Gennemse Tag

Claus Nygaard

Claus Nygaard holder dobbeltforedrag om Agil Innovation i fødevarebranchen

I samarbejde med fremtidsforsker Birthe Lindahl Jeppesen, holdt Claus Nygaard dobbeltforedrag om Agil Innovation i fødevarebranchen. Det foregik den 7. og 10. januar 2020 på Grand Hotel i Odense. Publikum var ledere fra fødevarebranchen med speciel interesse i nutidige og fremtidige ledelsesudfordringer og ledelsesmetoder.

Claus fokuserede i sine foredrag på, hvordan den agile ledelsesteori giver gode muligheder for at håndtere forskellige typer af kompleksitet. Specielt fokuserede han på kompleksiteter på produktionens domæne, organiseringens domæne, personens domæne og strategiens domæne.

Agil Innovation i fødevarebranchen er et vigtigt tema, fordi mange faktorer i fødevarebranchen både fremmer og hæmmer agiliteten. Derfor er det vigtigt, at ledelsen aktivt og systematisk arbejder med både fremmere og hæmmere af agilitet. Det er vigtigt, fordi det vil hjælpe virksomheden med at blive mere innovativ, når den også bliver bevidst om de fremmere og hæmmere, den er præget af.

Fremmere af agil innovation kan være:

 • katalyserende ledelse
 • etablering af læringsarenaer
 • kollektive søge-læreprocesser
 • cirkulær problemløsning
 • cirkulær kvalitetsledelse
 • kollektiv viden om effekten af praksis
 • samskabelse af problemer og løsninger
 • strukturel fleksibilitet
 • ressourcefleksibilitet
 • delt indflydelse
 • informationsgennemsigtighed
 • udviklingsfokus
 • fleksibel belønningsstruktur

Hæmmere af agil innovation kan være:

 • lovgivning
 • standardiseret produktion
 • silodannelser
 • lineær kvalitetskontrol
 • overfokusering på KPI’er
 • kommunikationsproblemer mellem afdelinger/projekter
 • manglende forståelse på tværs af fagligheder

Claus Nygaard - agil innovation i fødevarebranchen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus holder hyppigt foredrag om agilitet. Du kan læse mere om hans agilitetsforståelse online:

Læs f.eks. artikelserien “Den Agile Skole”, som beskriver skolen i relation til agilitetsdomænerne. Den er skrevet af Claus Nygaard og Anne Hørsted og udgivet på DenOffentlige.dk <LINK>

Læs også artiklen “Agilitet som driver for cirkulær kvalitetsledelse”. Den er skrevet af Claus og udgivet i Magasinet Kvalitet <LINK>

Claus underviser også på CBS Executive Sommerskole i Strategisk Agilitet <LINK>

Hvis din virksomhed eller netværk er interesseret foredrag, workshop eller uddannelse i agilitet, er I altid velkomne til at kontakte Claus Nygaard (claus@cphlearning.dk / tlf. 41 41 41 81).

Claus Nygaard holder foredrag for virksomhedsledere om Digitalisering 3.0

Digitalisering 3.0 – DreistStorgaard Erhvervsklub 20. september 2018

Til årets 3. møde i DreistStorgaard Erhvervsklub hos DreistStorgaard Advokater A/S i Køge holdt Claus Nygaard foredrag for virksomhedsledere om Digitalisering 3.0. Claus viste de mange muligheder for strategi- og forretningsudvikling, der følger af den teknologiske udvikling. Med konkrete cases og videoklip fra virksomheder. Og han lagde vægt på, hvilke dele af værdikæden, som konkret kan optimeres med digitale løsninger. Claus skelnede mellem tre niveauer af digitalisering:

 • Digitalisering 1.0 (digitale løsninger, hvor virksomheden distribuerer information til interessenterne)
 • Digitalisering 2.0 (digitale løsninger, hvor virksomheden er i dialog med interessenterne)
 • Digitalisering 3.0 (digitale løsninger, hvor virksomheden og interessenterne samskaber ny viden, nye produkter/services, nye løsninger på problemer)

Vil du / din virksomhed også inspireres til at optimere værdikæden med digitalisering, så kontakt Claus Nygaard: claus@cphlearning.dk / Tlf. 41 41 41 81

Claus Nygaard er faglig vært i DreistStorgaard Erhvervsklub. Læs mere på: https://dreiststorgaard.dk/erhvervsklub/

DreistStorgaard Erhvervsklub 2018

 

Claus Nygaard keynote på Danske Planchefer Årsmøde 2018

Danske Planchefer Årsmøde 2018

Danske Planchefer Årsmøde 2018 sætter fokus på ledelse i en bystrategisk kontekst. Fagchefer skal kunne handle strategisk på de udfordringer, som kommuner og byer har. De skal udvikle samarbejde med virksomheder og investorer, med borgere, og samarbejde på tværs i vores organisation. De skal kunne understøtte politikere i strategisk vigtige beslutninger, samtidig med at de skal være den allestedsnærværende leder, der også sikrer et højt fagligt niveau.

