Gennemse Kategori

Positiv Psykologi

PERMA-ledelse – sådan skaber du positive resultater

PERMA-ledelse – sådan skaber du positive resultater

Hvordan ville din ledelse være, hvis du benyttede dig af indsigterne fra positiv psykologi?

Det har Claus Nygaard skrevet en lille artikel om. PERMA-ledelse kalder han det med henvisning til Martin Seligman’s PERMA-model.

PERMA-ledelse bringer dig ud af rationalitetens jerngreb og giver dig og dem omkring dig et bedre liv med mærkbare resultater – også på bundlinjen!

PERMA modellen - Martin Seligman - Claus Nygaard - cphlearning - Lars Ginnerup - Positiv Psykologi

Claus Nygaard har i 12 år undervist på CBS Executive Sommerskole i Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi sammen med psykolog Lars Ginnerup. Også i 2020 er deres sommerskole på CBS Executive’s program.

Uddrag af artiklen om PERMA-ledelse

Tanker skaber følelser

Tanker skaber følelser, der skaber ord og billeder. Som igen skaber tanker. Positive tanker skaber positive følelser. Negative tanker skaber negative følelser. Alt andet lige, som økonomerne ville sige.

Jeg er selv økonom fra Handelshøjskolen i København (før det hed CBS) med en ph.d. i Business Economics and Administration. Jeg er uddannet og trænet til at se virksomheder i en markedsøkonomisk værdikædebetragtning. Som input-output-modeller. Som transaktionskæder. Som funktionsopdelte ansvarsområder. Som et sæt af driftsenheder. Jeg er uddannet og trænet til at se optimeringsmuligheder. Til at standardisere, arbejdsdele, koordinere og kontrollere. Med sagen i centrum. Med produktet/servicen i centrum. Til at tænke i systemlogik. Produktionssystem. Salgssystem. Servicesystem. I en kontraktslogik. Købskontrakt. Udviklingskontrakt. Servicekontrakt. Ansættelseskontrakt.

I mere end 20 år har jeg undervist ledere på Master- og Executive-uddannelser og må konstatere, at langt de fleste virksomheder er inficeret af den systembyggende, risikominimerende driftslogik. Det gælder både offentlige-, private- og frivillige virksomheder. Systemerne har taget over, og menneskene skal passe ind. De problemer, det måtte afstedkomme at skulle passe ind i en driftslogik, drøfter medarbejderne muligvis med erhvervspsykologer eller privatpraktiserende psykologer, der har fokus på – ja rigtigt gættet – problemet. Eller de tumler med dem selv. Eller de oplever ingen problemer overhovedet ved at finde sig selv og gøre karriere i en virksomhed med en udpræget systembyggende, risikominimerende driftslogik. For de er uddannet dertil.

Nuvel, ser vi på fraværsstatistik og stressforekomster, så er der noget i vores nuværende arbejdskulturer, som påvirker os negativt. Mit bud er, at vi, ved at fokusere hårdt på effektivisering, skaber en sisyfos-tilstand, hvor medarbejderne, hver gang de er ved at finde hjem i sig selv, skal starte forfra igen. Det er der velkendte hverdagseksempler på:

  • Deadlinen satte vi alt for optimistisk, fordi vi ville fremstå effektive. Og nu hænger vi på den, når vi ikke kan levere til tiden til frustration for projektejerne, som fremstår ignorante (om end det var en socialt konstrueret tid).
  • Budgettet havde vi ikke forudsætninger for at lave (fordi ingen kender fremtiden), så det blev et gætværk på baggrund af historiske data. Og nu må vi konstant revidere budgettet til frustration for projektejerne, som fremstår ignorante (om end det var et socialt konstrueret budget).
  • Vi bemander det nye projekt på baggrund af folks placering i hierarkiet og deres succes med tidligere projekter snarere end deres styrker og kompetencer. Og nu må vi leve med følgevirkningerne af en detaljeorienteret og kontrollerende projektleder uden ledelseserfaring, fordi vedkommende var en god driftsorienteret specialist tidligere i karrieren (om end det var en socialt konstrueret effektivitetsbetragtning).

Hvis det nu er sådan, at tanker skaber følelser. Og negative tanker skaber negative følelser. Og mennesker med negative følelser har en større risiko for at blive sporadisk syge eller kronisk stressede. Er vi så i gang med at skabe de bedst tænkelige betingelser og resultater?

