Claus Nygaard keynote på BUPL ledelseskonference 2017

Claus Nygaard Professor cph:learning bupl ledelseskonference Samskabelse i det offentligeBUPL ledelseskonference

finder sted 11.-12. januar 2017. Det gennemgående tema er Samskabelse.

Claus Nygaard er keynote speaker den 12. januar med temaet “Samskabelse – Samarbejdets version 3.0”. I sit oplæg præsenterer Claus teorien bag samskabelse (co-creation) og kommer med eksempler på samskabelse i praksis. Han introducerer en samskabelsesmodel, som konkret kan anvendes i moderne institutionsledelse til at skabe positive resultater gennem samskabelse. I sit oplæg stiller Claus også skarpt på, hvad det betyder for lederrollen at skulle udvikle og håndtere samskabelsesprojekter.

Efterfølgende faciliterer Claus en workshop, hvor de 250 deltagere aktivt arbejde med samskabelse af nye løsninger i praksis. I samskabelsesworkshoppen  arbejder deltagerne med samskabelse både som en lineær og en cirkulær proces. Gennem brugen af værktøjet bliver deltagerne klar over, hvordan samskabelse kan være behjælpelig med at skabe seks effekter: 1) ideskabelse; 2) relationsskabelse; 3) kulturskabelse; 4) resultatskabelse; 5) legitimitetsskabelse; 6) ejerskabelse. Disse seks effekter er den gavnlige effekt af samskabelsesprojekter. Efter workshoppen har deltagerne en model og en metode med hjem, som kan hjælpe dem med at igangsætte samskabelsesprocesser i deres eget nærmiljø.

Læs program for BUPLs ledelseskonference 2017  <HER>

Kontakt Claus (tlf. 41 41 41 81 / claus@cphlearning.dk), hvis du vil høre mere om samskabelse som koncept, metode og værktøj.