsemetode
v/Claus Nygaard underviser på CBS Executive Sommerskole i Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling.
Hovedkontoret, Roskildevej 65, 2620 Albertslund.

14.45: Vi besøger Kvickly Albertslund og arbejder med den agile kunderejse i børnetøjsafdelingen
Kvickly Albertslund, Stationsporten 8, 2620 Albertslund.

16.15: Nye data og indsigter
Hvad kan vi give tilbage til Coop Danmark, når vi har afprøvet den agile kunderejsemetode? Hvilke data og indsigter har vi fået? Hvordan kvalificerer de ledelsens arbejde med at sætte kunden i centrum? Åben drøftelse blandt deltagerne.
Hovedkontoret, Roskildevej 65, 2620 Albertslund.

16.50: Ønsker og ideer til det kommende netværksmøde
v/Christina Lysholt og Mette Rehling, tidligere deltagere på CBS Executive Sommerskole i Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling.

17.00: Tak for i dag

Læs mere om netværket og tilmeld dig på CBS Executives hjemmeside.

Steffen Löfvall designer og faciliterer Finansforbundets årlige compliancekonference

THE COMPLIANCE CONFERENCE 2022 (UK) – COMPLIANCE ACROSS BORDERS

– By professionals for professionals

This year’s compliance conference of 2022 takes a closer look at the internationalization of compliance. Some of the central questions that will be answered include: How is international financial crime currently being fought? Why, where and when are international compliance employees recruited? How can internal and external transnational cooperative compliance be organised and improved? What role does culture play in said cooperation?

The 9th of March 2022 the Union of Financial Services yet again invites you to an intriguing conference on compliance, with the opportunity for physical participation, as well as virtual live streaming for those members who, for varying reasons, cannot be physically present – for example in the case of specific guidelines for participation in meetings and/or a workplace elsewhere in Denmark or abroad.

Financial crime sadly knows no borders if it is not challenged. Cross-border crime prevention needs international insight, competence, and cooperation between organisations and across borders.

The main theme is the internationalization of KYC and AML, including the internal cooperation between compliance groups and the recruitment of foreign specialists. There will be professional presentations, as well as the opportunity for dialog in smaller groups.

 • The conference will be held in English.
 • Time: March 9th, 2022, at 09.00-16.00
 • Location #1: Finansforbundet, Applebys Plads 7, Copenhagen
 • Location #2: MS Live Event

Compliance tasks in banks and financial institutions are gradually becoming increasingly internationally oriented. This is a result of several mega-trends:

 1. New requirements and expectations regarding international customer commitments
 2. Knowledge of international money laundering legislation
 3. Digitalization and new agile work methods

 

(1) New requirements and expectations regarding international customer commitments

Financial crime that passes through the banking system is often carried out by organized networks and is constantly adjusting to circumvent established systems of surveillance and cooperation. The number of regulatory notifications and proceedings are on the rise, and is conducive of increased activity, attention as well as precaution in this area.

It is increasingly the case that banks are expected, and required, to reduce the likelihood of financial crime, by way of knowing their customer more thoroughly. In extension of this is a long list of financial institutions working on adjusting their international client portfolio.

In other words, Nordic banks and financial institutions must:

 • Have a deep understanding of their clients’ previous and current commercial activities, both at home as well as abroad, according to KYC and AML legislation.
 • Combat criminal networks that operate creatively, fast and competently across national borders
 • Adjust or entirely discontinue non-resident customer commitments, for example for those in Poland, Estonia, Russia, Luxembourg, Gibraltar, the US and England.

At the conference there will be deliberations on the status of how the transnational work on money laundering is organized by banks, as well as the status of the authorities’ international cooperation on crime prevention.

