Succesfuld strategiimplementering

Vi er førende eksperter i succesfuld strategiimplementering. Som professionelle sparringspartnere til de strategiansvarlige i virksomheden hjælper vi jer med at komme fra strategi til handling. Vi giver den strategiske ledelse værktøjer til at fokusere målrettet på alle dele af strategiprocessen: 1) strategisk analyse, 2) strategiformulering, 3) strategiimplementering. Vi arbejder med en helhedsorienteret og processuel tilgang, der sikrer, at I som virksomhed har strategiimplementeringen centralt placeret i jeres strategiske arbejde.

Succesfuld strategiimplementering med cph:learning som sparringspartner sikrer udvikling på to niveauer:

1. Strategisk ledelsesniveau:

  • Vores specialdesignede cph:learning/strategi-toolbox sætter de strategiansvarlige i stand til at arbejde målrettet med alle dele af strategiprocessen. Toolboxen er designet til at øge de strategiansvarliges kompetencer målbart. Vi er faglige sparringspartnere i brugen af toolboxen. Det sikrer, at de strategiansvarlige kan arbejde målrettet og fokuseret med succesfuld strategiimplementering.

2. Organisationsniveau:

  • Gennem brug af vores specialdesignede cph:learning/strategiprocesmodel sikres at de strategiansvarlige arbejder målrettet med strategiimplementering som en kontinuerlig organisationsudviklingsproces. Dermed tænkes organisationen  ind som det væsentligste element i succesfuld strategiimplementering. Som sparringspartnere i brug af strategiprocesmodellen hjælper vi virksomheder med at udføre deres strategier på fokusområder, samtidig med at organisationen udvikles i den ønskede retning.

Kontakt os for en drøftelse af vores syn på succesfuld strategiimplementering, vores arbejdsmetode, kravene til jeres virksomhed og de forventelige resultater af et samarbejde med cph:learning.