Steffen Löfvall er keynote på UCNs strategidag for medarbejdere

Steffen Löfvall er keynote ved UCNs medarbejderkonference, hvor institutionens nye Strategi 2020 præsenteres. Steffens faglige oplæg omhandler fire veje til værdiskabende strategimplementeringsprocesser.

I oplægget præsenterer og diskuterer Steffen, hvordan institutionen kan arbejde med værdiskabede strategiimplementering i praksis. I oplægget gennemgås fire strategitilgange, der anvendes i strategiimplementeringsprocesser:

  • Den funktionelle tilgang
  • Den humanistiske tilgang
  • Den politiske tilgang
  • Den eksperimentelle tilgang

De fire tilgange rummer forskellige metoder, organisations- og strategiopfattelser, som hver har deres styrker og svagheder. I forbindelse med planlægningen af implementeringsprocesser kan strategi- og metodevalget således med fordel gøres kontekst- og situationsbestemt.

Oplægget følges op af en workshop for ledere og medarbejdere. Temaet er, hvordan centrale strategierklæringer omsættes i decentrale handlinger. I workshoppen præsenteres en række arbejdsmetoder, der er hensigtsmæssige, når man arbejder med en værdibaseret strategi. Udgangspunktet er metoder, der involverer og eksperimenterer, som fx aktionslæring, prøvehandlinger og strategisk samskabelse med omverdenen. Workshoppen veksler mellem korte metodeoplæg, gruppeprocesser og opsamling i plenum.