Claus Nygaard keynote speaker om fysiske læringsrum på edLab, Columbia University, New York (video)

Claus Nygaard, cph:learning, var inviteret som keynote speaker på edLab, Columbia University, New York. Temaet var Learning Space Design. Claus keynote om fysiske læringsrum blev optaget på video og er tilgængelig på edLab’s hjemmeside: LINK TIL VIDEO

Ny forskning dokumenterer at den fysiske indretning af læringsrum har stor betydning for deltagernes kultur, engagement, samarbejdsform, produktion og læring. Det gælder både på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Forskningen i læringsrum kan have store positive implikationer på samarbejdet, læringen og produktionen i din virksomhed. Måske hører I til dem, der har indrettet storrums-kontorer uden at være bevidst om effekten? Måske har I tomme kontorer? Måske har I døde kvadratmeter?

Her er et billede fra Steelcase’s HQ i Grand Rapids i USA. Virksomheden producerer møbler og har et universitet, som forsker i læringsudbyttet af fysiske læringsrum. De er gået “all-in” og har indrettet et HQ uden enkeltmandskontorer. Alle arbejder projektbaseret i inspirerende og tilpassede fysiske læringsrum, der matcher behov og opgave.

Claus Nygaard cph:learning besøger Steelcase i Grand Rapids for at udveksle erfaringer om effekten af fysiske læringsrum

 

Hvis du efter at have set videoen fra edLab har lyst til at drøfte den fysiske indretning af læringsrum på din uddannelsesinstitution eller i din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte Claus.