Strategisk udvikling

 

Strategisk udvikling som forløb i virksomheden

Vi er eksperter i at skræddersy high impact learning forløb for virksomheder. Hos cph:learning indeholder et strategisk udviklingsforløb fire faser:

Fase 1: Afklaring af læringsmål

    • Gennem brug af vores specialdesignede målsætningsværktøj cph:learning/læringsmål afklarer hvert enkelt deltager sine læringsmål i relation til sin nuværende og fremtidige ønskværdige faglige viden, kompetencer og  arbejdsopgaver. Det sikrer, at  det strategiske udviklingsforløb bliver et læringsforløb målrettet den enkelte deltager. Når deltagerne deler målsætningen øges motivationen, involveringen og læringen. Det fører til strategisk udvikling på virksomhedsniveau.

Fase 2: Forankringsanalyse

    • Vi anvender vores specialdesignede analyseværktøj cph:learning/forankringsanalyse til at undersøge virksomhedens læringsmiljø og til at matche virksomhedscases med deltagernes læringsmål. Det sikrer, at det strategiske udviklingsforløb tager udgangspunkt i et realistisk match mellem medarbejder og organisation. Det sikrer også, at det strategiske udviklingsforløb efterfølgende kan forankres i organisationen. Det fører til strategisk udvikling på virksomhedsniveau.

Fase 3: Action-Reflection-Learning forløb

    • Gennem deltagelse i vores specialdesignede action-reflection-learning forløb cph:learning/ARL udvikler deltageren sin faglige viden, sin procesviden og sine kompetencer i tæt anknytning til de daglige arbejdsopgaver. Alle læringsforløb designet efter cph:learning/ARL inddrager systematisk hver enkelt deltagers daglige praksis som centralt forankringspunkt for læringen. Det sikrer, at det strategiske udviklingsforløb konkret udvikler deltagernes kompetencer i relation til deres daglige praksis og målbevidst forbedrer deres performance. Det fører til strategisk udvikling på virksomhedsniveau.

Fase 4: Kontinuerlig praksislæring

    •  Efter action-reflection-learning forløbet anvender vi vores specialdesignede værktøj cph:learning/kompetent-i-praksis til konkret at følge op på den enkelte deltagers personlige læringsmål i relation til de daglige arbejdsopgaver. Det sikrer, at deltagerne anvender den nyerhvervede faglige viden og kompetencer fremadrettet i deres daglige praksis. Med flere deltagere sikrer den bevidste sprogliggørelse og refleksion af egen praksis, at der foretages en målrettet og forankret professionalisering af kulturen i virksomheden. Det fører til strategisk udvikling på virksomhedsniveau.

Vi er eksperter inden for områderne strategi, organisation og ledelse. Et strategisk udviklingsforløb kan f.eks. fokusere på medarbejderes engagement og involvering i digitaliseringsprojekter, lederes anvendelse af samtalen som positivt ledelsesredskab, udvikling af agile projektarbejdsformer, udvikling af personligt lederskab, lederes motivation af medarbejdere.

Vi drøfter gerne dine ideer til strategisk udvikling med dig og din virksomhed.