 

(2) Knowledge of international money laundering legislation

A consequence of more, as well as new, European regulatory requirements is the increased diligence paid to compliance by financial institutions, who must recruit more specialists with international experience. We see that the compliance function grows in terms of staffing and tasks, just as individual subunits continue to become increasingly specialised, compartmentalized and geographically spread. A separation of function, such as this, presents a tall order for effective procedures for cooperation, as well as communication processes. Compliance employees, and cultural researchers alike, both agree that there can be sector and country specific cultural similarities and differences, regarding the ways in which decisions are made, how the workload is spread, and how cooperation is done. Culture also has a part to play when foreign specialists, with a different professional and cultural background, are recruited. Well-designed policies, structures and work processes are not always sufficient in securing good internal cooperation and successful onboarding. Understanding of the organisation, the sector as well as national characteristics can also contribute to this.

In other words, Nordic banks and financial institutions must:

 • Know, and comply, with the money laundering legislation of the EU and other regions.
 • Compete in recruitment of compliance specialists to build specialist functions and work procedures, based on their international experience.
 • Establish foreign compliance departments in countries with financially attractive access to compliance personnel, thus reducing staff costs
 • Seek international cooperation and consulting in areas of rule, customer relations and markets, where first-hand insight is limited

At the conference it is focused upon where and how international compliance personnel are recruited, and which role sector and national culture plays in onboarding, as well as processes of cooperation. 

 

(3) Digitalization and new agile work methods

The increased attention to, and requirement of, KYC and AML cannot alone be attributed with employment. Automatization and digitalization of compliance seems to be the solution to the requirements. Digitization takes place internally as well as in cooperation with data centres and specialised regtech companies. Regulatory information technology (regtech) can make current systems and processes better, cheaper, and faster. Additionally, regtech can be used to swiftly trace even the slightest deviation in large amounts of transaction data, which can be an indication that a criminal act is taking place. It makes perfect sense for financial institutions to acquire and implement IT solutions, which can be applied across borders and jurisdictions, although there may be organizational, technical, and legal challenges associated with this.

The need for faster development and adjustments in the surveillance of money laundering is reflected in changed organizational practices. A long list of financial institutions are in these years implementing agile organizational models in both compliance and the supportive it-organisation alike. New IT development tool and development methods simultaneously allow for an increase in the agility of process and system support.

In other words, Nordic banks and financial institutions must:

 • Cooperate with data centres, as well as other IT solution suppliers with the goal of developing IT solutions that cover national and foreign KYC and AML requirements alike.
 • Establish IT departments abroad, in countries with financially attractive access to IT specialists, effectively reducing the cost of staffing, in this area.
 • Organize compliance and IT based on more agile organizational principles.

At the conference it will be described and discussed how regtech solutions can be designed to work in an increasing number of jurisdictions. Furthermore, the conference will also include deliberations as to the reasoning behind financial institutions choosing to organise compliance by way of agile team principles.

 

Target audience:

The conference is aimed at members who are interested in the organizational aspects of the financial sectors fight on money laundering and terrorism.

The participants are expected to represent:

 • Managers and employees in Nordic financial institutions
 • Banks, financial institutions, and data centres with foreign compliance and/or IT departments
 • Members employed in flexibly organised teams, i.e. tribes, transnational project teams
 • English speaking members

Technical themes at the conference:

The conference will touch on the following themes:

 • Recruiting and onboarding of foreign specialists
 • Distance and motivational leadership of flexibly organised employees
 • Implementation of transnational regtech solutions
 • European experiences of cooperation regarding crime prevention
 • National and sector-based cultures’ role in cooperation and communication

 

Conference disposition:

The conference consists of professional presentations, followed by free form conversations in smaller groups, with a concluding and summarizing plenary session.

It will be possible to participate physically as well as virtually through live streaming (Teams Live Event)

We happily supply lunch, morning, and afternoon coffee and/or tea.

