Videnforum

cph:learning/videnforum tilbyder inspirerende forskningsbaseret viden om de kerneområder, vi arbejder indenfor. Hold øje med denne side for at se kommende arrangementer.

—–oOo—–

Tidligere cph:learning/videnforum 

cph:learning/videnforum – ChatGPT = min nye PA

Vi holdt online videnforum, hvor vores direktør, professor Claus Nygaard delte sine konkrete erfaringer med ChatGPT siden december 2022. Claus viste, hvordan han har optimeret sine arbejdsgange ved at integrere ChatGPT via API. Det betyder, at ChatGPT kan besvare e-mails, opdatere to-do-lister, forberede møder, transskribere voice-memoer, analysere big data og meget mere. Claus viste, hvordan han satte det op, så deltagerne hurtigt kan gå igang med egne automatiseringer. I september 2023 gennemførte ChatGPT 1.602 automatiseringer for Claus, som i alt har sparet ham 80+ arbejdstimer. Hvis du vil lære at bruge ChatGPT, anbefaler vi vores ChatGPT kursus: www.cphlearning.dk/chatgpt

cph:learning/videnforum – Strategisk agilitet i din ledelse

Vi besøgte Company Care, som er en inkubator for entreprenører. De arbejder agilt med deres organisering og forretningsmodel. Claus Nygaard (cph:learning) holdt et forskningsbaseret foredrag om Strategisk Agilitet. Han introducerede kernen i teorien og viste, hvordan det agile perspektiv konkret kan hjælpe dig som leder med at forstå kilderne til agilitet og skabe mere agilitet og innovationskraft i din afdeling/organisation/virksomhed. Foredraget var for dig, som vil øge innovationskraften og komme tættere på værdien i kerneydelsen i relation til kunder og markeder. Claus argumenterede for, at du som leder kan komme et skridt foran konkurrenterne gennem Strategisk Agilitet. MEN det kræver, at du aktivt tænker agilitet ind i din egen ledelse, i din organisering af arbejdet, i produktionen af produkterne/servicen, samt i selve strategien.

Deltagerne gik hjem fra arrangementet med

 1. Indblik i agilitetsteorien – de fire agilitetsdomæner.
 2. Eksempler på, hvordan du kan arbejde agilt inden for hvert agilitetsdomæne.
 3. En spørgeramme, som du kan anvende på dine egne ledermøder/afdelingsmøder, når I skal vurdere jeres agilitetsgrad.
 4. Adgang til en online agilitetstest, hvor du/dine medarbejdere, kan vurdere agilitetsgraden i jeres virksomhed/afdeling (testen offentliggøres primo august).
 5. En inspirerende oplevelse blandt gode folk.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum – Sådan skaber du et vinderteam

Vi besøgte RETHNK (link) i deres kollaborative miljø på Nørrebro. Temaet var “Sådan skaber du et vinderteam.” Her mødte vi direktør i RETHNK, Carsten Arnfjord-Thomsen, som arbejder professionelt med teamudvikling i virksomheder. Med udgangspunkt i Enneagrammet, hjælper han ejere og ledere med at skabe team med gode samarbejdsevner og høj performance. Carsten viste med teori og eksempler, hvordan medarbejdernes personlighed og præferencer for at løse opgaverne er afgørende for teamets resultater. Han gav forslag til, hvordan teamlederen kan anvende den viden til at sammensætte sit vinderteam og til fortsat at motivere teamet til at skabe resultater.

Deltagerne gik hjem fra arrangementet med:

 1. Indblik i Enneagrammet som værktøj til at identificere medarbejdertyper.
 2. Indsigt i medarbejdertypernes præferencer for arbejdet.
 3. Input til at sammensætte dit vinderteam.
 4. Ideer til at motivere dit vinderteam til fortsat at skabe resultater.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum – Sådan skaber du et agilt mindset i (IT-)projekter

Vi besøgte det digitale bureau Reload (link), som følger et agilitetsmanifest i deres udvikling af IT-løsninger. Her mødte vi Projektleder/Partner Alice Thode Jensen og Rådgiver Christina Mumm. De viste, hvordan de arbejder strategisk for at skabe et agilt mindset sammen med deres kunder. Hvordan de med metoden “Impact Mapping” får forretning+teknologi+mennesker til at mødes på en værdifuld måde og skaber commitment og resultater i en agil udvikling. Med et agilt mindset siger de farvel til kontrakter, planer, budgetter, faser og deadlines, som vi kender dem. Og goddag til den strategiske sammenhæng mellem kundens behov og kundens kunders behov.