Medarbejderen først i PERMA-ledelse

Hvad ville der ske, hvis vi i stedet for at sætte den strukturelle effektivitet først (systembyggende, risikominimerende driftslogik) satte medarbejderne først? I tiltro til at vi ville nå de bedste resultater, hvis vi byggede på medarbejdernes styrker og kompetencer? Og havde tillid til at medarbejderne, qua deres styrker og kompetencer, også ville vælge den bedst tænkelige systembeslutning?

Jeg har i 10 år undervist på CBS Executive Sommerskole i ”Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi”, hvor vi bl.a. anvender VIA-karakterstyrketesten (www.viacharacter.org). Efter at have set testresultaterne for mere end 200 ledere og talt med dem om, hvor usystematisk de i grunden anvender deres egne karakterstyrker i arbejdslivet, har jeg en tro på, at der er uanede mængder af uudnyttet potentiale på arbejdspladserne. Og at vi kan tappe ind i det potentiale, hvis vi forstår at lede vores virksomheder på en ny måde. Det jeg i overskriften kalder PERMA-ledelse med direkte reference til PERMA-modellen, som er opfundet af den amerikanske psykolog Martin Seligman.

Det er sådan set også et af budskaberne, der følger af forskningen i positiv psykologi. En nyere psykologisk retning grundlagt af netop Martin Seligman. Som nytiltrådt formand for det amerikanske psykologiske selskab udtalte han i 1998, at der var behov for at komme tilbage til rødderne i psykologien og fokusere på det, der gør vores liv opfyldt/indfriet (fulfilling) og produktivt (productive).

Vil du vide mere om, hvordan du bedst sætter medarbejderen først? Så LÆS hele artiklen om PERMA-ledelse <HER>

Eller kontakt Claus Nygaard for en snak om PERMA-ledelse i din virksomhed: tlf. 41 41 41 81 / e-mail: claus@cphlearning.dk

Lars Ginnerup og Claus Nygaard udvikler kursus til CBS sommerskole 2017

CBS Sommerskole 2017


Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi

Lars Ginnerup & Claus Nygaard fra cph:learning udvikler CBS Sommerskole 2017. Positiv psykologi handler om at få præstationer og arbejdsglæde til at gå hånd i hånd. På dette kursus lærer du, hvordan man kan bruge psykologiske kapaciteter som optimisme, selvopfattet kompetence og mental robusthed som løftestang for udviklingspotentialet i virksomheden.

Du får indsigt i de nyeste teorier og lærer metoder til at arbejde med positiv psykologi i dit team og din organisation. Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler.

Kurset har fire overordnede temaer: Positiv psykologi, som ikke handler om lindring af lidelse, men hvordan vi kan blive stærkere og stærkere. Udvikling af psykologisk kapital med anvendelse af den nyeste forskning i positiv psykologi, motivation og styrkebaseret organisationsudvikling. Effektiv strategisk ledelse på baggrund af tolkende og symbolske strategiperspektiver samt omsætning til praksis.

Hvis du ønsker fem dages intensivt kursus, hvor du arbejder målrettet med at analysere din egen strategiske ledelse og at opjustere psykologisk kapital i dit eget ansvarsområde, så har vi nogle spændende faglige udfordringer til dig.

Læs mere om CBS Sommerskole 2017 og kurset Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi <HER>

Claus Nygaard:

Professor og ph.d. Institute for Learning in Higher Education og cph:learning. Claus Nygaard har siden 1995 udviklet og afholdt lederuddannelse for danske og udenlandske virksomheder. Han har modtaget FUHUs undervisningspris som bedste underviser på CBS. Har modtaget flere internationale priser for forskning og formidling. Har publiceret i førende journals indenfor Public Sector Management, International Management and Organisation, Evaluering og Assessment, samt Higher Education. Speciale i procesmetoder: praksis-baseret læring, action-reflection-learning-forløb, identitet og læring, high impact learning, personlig udvikling gennem reflekteret sammenknytning af akademi og empiri. Claus blev i 2009 professor i Management Education på CBS.

Lars Ginnerup:

Chefkonsulent, cph:learning. Cand.psych. Lars Ginnerup har en baggrund som forsker og facilitator. Igennem 20 år specialiserede han sig som stiftende partner i fx groupVision og [inno:vasion] i at facilitere strategiseminarer under anvendelse af de mest avancerede elektroniske mødesystemer og gruppe beslutningsstøttesystemer. Siden foråret 2005 har Lars været pionér og anerkendt ekspert i Positiv Psykologi og beskæftiger sig nu med ”den motiverende strategi” vha. metoder og teknikker fra Positiv Psykologi, NY motivationsteori og 10 års seriøs forskning i styret held.