 

 

PROGRAM

March 9. 2022 

 Program item Speaker
Morning sessions:

Status of cross-border money laundering and financing of terrorism

09.00-09.10 Welcome, internationalization and welcome to virtual participants Michael Budolfsen, Vice-president at Finansforbundet
09.10-09.15 Practical information and run-through of the program Steffen Löfvall, CEO at cph:learning

René McKenzie Lintrup, Officer, Governance, Adherence & Secretariat at Danske Bank

09.15-09.50 Status of cross-border money laundering supervisory cooperation and European regulatory initiatives Stig Nielsen, director at Danish Financial Supervisory Authority
09.50-10.25 Status of cross-border financing of terror and European regulatory cooperation Anders Vogelsang, Chief consultant, Financial Intelligence, Danish Security and Intelligence Service
10.25-10.45 Coffee break  –
10.45-11.15 Monitoring of money laundering across national borders Henrik Koch, Head of Transaction Monitoring & Sanctions Development and Solutions at Nordea
11.15-12.00 Acquisition and the implementation of regtech solutions across national borders Remonda Z. Kirketerp-Møller, Founder and CEO at Muinmos
12.00-13.00 Lunch
Afternoon sessions:

The international labour market, cooperation and communication

13.00-13.35 Insights into effective recruitment and onboarding processes Christian Harpelund, Partner at Leapeo and author of books on onboarding
13.35-14.15 Recruitment and onboarding of foreign specialists from a HR-perspective Ditte Grundlund, HR Manager for CAO area at Danske Bank
14.15-14.30 Coffee break  –
14.30-15.05 Cross-national cooperation between compliance departments Line Brummerstedt Stougaard,

First Vice President, Head of The Group Financial Crime Governance and The Regulatory Secretariat at Danske Bank

15.05-15.50 Working as international talent in the finance sector – Insights from the Network of International Members of Finansforbundet (NIM) Kalina Boyanova Guldberg, steering member of Network of International Members, and Project Manager – Conduct PMO at Danske Bank
15.50-16.00 Conference summary Steffen Löfvall

René McKenzie Lintrup

 

Claus Nygaard holder kursus om narrativ forandringsledelse i Finansforbundet

Kursus on narrativ forandringsledelse i Finansforbundet

Claus Nygaard fra cph:learning holder kursus i Finansforbundet.

Kender du situationen?

Din virksomhed er i gang med en forandringsproces. Det kan være etablering af en ny afdeling; implementering af ny teknologi; udvikling af et nyt forretningsområde; arbejde med nye projektformer som f.eks. agilitet; etablere nye forretningsgange, der sætter kunden i centrum, osv.

Du oplever, at medarbejderne har forskellige opfattelser af forandringen. De oversætter og reformulerer informationer og intentioner, så der skabes flere fortællinger om forandringen. På møderne stilles gentagne gange spørgsmål om forandringens formål og konsekvenser. Medarbejderne synes, de mangler viden, selvom ledelsen løbende har sendt strategi, forretningsplaner og implementeringsplaner til funktionslederne, som har kommunikeret dem videre i deres afdelinger. Medarbejderne har svært ved at se, hvad forandringen kræver af dem.

På papiret så det så let ud, men i praksis mødes forandringen med usikkerhed eller decideret modstand.

Hvis du kan nikke genkendende til det, så er dette kursus i Finansforbundet relevant for dig.

På kurset lærer du at gennemføre forandringer så de giver mening for medarbejderne så de kan kende sig selv i processen. Du lærer at skabe bedre handlinger og god implementering.

Mere om indholdet
Mange ledere fokuserer for meget på handlinger i forandringsprojekter. De målsætter, koordinerer og kontrollerer i forhold til de handlinger, der skal udføres.

 • Hvornår tror du medarbejdere performer bedst?
 • Når de bliver målsat, koordineret og kontrolleret?
 • Når de kan forstå meningen med forandringen?
 • Når de føler at forandringen matcher deres identitet?