Claus Nygaard - Danske Planchefer Årsmøde 2018Claus holder oplæg med titlen “Fra styring til relationel byledelse”. Her viser han, hvordan skiftet fra individuel intelligens (IQ) til kollektiv intelligens (CO-Q) stiller nye krav til byledelse. Han giver også sine bud på, hvordan den offentlige institution kan gå fra reaktiv styring af drift til proaktiv udvikling, når den baserer sine ydelser (samt ledelse) på CO-Q.

Danske Planchefer Årsmøde 2018 foregår på Hindsgavl Slot i Middelfart den 15.-16. november 2018.

Læs mere, se programmet og tilmeld dig online: http://danskeplanchefer.dk/danske-planchefer-aarsmoede-2018/

cph:learning deltager på Danmarks Læringsfestival 2017

Danmarks Læringsfestival 2017

Når Danmarks Læringsfestival 2017 byder velkommen til 7,000 gæster den 1. og 2. marts 2017 er cph:learning med som udstiller og facilitator af korte samskabende workshops om Skoleledelse, Skoleudvikling af Læring- og Trivsel, samt Evaluering af Uddannelse.

Du kan møde Anne Hørsted, Hans Peter Hartsteen og Claus Nygaard.

Med sig har de også den nye bog STRATEGISK KVALITETSLEDELSE I FOLKESKOLEN, som er redigeret af Anne Hørsted og Claus Nygaard og udgivet på Samfundslitteratur. Du kan læse mere om bogen <HER>.

De glæder sig også til at præsentere prototypen på et nyt evalueringsværktøj til folkeskoler og gymnasier, hvor lærerne får mulighed for at arbejde målrettet med formativ, summativ, kvalitativ og kvantitativ evaluering af elevers læring og trivsel.

Kom glad forbi cph:learning’s stand til en snak om læring og trivsel i skolen.

Du kan læse mere om Danmarks Læringsfestival 2017 <HER>

strategisk kvalitetsledelse i folkeskolen - samfundslitteratur - cph:learning - cphlearning - anne hørsted - claus nygaard - slagelse kommune

 

Claus Nygaard er keynote speaker på Strategisk Byledelse for Fagchefer

Strategisk Byledelse for Fagchefer

Dansk Arkitekturcenter udbyder uddannelse i Strategisk Byledelse for Fagchefer, hvor deltagerne uddannes i de nyeste modeller for offentlig ledelse, offentlig strategisk udvikling og nye offentlige samskabelsesmetoder.

Claus Nygaard - D-School - Berlin - Potsdam - cphlearning - steelcaseClaus Nygaard er keynote speaker på uddannelsen. Han holder oplæg med titlen “Ny strategi – hvad så?”. Fokus er på strategiimpelementering. Claus viser, hvorfor strategier ikke implementeres, når de formuleres i traditionel forstand.

Claus præsenterer en konkret model for strategi 3.0, hvor der lægges vægt på koblingen mellem organizing og strategizing i et hhv. indefra-ud-perspektiv og et udefra-ind-perspektiv. Det skaber fire rum for CO-Q (collaborativ intelligens i organisationen), som hjælper kommunen langt bedre i strategiimplementeringen. Skal kommunen fremover klare de udfordringer til opgaveløsninger, som skabes i det fleksible, teknologiske og politiske samfund, er det ikke nok at kunne drifte med fokus på risikominimering. Det er nødvendigt at kunne arbejde med strategi 3.0.

Du kan læse om Strategisk Byledelse for Fagchefer <HER>

Claus Nygaard VIP-event hos Erhverv Randers

Erhverv Randers

Claus Nygaard holder 10. februar 2017 VIP-event hos Erhverv Randers med specielt fokus på Strategi og Forretningsudvikling. Deltagerne er ejere/ledere fra 20 virksomheder i Kronjylland, som kommer for at få et forskningsbaseret input til deres strategiske arbejde.

Oplægget varer 3 timer og Claus giver deltagerne konkret input til, hvordan de skal arbejde med strategi, hvis de vil have et optimalt inblik og overblik i strategiprocessen. Med sig fra foredraget har deltagerne en velbeskrevet værktøjskasse, som de efterfølgende kan arbejde videre med på egen hånd.

Besøg Erhverv Randers <HER>