 

CBS Sommerskole 2017

 

Claus Nygaard & Lars Ginnerup afholder CBS Executive Sommerskole i Positiv Psykologi

CBS Executive Sommerskole

Claus Nygaard & Lars Ginnerup afholder i uge 33 2016 CBS Executive Sommerskole i Positiv Psykologi.

Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. På dette kursus redefineres strategisk HRM og kompetenceudvikling fra et mangelsyn: ”Vores medarbejdere har et kompetencegab!”, til et ressourcesyn: ”Vores medarbejdere udvikler psykologisk kapital og har derfor overskud til overskud!”.

Dette kursus sætter en helt ny dagsorden for effektiv strategisk ledelse gennem fokus på positiv psykologis muligheder for at skabe psykologisk kapital til gavn for individer, virksomheder og netværk. Endvidere er Strategic Doing et eksempel på en ny agil metode til udvikling, implementering og opdatering af strategi på månedlige workshops af 2-4 timers varighed og som er særligt velegnet, når der er flere spillere på banen, eksempelvis ved regional udvikling.

cbs executive sommerskole

Indhold
Psykologisk kapital kan kort defineres som medarbejdernes psykologiske kapaciteter: håb, optimisme, selvopfattet kompetence og mental robusthed, der fungerer som løftestang for virkelyst og udviklingspotentiale i virksomheden.
Dette kursus gør også op med rationalisering som nærmeste genvej til udvikling – ”processerne skal strammes op, så omkostningerne kan reduceres!”. Med positiv psykologi bliver det åbenbart, at den tekniske/rationelle løsning ikke kan bære hele værket i sig selv. Den medfører oftest skjulte omkostninger i form af svækkelse af motivation, kreativitet, innovation, medarbejdertilfredshed, engagement, loyalitet og tillid, der (så) langt overgår gevinsterne ved kortsigtet performance management i en frygtsom kultur. Mange af de store spillere har opdaget det og taget drastiske konsekvenser, eksempelvis Microsoft, Accenture, Deloitte, Adobe, Gap, Danske Bank…

Hvis du ønsker fem dages intensivt kursus, hvor du arbejder målrettet med at analysere din egen strategiske ledelse og at opjustere psykologisk kapital i dit eget ansvarsområde, så har vi nogle spændende faglige udfordringer til dig.

Kurset har fire overordnede temaer:
Positiv psykologi som samlebetegnelse for den ny psykologi, som ikke handler om lindring af lidelse, men hvordan vi kan blive stærkere og stærkere
Udvikling af psykologisk kapital (mærkbare og målbare tiltag, dvs. anvendelse af den nyeste forskning i positiv psykologi, motivation og styrkebaseret organisationsudvikling)
Effektiv strategisk ledelse på baggrund af tolkende og symbolske strategiperspektiver
Omsætning til praksis (conversion rate)

Udbytte
Du får konkret indblik i teorierne bag positiv psykologi, psykologisk kapital og selvreguleringsteori
Du trænes i at tænke strategisk udvikling ud fra en ressourcetilgang med fokus på psykologisk kapital og 3 grundlæggende behov som meta-værdier (værdibaseret ledelse 3.0)
Du introduceres for nye psykologiske teknikker, der ansporer til optimistisk forklaringsstil og til at trække på styrker, rollemodeller og succeshistorier i tillidsfulde kollektive læreprocesser
Du hjemtager nye og nyttige tilgange til strategi, samt mikro-interventioner, som både mærk- og målbart øger medarbejdertilfredshed og -engagement samt performance og loyalitet
Du oplyses om det foregående opgør med performance management som tungt apparat og indvies i praktisk overkommelige alternativer med henblik på støttende, opmuntrende og anerkendende feedback

Deltagerprofil
Dette kursus er for dig, der er leder, iværksætter, personaleansvarlig, konsulent eller coach og som ønsker at anvende positiv psykologi i forbindelse med strategisk udvikling i organisationsudvikling, forandringsledelse, fusioner, m.m.

