Positiv Psykologi

Positiv psykologi som afsæt for din udvikling

Hos cph:learning tilbyder vi personlig udvikling med udgangspunkt i positiv psykologi. Vi arbejder ud fra en styrkebaseret tilgang, hvor det er dine personlige karakterstyrker, der danner grundlaget for din personlige udvikling. Devisen er klar: sats på dine styrker, så kommer du længst!

Hvad er positiv psykologi?

Positiv psykologi er et forskningsområde inden for psykologien med fokus på menneskets optimale trivsel og funktion. Forskningen er centreret om det, der skaber meningsfuldhed, virkelyst og glæde. Populært sagt undersøges de forhold, der gør livet værd at leve. Man undersøger også, hvilke værktøjer, der kan fremme en positiv livsførsel med meningsfuldhed, virkelyst og glæde.

Positiv psykologi har udviklet flere centrale psykologiske tests til at måle folks styrker, optimisme, glæde, osv. Og udviklet en lang række værktøjer (positive psychology interventions, PPIs) til at fremme menneskets psykologiske kapital, lykke, velbefindende og reduktion af stress, angst og depression.

Vi tager udgangspunkt i positiv psykologi, fordi forskningen (og værktøjerne) viser mærkbare effekter på folks meningsfuldhed, virkelyst og glæde. Og det er nu engang langt mere spændende at arbejde med personlig udvikling, der giver mærkbare resultater – ikke blot for den enkelte person i et udviklingsforløb, men også for dennes kollegaer, familie og venner.

Læs mere om vores ydelser inden for positiv psykologi

Vi kan hjælpe dig / dit team til det næste udviklingsniveau. Vi tilbyder 1:1 personlig udvikling, foredrag i din virksomhed og kurser. Alt sammen med fokus på, hvordan du kan øge din selvforståelse, udvikle din praksis til et nyt niveau og øge din performance.

1:1 personlig udvikling: styrkebaseret udviklingsforløb

Vil du frem i livet? Vil du øge din performance? Vil du leve et lykkeligere liv? Så glem alt om din stillingsbetegnelse. Glem alt om din karriere. Glem alt om din løn. Glem alt om din næste deadline.

Sats i stedet på dine topstyrker, så når du længst! – Tænk, hvis du satsede på dine svagheder!?

Brug 6 uger af dit liv med positiv psykolog Lars Ginnerup som din personlige coach og sæt gang i den (måske) vigtigste transformation i dit (arbejds)liv.

Vidste du?

  • at passioneret vedholdenhed (grit) har dobbelt så stor betydning for din resultatopnåelse som din IQ?
  • at du er dobbelt så produktiv, når du er inspireret, end når du er tilfreds eller engageret?
  • at du bliver halvanden gang så produktiv, hvis du hver dag får mulighed for at rulle dig ud med dine topstyrker?
  • at en god følelsesmæssig balance over tid automatisk fører til, at du øger din mentale robusthed?

Vidste du, at dine medarbejdere?

  • er signifikant mere tilbøjelige til at engagere sig fuldt ud og øge deres indsats, hvis du fører hyppige 1:1 samtaler med dem, hvor du støtter dem, opmuntrer dem og anerkender dem for deres styrkepositioner?
  • Kan fordoble produktiviteten, hvis du som leder har blik for deres topstyrker og ved omfordeling af opgaverne sørger for, at alle får mulighed for at komme til deres ret med deres topstyrker?

Dit styrkebaserede udviklingsforløb

Med positiv psykologi som grundlag, handler dig styrkebaserede udviklingsforløb om at træne dine evner til at performe bedre. Vi ved, at du performer bedre, når du føler dig lykkelig. Lykke er subjektivt. Det vil altså sige, at du et langt stykke henad vejen kan tænke dig til lykke. For lykke handler om din opfattelse af den situation, du befinder dig i. Situationen i sig selv har ikke iboende lykke!

Vi ved også, at du vil have nemmere ved at føle dig lykkelig, hvis du har dine topstyrker i spil. Derfor starter dit udviklingsforløb med, at du tager en styrketest online. Med styrketesten får du rangordnet de 24 personlige styrker, man inden for forskningen i positiv psykologi har udpeget som de væsentligste for at forstå sammenhængene mellem menneskers handlinger og deres lykkefølelse. De fem øverste styrker er dem, du bruger helt naturligt. Det er dine topstyrker. De andre styrker har du også, men du bruger dem ikke så ofte eller så naturligt.

Baseret på dit styrketestresultat, identificer og udvælger Lars de 10 værktøjer (PPIs), han mener bedst kan hjælpe dig med at fremme din performance. Over de de kommende 6 uger træner du værktøjerne i praksis og du får 6 timers feedback og vejledning online med Lars. Du tager løbende online tests, som viser din fremgang.

Udfyld kontaktformularen for at få mere information.


 

—oOo—

Foredrag: Sådan skaber du performance med positiv psykologi

60 minutter. Med Claus Nygaard. Kan også holdes som online foredrag. Vi stiller gerne mødeplatform til rådighed. Også mulighed for længere arrangement med indlagt break-out session.

Foredrag: PERMA-ledelse. Drop kontrollen og se dine medarbejdere blomstre

60 minutter. Med Claus Nygaard. Kan også holdes som online foredrag. Vi stiller gerne mødeplatform til rådighed. Også mulighed for længere arrangement med indlagt break-out session.

—oOo—

Kursus: CBS Executive Sommerskole i Positiv Psykologi

Siden 2010 har Lars Ginnerup og Claus Nygaard afholdt executive sommerskole på CBS for mere end 250 danske erhvervsfolk. Positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. For ensidig fokus på de tekniske og rationelle løsninger medfører oftest skjulte omkostninger i form af svækkelse af motivation, innovation, medarbejdertilfredshed, engagement og tillid, der langt overgår gevinsterne ved rationaliseringen. På kurset kommer du til at arbejde målrettet med at analysere din egen strategiske ledelse og opjustere psykologisk kapital i dit eget ansvarsområde.

Kurset har fire overordnede temaer:

  • Positiv psykologi som samlebetegnelse for den ny psykologi, som ikke handler om lindring af lidelse, men hvordan vi kan blive stærkere og stærkere
  • Udvikling af psykologisk kapital (mærkbare og målbare tiltag, dvs. anvendelse af den nyeste forskning i positiv psykologi, motivation og styrkebaseret organisationsudvikling)
  • Effektiv strategisk ledelse på baggrund af tolkende og symbolske strategiperspektiver
  • Omsætning til praksis (conversion rate)

Du kan læse mere om CBS sommerskolen her: <LINK TIL CBS EXECUTIVE SOMMERSKOLE>

Hvem er vi?

Positiv psykolog (cand.psyk) Lars Ginnerup, tlf. 40835007, e-mail: lars@cphlearning.dk

Professor, phd, Claus Nygaard, tlf. 41414181, e-mail: claus@cphlearning.dk