Claus Nygaard holder foredrag om prompt engineering i Nationalbanken

Den 5. december 2023 holdt Claus Nygaard foredrag om prompt engineering for ansatte i Danmarks Nationalbank. Fokus var på de bedste prompting teknikker i Microsoft Copilot / Bing Chat Enterprise.

Hovedtemaet i prompt engineering er at “styre” sprogmodellen i den rigtige retning for at få et præcist og brugbart resultat. Det kræver bevidste prompting teknikker, der går langt videre end åbne spørgsmål til sprogmodellen. Ofte lange prompts med flere trin. Prompt engineering er en teknik, der kræver indsigt og øvelse. Ud over indsigt leverede Claus også konkrete cases og øvelsesprompts, som medarbejderne kan anvende i deres videre brug af sprogmodellen.