Narrativ forandringsledelse i kommunen

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Claus Nygaard har udviklet to værktøjer til Høje-Taastrup kommune, som hjælper lederne med at bedrive narrativ forandringsledelse i kommunen. Begge værktøjer bygger på den narrative metode, som den er beskrevet i bogen “Forandringsledelse i et narrativt perspektiv” af Claus Nygaard & Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag).

Det første værktøj er et organiseringsværktøj, som hjælper ledelsen med at finde frem til, hvilken organisering af arbejdet, der skaber størt handekraft, giver bedst mening og identitet. Med værktøjet afprøver lederne forskellige organiseringsformer og får på den måde et indblik i, hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt. Organiseringsværktøjet kan bruges af alle ledelser, som står over for en organisationsændring.

Narrativt Organiseringsværktøj - Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

 

Det andet værktøj er et samtaleværktøj, som hjælper ledelsen med at bedrive forandringssamtaler i praksis. Hvor de gennem den narrative tilgang hjælper medarbejderne med at skabe handling, mening og identitet i forandringsprocessen. Samtaleværktøjet kan bruges af alle ledelser, som skal kommunikere en forandringsproces.

Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

Kontakt Claus Nygaard (41 41 41 81 / claus@cphlearning.dk) hvis du vil høre mere om værktøjerne.