Industri 4.0-studietur til Austin, Texas

Industri 4.0 studietur til Austin, Texas

Kom med på en studietur til Austin, Texas. Temaet for studieturen er Industri 4.0. Vi fokuserer på, hvordan teknologier kan understøtte forretningsudvikling og værdiskabelse. Nøgleordene er automatisering, big data, maskinlæring, kunstig intelligens, robotter og virtual reality. Vi har særligt fokus på, hvordan teknologi bliver brugt af amerikanske virksomheder til at skabe forretningsudvikling og værdiskabelse.

Rejsedatoer

Tirsdag den 16. oktober 2018 til lørdag 20. oktober 2018.
Forlæng studieturen med Formel 1 USGP på Circuit of the Americas i Austin og bliv weekenden over. Hjemkomst tirsdag 23. oktober 2018.

Hvad skal vi?

Vi skal besøge seks teknologisk førende virksomheder, der har succes med at tænke radikalt udviklende. Vi besøger dem for at lære af de bedste. Vi skal overraskes, fascineres og inspireres til at se vores egen forretningsudvikling og værdiskabelse i nye perspektiver.

Hvad får vi med hjem?

Vi får indsigt i helt nye måder at bruge teknologier på, som vi skal bruge til at få øje på nye muligheder for vores egne virksomheder. Vi udarbejder sammen et katalog af teknologier og cases, som vi kan præsentere for/i ledelsen/direktionen/bestyrelsen i vores virksomheder, når vi kommer hjem.

industri 4.0

Austin er det oplagte valg

I 2017 blev Austin kåret til verdens bedste tech-by foran San Fransisco, New York og London (Savills, april 2017) og til det bedste sted at bo i U.S.A. (U.S. News and World Reports, februar 2017). I 2016 blev Austin tilmed kåret som verdens bedste sted at starte en ny virksomhed (CNBC, august 2016). Byen er i en rivende udvikling. Den har U.S.A.’s hurtigste jobvækst (+40% siden 2006) og en indbyggertilvækst på 60% siden 2010. Der investeres i disse år milliarder af US Dollar i nye tech-virksomheder i Austin.

En eksklusiv tur

Vi skal til verdens førende tech-by 2017, hvor vi skal besøge virksomheder, som er førende i deres brug af teknologi. Studieturen er en eksklusiv tur for en lille gruppe erhvervsfolk. Der er KUN 20 pladser på studieturen. Det er helt bevidst. Vi skal nemlig have tid til at lære hinanden at kende. Vi skal have tid til at drøfte hinandens brug af teknologier til forretningsudvikling og værdiskabelse. Vi skal have mulighed for at skabe nære og blivende relationer, så vi også efter vores hjemkomst kan trække på hinandens viden og inspiration i det omfang deltagerne selv ønsker det. Og vi skal have denne eksklusive oplevelse sammen som fremtidigt referencepunkt i vores forretningsudvikling og værdiskabelse.

Dine faglige guider

Studieturen ledes af professor og direktør Claus Nygaard fra cph:learning og eMBA i Teknologiledelse Olav Langdahl fra Dansk Ingeniørservice (DIS) og cph:learning.

Claus har mere end tyve års erfaring som strategisk rådgiver for private og offentlige virksomheder og som underviser på CBS Executive Sommerskoler i strategisk ledelse og succesfuld strategiimplementering. Han har skabt Camp Future, hvor mere end 300 danske virksomheder siden 2012 har modtaget hjælp til forretningsudvikling.

Olav har har designet og implementeret globale programmer til udvikling af kvalitetskultur i ingeniør- og produktionstunge virksomheder. Han har også bistået virksomheder med udvikling og implementering af ny virksomhedskultur og nye ledelsessystemer med fokus på innovation og kvalitetsudvikling.

Opfølgning hjemme i Danmark

Studieturen stopper ikke i lufthavnen, når vi kommer hjem. Claus og Olav arrangerer tre udviklingsmøder i København, hvor vi får mulighed for at samles og drøfte vores videre arbejde med brug af teknologier til forretningsudvikling og værdiskabelse. Her bliver der igen sat fokus på, hvordan vi hver især er i gang med at omsætte vores viden og input fra studieturen til resultater i vores virksomheder. Her får vi hver især lov til at invitere en person med. Det kan være en ledelseskollega fra vores virksomhed, en vigtig leverandør eller kunde, eller en forbindelse vi har personligt gavn af at have med i drøftelserne. Disse møder er inkluderet i prisen på studieturen. Mødedatoerne er: torsdag 8. november 2018, kl. 16-19, mandag 14. januar 2019 kl. 16-19, tirsdag 19. marts 2019 kl. 16-19.

Det praktiske til kalenderen og pengepungen

Studieturen er med afrejse fra Kastrup tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 6.15, virksomhedsbesøg 17. og 18. oktober 2018, hjemrejse fra Austin fredag 19. oktober 2018 kl. 11.40 og ankomst i Kastrup den 20. oktober 2018 kl. 11.05. Pris for studieturen: 21.380,- kr.

Mulighed for forlængelse med Formel 1 løb i Austin

Du kan også vælge at forlænge studieturen henover weekenden 20.-21. oktober 2018 og se Formel 1 løbet på Circuit of the Americas i Austin. I så fald er der hjemrejse fra Austin mandag 22. oktober 2018 kl. 11.40 med ankomst i Kastrup tirsdag 23. oktober 2018 kl. 10.50. Pris for studieturen plus Formel 1 weekend: 29.880,- kr.

