Claus Nygaard holder workshop om Narrativ Selvledelse

I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland holdt Claus den 7. august en workshop om Narrativ Selvledelse som en del af den årlige Videnfestival i Region Sjælland. Workshoppen var en kombination af fagligt oplæg med udgangspunkt i bogen “Narrativ Forandringsledelse” af Claus Nygaard og Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag, 2015) og konkret samtaletræning. Formålet med både foredrag og samtaletræning var at skabe bevidsthed om medarbejderens egne fortællinger om Sundhedsplatformen og drøfte disses betydning for egen selvledelse. Gennem det faglige oplæg blev deltagerne præsenteret for forskellene på samtaler, som addresserer handlinger, meninger og identitet. Det var en fremherskende pointe i Claus foredrag, at man ved at være bevidt om egne samtalers overvejende fokuspunkt, gør det muligt at bedrive selvledelse på en langt mere konstruktiv og positiv måde.

Forandringsledelse i et Narrativt Perspektiv - Claus Nygaard - Hanne Fredslund - Dansk Psykolog Forlag - cph:learning - cphlearning