På dette kursus lærer du at lede medarbejdere, så de ved hvad de skal (handling), deler intentionerne (mening) og kan kende sig selv (identitet) i forandringen. High-performance kræver en kombination af alle tre elementer.

Udbytte

 • Du lærer den Narrative Forandringsledelse, som sætter dig i stand til at forstå de teoretiske og praktiske forskelle og sammenhænge mellem menneskers handling, mening og identitet. På den måde kan du lynhurtigt afkode, hvad der er på spil i en samtale, hvor der er modstand mod forandringer.
 • Du lærer konkrete samtaleteknikker, så du kan konstruktivt kan håndtere modstand mod forandringer, når det opstår.
 • Du lærer, hvordan du konkret kan anvende Narrativ Forandringsledelse til at skabe både handling, mening og identitet i forandringsprocesser.
 • Du lærer at arbejde målrettet med at facilitere skabelse af fortællinger om forandringer, som fører til ny mening, identitet og handlekraft hos medarbejderen.
 • Kort og godt: Du lærer at praktisere Narrativ Forandringsledelse og få succes med forandringsprocesser.

Bonus! Alt hvad du lærer, kan også anvendes i privatlivet.

Finansforbundet udbyder dette kursus for deres medlemmer.

Læs om dette kursus på finansforbundets hjemmeside

Finansforbundet kursus

Claus Nygaard holder foredrag om Agil Ledelse på Teknologisk Institut

I to omgange holdt Claus Nygaard i marts måned oplæg med tilhørende workshop for 80 institutledere, centerledere og områdeledere på Teknologisk Institut.

Fokus var på potentielle fordele ved agil ledelse. Deltagerne fik konkret inspiration til, hvordan de med fordel kan styre komplekse projekter med agile ledelsesmetoder, så de skaber mere videndeling, bedre koordinering, mere innovation og øger både kvalitet og performance.

Du er velkommen til at kontakte Claus (claus@cphlearning.dk / tlf. 41 41 41 81), hvis du er interesseret i agil ledelse og ønsker et foredrag, en workshop eller blot et godt råd.

 

Claus Nygaard holder Agilitetsnetværk med CBS Executive

Agilitetsnetværk på CBS Executive

Sammen med CBS Executive har Claus Nygaard stiftet et Agilitetsnetværk, som sætter fokus på sammenhængene mellem agilitet, innovation og forretningsudvikling. Netværket har afholdt to succesfulde møder i 2021 og fortsætter i 2022. Netværket er for tidligere og kommende deltagere på sommerskolekurset “Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling” og andre med interesse for emnet. Det er GRATIS at deltage i netværket.

Det næste møde afholdes hos CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshaven, 2000 Frederiksberg.

—oOo—

Program for torsdag d. 27. januar 2022.

15.00: Velkommen.
Vi byder velkommen og tager temperaturen på deltagernes agile organisering/arbejde.

15.10: Finn Hessellund fra ITCI A/S fortæller om, hvordan de i deres softwareudvikling arbejder med ægte agile og sætter kunden og kundens behov i centrum med frontend first. Det gør dem 10 x mere effektive og gør dem i stand til konstant at overgå kundens forventninger. I sit oplæg fokuserer Finn på betydningen af organisering og processer frem for softwareteknik.

15.40: Spørgsmål til Finn og drøftelse af mulighederne i ægte agile.

16.00: Kort pause.

16.10: Agilitet = læring.
Professor Claus Nygaard sætter lighedstegn mellem agilitet og læring. Nærmere bestemt viser Claus, hvordan forskellige agilitetsniveauer i virksomheden fører til forskellige læringsniveauer. Det gør han ved at koble agilitetsteorien med Batesons læringsteori og vise nogle konkrete forskelle på virksomheder, der er agilt umodne, og virksomheder, der har agile superkræfter.

16.30: Drøftelse af agil organisering/arbejde.
Vi slutter mødet af med at drøfte, hvad du tager med som inspiration til dit eget arbejde med agil organisering/arbejde.