Hent program online

Klik på “Hent Program”-knappen og udfyld formularen. Så modtager du PDF med fuld beskrivelse af studieturen direkte på din e-mail.

industri 4.0

Tilmeld dig online

Klip på “Tilmeld dig”-knappen og udfyld formularen. Så kontakter vi dig for en drøftelse af dine specifikke ønsker til studieturen. Om din egen brug af teknologiske løsninger og hvad du forventer at få med hjem rent strategisk og teknologisk i forhold til egen forretningsudvikling og værdiskabelse.

Deadline

Deadline for tilmelding er 20. september 2018.

Ring eller skriv til os

Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål om studieturen og Formel 1-weekenden.

Claus Nygaard (claus@cphlearning.dk / 41 41 41 81)

Olav Langdahl (olav@langdahl.me / 53 28 21 20)

Anne Hørsted (anne@cphlearning.dk / 26 19 99 33)

Danny Thøgersen (danny@cphlearning.dk / 28 11 10 02)

 

–oOo—

Industry 4.0 study tour to Austin, Texas

Join us when we visit Austin, Texas, to get the latest insights from leading tech-companies all at the forefront of the new industrial revolution, Industry 4.0.  We are interested in how technologies enable us to develop our business models and add sustainable value. Keywords are automatisation, big data, machine learning, artificial intelligence, robotics and virtual reality. We have a particular interest in use cases which have already proven to be successful.

Dates

Tuesday, October 16, 2018, to Saturday, October 20, 2018.
Extend your stay attending the Formula One USGP at Circuit of the Americas in Austin. Arriving in Copenhagen Tuesday, October 23, 2018.

We will!

We will visit six companies who are at the forefront of using technology to support their business and market development. We visit them to learn from the best. Our intention is to be positively surprised, fascinated and inspired to see our own businesses with new eyes.

We get!

We get new ideas and insights into ways in which technology can be used to drive business and market development. We see a new potential in our own business when we learn about the successful use cases applied by tech companies in Austin. Together we develop a catalogue of technologies and use cases, which we can all bring home and use as input for a discussion in our own management group.

industri 4.0

Austin – the obvious choice

In 2017, Austin received the world’s best tech-city award ahead of San Fransisco, New York and London (Savills, April 2017) and was awarded the best place to live in the U.S.A. (U.S. News and World Reports, February 2017).
In 2016, Austin was awarded the world’s best city to start a new business (CNBC, August 2016). Austin experiences rapid growth. The city has the largest job growth in the U.S.A. (+40% since 2006). Each year Billions of US Dollar are invested in new tech-companies in Austin.

Exclusive tour

We are visiting the leading tech-city of the world, where we are visiting companies which are leaders in using new technology. This study tour is an exclusive tour for a small group of business people. There are ONLY 20 available tickets. We have chosen to limit the number of participants in order to ensure learning through mutual exchange of ideas, reflection and experiences in a group of motivated and highly inspiring people. We wish to have time and space to discuss each others’ use of technologies for business and market development. We wish to provide opportunities for creating new and lasting business relations that are sustainable also after our return to Denmark. We wish that our experiences in Austin are used as future points of reference when we continue to develop our businesses and markets.

Your guides

Your guides on the study tour are the professor and executive director Claus Nygaard from cph:learning and eMBA in Management of Technology Olav Langdahl from Dansk Ingeniørservice (DIS).

Claus has over 20 years of experience as a strategic advisor for private and public companies and as a teacher at CBS Executive in strategic management and strategy implementation. He has developed Camp Future, where more than 300 Danish companies have received input for business development since 2012.

Olav has designed and implemented global programs for the development of quality in engineering- and production companies. He has also helped companies develop and implement new business culture and new management systems focusing on innovation and quality.

We follow up back in Denmark

The study tour doesn’t end when we say goodbye at the airport. Claus and Olav arrange three follow up meetings in Copenhagen and Aarhus, where we get together and discuss our future use of technologies for business and market development.

At the meetings, we will focus on ways in which we can transform our knowledge and inputs from the study tour to new results in our companies. To these meetings, each delegate can bring an accompanying person, who was not with us in Austin. It may be a member of our management group, an important supplier, or a business connection whom will benefit from taking part in our discussions.

These meetings are included in the price of the study tour.
Dates Copenhagen: Thursday, November 8, 2018, 16-19; Monday, January 14, 2019, 16-19; Tuesday, March 19, 2019, 16-19.
Dates Aarhus: Wednesday, November 7, 2018, 16-19; Wednesday, January 16, 2019, 16-19; Monday, March 18, 2019, 16-19.

industri 4.0

Practical information

We leave Kastrup airport Tuesday, October 16, 2018, at 6.15 am. Visit tech-companies October 17-18, 2018. Departure from Austin airport Friday, October 19, 2018, 11.40 am. Arrival Kastrup airport October 20, 2018, 11.05 am. Price: Study tour: 21.380,- kr.

Extend your stay with Formula One weekend in Austin

You can extend your stay with the Formula One weekend in Austin October 20-21, 2018. Watch the Formula One race at Circuit of the Americas in Austin. Staying for the weekend you return from Austin airport Monday, October 22, 11.40am. Arrival Kastrup airport Tuesday, October 23, 2018, 10.50am. Price: Study tour plus Formula One weekend: 29.880,- kr.

Download the program online

Click on “Get program” to download the program.

Sign up online

Click on “Sign up” and fill out the form. Then we will contact you to hear more about your interests and about your own use of technology-driven business development. And talk with you about what you expect to get from the study tour in terms of input to your own business development.

Deadline

The deadline for signing up is September 20, 2018.

Call us or send us an e-mail

We are ready to answer all your questions about the study tour or the Formula One weekend.

Claus Nygaard (claus@cphlearning.dk / 41 41 41 81)

Olav Langdahl (olav@langdahl.me / 53 28 21 20)

Anne Hørsted (anne@cphlearning.dk / 26 19 99 33)

Danny Thøgersen (danny@cphlearning.dk / 28 11 10 02)