Strategisk Fundraising

Strategisk Fundraising

Hos cph:learning hjælper vi danske NGO’er inden for socialfonds-området med at skaffe økonomiske midler til deres projekter.

Hvorfor Strategisk Fundraising og ikke bare Fundraising?

Mange NGO’er er pressede af et kortsigtet fokus, fordi de tænker i afgrænsede projekter. De får tunnelsyn, når de fokuserer på den næste deadline for ansøgning af midler, og de glemmer at tænke strategisk og langsigtet. Ofte er de i en turbulent hverdag, hvor opgaverne er mange og de økonomiske midler er få. Og de oplever derfor en usikkerhed, fordi de ikke kan være sikre på, at deres projekter kan videreføres, når de økonomiske midler ophører. Disse forhold spiller negativt ind på NGO’ens arbejde, NGO’ens udvikling og NGO’ens medarbejdere.

Hos cph:learning hjælper vi NGO’er med Strategisk Fundraising. Modsat traditionel Fundraising, betyder Strategisk Fundraising, at vi hjælper NGO’en med at videreudvikle en klar og langsigtet strategiske profil, hvor grænserne mellem de enkelte projekter ophæves og der skabes en strategisk sammenhæng mellem aktiviteterne og bevillingerne. Når vi rejser midler til NGO’ernes arbejde, skaber vi derfor også et strategisk fokus, som vil gavne NGO’en fremover.

Hvordan arbejder I?

Strategisk Fundraising inden for socialfonds-området følger fire faser:

  1. Strategisk problemidentifikation;
  2. Strategisk relationsskabelse;
  3. Strategisk modning;
  4. Strategisk ansøgning.

Og i langt de fleste tilfælde selvfølgelig den vigtigste af alle faser:

  • Fejring af den økonomiske bevilling!

Det lyder dyrt! Hvad koster det?

Mange fundraisere tager honorar for opstart, timebetaling for arbejdet og succesfee ved økonomisk bevilling. Sådan er det ikke hos os.

Vi tror så meget på os selv, at vi arbejder efter no-cure-no-pay-metoden. Det betyder, at vi ikke fakturerer en eneste time for vores arbejde, med mindre vi rejser økonomiske midler til NGO’en. Vi arbejder med et success fee på 10% + moms.

  • Intet honorar for opstart
  • Intet honorar for afholdelse af møder
  • Ingen timebetaling for arbejdet
  • Ingen ekstra omkostninger af nogen art
  • Alene et success fee på 10% + moms efter no-cure-no-pay-metoden.

Ingen bagatelgrænse

Mange fundraisere arbejder med bagatelgrænser på helt op til en halv million kroner. Det gør vi ikke. Vi synes, det diskriminerer de små NGO’er, som oftest er dem, der har mest brug for strategisk fundraising. Vi hjælper også dem, der ikke selv har kapaciteten til det.

I er godt nok modige!

Ja, men vi er også dygtige. Det har vi bevist i mere end 15 år.

Kontakt os

Skriv til majken@cphlearning.dk eller slå på tråden 61 33 37 15. Du er kun en mail eller et opkald fra at få professionel hjælp til strategisk fundraising, hvis din NGO arbejder inden for socialfonds-området.

Strategisk Fundraising Majken Guldberg Gøtske cphlearning
Majken Guldberg Gøtske

PS: Vi har så travlt, at vi KUN arbejder med NGO’er inden for socialfonds-området. Du skal derfor IKKE kontakte os, hvis din NGO arbejder inden for et andet område.