17.00: Tak for i dag.

—oOo—

Du er velkommen til at dele informationerne om netværksmødet. Hvis du vil høre mere om, hvordan Claus Nygaard og cph:learning arbejder med Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling, er du velkommen til at kontakte Claus: 41 41 41 81 / claus@cphlearning

Du er også meget velkommen, hvis du har ideer til kommende emner i Agilitetsnetværket, som er medlemmernes netværk.

LÆS MERE OM NETVÆRKSMØDET OG TILMELD DIG <HER>

Ny nordisk analyse: Coping with Compliance – experiences from 2021

Nordic Financial Unions lancerede i går rapporten “Coping with Compliance – experiences from 2021”.

Jonas Kold Dhyrbye og Steffen Löfvall fra cph:learning har udarbejdet rapporten og præsenterede på et webinar analyser, copingstrategier og perspektiver for nordiske complianceansatte i finans- og forsikringssektoren.

Læs mere om analysen og se webinaret på NFUs hjemmeside.

MorgenBooster – proaktiv håndtering af udfordringer i det agile samarbejde

På MorgenBooster den 28. oktober 2021 kan du blive klogere på, hvordan du proaktivt håndterer udfordringer i det agile samarbejde.

Leverandørsamarbejdet har igennem en årrække været kendetegnet ved en traditionel kontraktstyring med fokus på at sikre at it-løsningerne leveres til aftalt tid, pris og kvalitet. I de sidste 10 år er mange små og store it-udviklingsprojekter gradvist blevet mere agilt organiseret. Det har givet anledning til at udvikle forskellige agile kontraktmodeller.

Selvom den agile kontrakttænkning og projektorganisering har vundet indpas, er der stadig udfordringer, der påvirker mulighederne for at skabe værdi i det agile samarbejde. Erfaringer viser, at det er svært at skabe tillid, læring og videndeling i det agile samarbejde. Derudover er det fortsat ønsker om stram leverandørstyring, forudsigelighed og en resultatforpligtelse, som kendes fra traditionelle kontrakter.

Konsulenthusene A-2 og cph:learning arbejder sammen på at etablere en ledelsesmodel for agil kontrakt- og projektstyring. Ambitionen med ledelsesmodellen er at skabe rammerne for en agil samarbejdspraksis, der proaktivt skaber succes og håndterer potentielle udfordringer. Modellen består af flere ledelsespunkter og indikatorer inden for agil kontraktstyring, samarbejde, teknologiudvikling og organisering.

På denne MorgenBooster møde præsenteres du for grundtemaerne i den agile ledelsesmodel.

Mikael Schwartz fra A-2 vil indledningsvist præsentere, hvordan man proaktivt kan udvikle et kunde-leverandørsamarbejde, der afspejler en større tillid og indsatsforpligtelse. Peter Müller fra A-2 vil dernæst gennemgå, hvordan man proaktivt kan lede den agile teknologiudvikling. Steffen Löfvall og Jonas Kold Dhyrbye fra cph:learning vil afslutningsvist stille skarpt på, hvordan der proaktivt skabes en agil kultur og organisering.

Program:
08.00-08.30  Morgenmad
08.30-08.35   Velkomst ved Mikael Schwartz, A-2
08.35-08.55   Oplæg Mikael Schwartz, A-2: Agil styring og samarbejde
08.55-09.15   Oplæg Peter Müller, A-2: Agil teknologiudvikling
09.15-09.30  Oplæg Steffen Löfvall & Jonas Kold Dhyrbye, cph:learning: Agil kultur
09.30-10.00  Spørgsmål og dialog mellem deltagere og oplægsholdere

Morgenbooster er gratis og afvikles hos A-2.

For nærmere information om de faglige vinkler og oplæg på MorgenBoosteren – kontakt Steffen Löfvall på 20 32 10 22.