Kursusteam
Professor, Ph.D. Claus Nygaard, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
Ekstern lektor Lars Ginnerup, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS

<LINK> til CBS Executive Sommerskole på CBS Executive hjemmeside.

cph:learning udvikler Sommerskoler på CBS Executive

Sommerskole på CBS

Igen i 2016 udvikler cph:learning Sommerskole på CBS Executive. Endda hele tre af slagsen.

I uge 33 udbyder Claus Nygaard & Lars Ginnerup Sommerskolen “Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi.”

Ligeledes i uge 33 udbyder Steffen Löfvall & Claus Nygaard Sommerskolen “Strategisk Samskabelse – Nye Metoder til Fornyet Velfærd”.

I uge 34 udbyder Steffen Löfvall & Claus Nygaard Sommerskolen “Succesfuld Strategiimplementering”.

 

Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi, UGE 33, 15. – 19. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS

Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. På dette kursus redefineres strategisk HRM og kompetenceudvikling fra et mangelsyn: ”Vores medarbejdere har et kompetencegab!”, til et ressourcesyn: ”Vores medarbejdere udvikler psykologisk kapital og har derfor overskud til overskud!”.
Dette kursus sætter en helt ny dagsorden for effektiv strategisk ledelse gennem fokus på positiv psykologis muligheder for at skabe psykologisk kapital til gavn for individer, virksomheder og netværk. Endvidere er Strategic Doing et eksempel på en ny agil metode til udvikling, implementering og opdatering af strategi på månedlige workshops af 2-4 timers varighed og som er særligt velegnet, når der er flere spillere på banen, eksempelvis ved regional udvikling.
 
Læs mere <her>
 
Sommerskole på CBS Executive - Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi - Claus Nygaard - Lars Ginnerup - Steffen Löfvall - cph:learning
 
Strategisk Samskabelse – Nye Metoder til Fornyet Velfærd, UGE 33, 15. – 19. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS
 
Der er et øget pres for løbende at nedbringe de offentlige udgifter og samtidig fastholde det nuværende velfærdsniveau. Det stiller krav om at finde nye måder at udvikle og drive den offentlige sektor. Hvis udviklingen gennemføres gennem traditionel top-styret politik- og strategiudvikling, er der risiko for, at offentlige virksomheder udvikler sine ydelser på en måde, som eksterne interessenter utilsigtet forbinder med spareøvelser, formynderiskhed og distanceret magthaveri. Herved opstår der risiko for, at interessenterne savner forståelse for trufne beslutninger og derved ikke bakker op om løsningerne.
Anderledes kan politik- og strategiudviklingen gennemføres ved at invitere borgere, virksomheder og frivillige ind i indretningen af organisationens ”maskinrum”. Her kan de aktivt bidrage med ressourcer som f.eks. arbejdskraft, ideer, viden og netværk.
Strategisk samskabelse, også kaldt co-creation, er den nye metode til at skabe levedygtig udvikling gennem aktiv interessentinvolvering. Normalt forbindes samskabelse med idéudvikling, men kurset vil give bud på, hvordan samskabelse med succes også kan dyrkes i andre led af organisationens aktiviteter fra strategiudvikling, finansiering, produktudvikling, procesoptimering, leverandørvalg, branding, markedsmodning og evaluering. Igennem samskabelse kvalificeres løsninger, ved at nye ideer og ressourcer udveksles, således at flere interessenters behov tilgodeses. Inddragelsen fører til, at løsninger forankres bedre og interessenterne udvikler sig til en loyal målgruppe.
 
Læs mere <her>
 
 
Succesfuld Strategiimplementering, UGE 34, 22. – 26. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS
 

Mange virksomheder fokuserer ensidigt på formuleringen af den strategiske plan og orienterer sig kun lidt om selve implementeringsprocessen. Det skyldes antagelsen om, at strategiforankringen nærmest sker af sig selv i ledelsesprocesserne, hvis blot strategien er kommunikeret i organisationen. Denne antagelse er imidlertid en barriere for, at strategiprocesser lykkes. Vil man have succes, skal der tænkes bredere, og en forståelse for de økonomiske, tekniske, psykologiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold i organisationen er afgørende. Sommerskolen giver dig fagligt input til at finde din egen vej i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området. Vi introducerer dig til tre perspektiver på strategiimplementeringsprocessen: Det funktionelle, det processuelle og det symbolske perspektiv. Vi diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres. Endvidere ser vi på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er en præmis, som stiller krav til ledere og projektledere med ansvar for at få ”strategien til at leve i organisationen”.

Læs mere <her>