cph:learning leverer sommerskoler til CBS

Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi sætter en helt ny dagsorden for effektiv strategisk ledelse gennem fokus på positiv psykologis muligheder for at skabe psykologisk kapital til gavn for individer, virksomheder og netværk. Psykologisk kapital kan kort defineres som medarbejdernes positive psykologiske ressourcer, der muliggør øget motivation og udviklingspotentiale i virksomheden. Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. Sommerskolen afholdes på CBS af professor, ph.d. Claus Nygaard sammen med Cand.psych Lars Ginnerup i perioden 11.–15. august 2014.

Læs mere hos CBS Executice.

Succesfuld Strategiimplementering fokuserer målrettet på, hvordan strategi bliver til virkelighed. Mange virksomheder fokuserer alt for ensidigt på formuleringen af den strategiske plan og har alt for lidt fokus på selve implementeringsprocessen. De antager, at strategien implementerer sig selv, når den er formuleret og kommunikeret ud i organisationen. Sådan er det ikke i virkeligheden Vil man have succes med strategiimplementering, må man arbejde målrettet med et procesperspektiv og have fokus på de tekniske, politiske, økonomiske og kulturelle systemer, som virksomheden består af. Sommerskolen afholdes på CBS af chefkonsulent, ph.d. Steffen Löfvall og professor, ph.d. Claus Nygaard i perioden 18.–22. august 2014.

Læs mere hos CBS Executive.

Du kan også kontakte cph:learning direkte, hvis du har interesse i disse fagligheder som element i din personlige- eller organisatoriske udvikling.