Strategisk videnledelse

Fokuserer din virksomhed overvejende på driften? Håber I på en dag at få tid til refleksion over jeres praksis, få tid til at udvikle ny viden, og finde de rette metoder og værktøjer til at dele den nye viden om praksis på?

Hos cph:learning hjælper vi din virksomheder med strategisk videnledelse. Vi hjælper jer med at at udvikle viden, metoder og værktøjer, der målrettet kan støtte jer i videreudviklingen af jeres forretning. Strategisk videnledelse indeholder tre faser:

1. Identifikation af strategisk videnbehov

  • Gennem vores specialdesignede analyseværktøj cph:learning/videnanalyse identificerer vi, hvilken viden din virksomhed behøver i forhold til sin strategiudvikling, og vi analyserer hvilken viden din virksomheden har. Det sikrer et konkret overblik over virksomhedens udgangspunkt for strategisk videnledelse.

2. Strategisk videnudvikling

  • Gennem vores specialdesignede udviklingsværktøj cph:learning/videnudvikling hjælper vi din virksomhed med at udvikle strategier til at opnå den viden, som er nødvendig for at kunne eksekvere strategien. Det sikrer at virksomhedens strategiske videnledelse følger den overordnede strategi.

3. Strategisk videndeling og forankring

  • Gennem vores specialdesignede netværksanalyse cph:learning/vidennetværk udarbejder vi sammen med din virksomhed en målrettet og realistisk strategi for aktiv skabelse af vidennetværk i og uden for jeres virksomhed.  Det sikrer, at I som virksomheden vælger et vidennetværk, som balancerer mellem at give virksomheden værdifuld input til process- og produktinnovation og samtidig har en form, der kan administreres med en rimelig indsat så fokus bibeholdes på den primære drift samtidig med at strategisk videnledelse eksekveres.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for strategisk videnledelse.