Deltagerne gik hjem fra arrangementet med:

 1. En konkret metode (“Impact Mapping”) til at koble agilitet med strategisk udvikling og forretningsmæssig værdi.
 2. Indblik i konkrete kundecases (hvilken udfordring havde kunden og hvordan kunne den agile metode hjælpe?).
 3. Inspiration til, hvordan de selv kan igangsætte en agil transformation i deres projekt, afdeling, ledelse, organisation.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/CEM – Customer Experience Management i praksis

Vi besøgte Arbejdernes Landsbank og deres kollaborative miljø og kundeunivers AL² (link) ved Nørreport Station. Temaet var CEM – Customer Experience Management i praksis. Her mødte vi kundeambassadør Annette Havlit fra Arbejdernes Landsbank (link), Customer Experience Manager Ian Wisler-Poulsen fra TivoliAkademiet (link) og Kundeambassadør Jimmy B. Riberholdt fra Kundeambassaden (link).

 • Annette viste os, hvordan hun i Arbejdernes Landsbank arbejder med at koble kundernes feedback til ledelsens strategi.
 • Ian viste os, hvordan Tivoli anvender kunderejsen som grundlag for service- og forretningsudvikling.
 • Jimmy viste os, hvordan kundekontakt aktivt kan bruges til at skabe loyalitet.
 • Vi havde også indlagt en lille workshop, hvor vi sammen prøvede et CEM-værktøj i praksis.
 • Claus fra cph:learning havde til opgave at lave en CEM-strategisk syntese, der dannede grundlag for inspiration til vores videre arbejde med at sætte kundens perspektiv i fokus.

Se opdateringer fra dette cph:learning/videnforum hos AL2, Arbejdernes Landsbank:

Deltager Rasmus Pedersens update på LinkedIn <LÆS>

Deltager Reni Elisabeth Pihl Friis’ update på LinkedIn <LÆS>

Vært Annette Havlits update på LinkedIn <LÆS>

Oplægsholder Ian Wisler-Poulsens update på LinkedIn <LÆS>

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk Kvalitetsledelse i Folkeskolen
Claus Nygaard & Anne Hørsted fortalte hvordan man som leder kan anvende fem perspektiver professionelt til at skabe kvalitativ udvikling i skolen: 1 – Agilitetsledelse, 2 – Forandringsledelse, 3 – Narrativ ledelse, 4 – Anerkendende ledelse, 5 – Samskabende ledelse. I deres oplæg satte de fokus på de udfordringer af strukturel, processuel og kulturel karakter, som skoleledelsen typisk står over for, og de viste nogle klare og potentielle veje frem.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Kundeservice på Offentlige Ydelser
John Viuf, kundeservicespecialist gennem 20 år som forretningsudviklings- og kundeservicechef i nogle af de største it-virksomheder i Danmark, introducerede på dette Videnforum en helt ny model til synliggørelse og forståelse af borgernes behov for kundeservice, når de mere eller måske især mindre frivilligt bruger offentlige løsninger. Deltagerne blev også introduceret for en (overraskende) sammenhæng mellem produkt- og kundeservice-livscyklusmodel, der har stor betydning for kapacitetsberegninger.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Digital Kundestrategi 3.0
I dette videnforum diskuterede professor, ph.d., Claus Nygaard, hvordan virksomheden kan skifte fokus fra distribution til dialog til konstruktion – og derved bruge den digitale verden til at skabe kundeværdi og brand communities. Digital Kundestrategi 3.0 lægger vægt på konstruktion af mening hos kunden og derved skabelse af det som forskerne kalder symbolsk værdi. Det er radikalt anderledes end at bruge det digitale univers til at distribuere information om sine produkter eller services. I foredraget forklarede Claus, hvordan virksomheden med fordel kan sammenkoble teorien om skabelse af kundeværdi med erkendelsesteorien, hvilket giver en klar model for at udvikle en ny digital kundestrategi 3.0.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk Ledelseskommunikation
Anders Bordum, lektor og ph.d., tog udgangspunkt i årsager til, hvorfor strategier ikke eksekveres. Han præsenterede en sammenhængende model for strategisk ledelseskommunikation. Modellen gør arbejdet med strategiske forandringer mere effektivt. Gennem brug af modellen, ser du hvordan hvordan visioner, missioner og strategier stiller en lang række krav til ledelsen af forandringsprocesser.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Design Thinking Fundamentals
Mark Dyson, innovations-arkitekt ph.d. I foredraget forklarede Mark, hvorfor Design Thinking er vigtig i nutidens innovations-orienteret verden. Han introducerede kernen i Design Thinking og klarlagde de vigtigste principper og hvordan det fungerer. Han viste, hvordan Design Thinking kan anvendes for at udvikle systematisk kreativitet og kollaborativ intelligens på tværs af  ‘silotænkning’ som både samlende mindset og metode.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Exploring Customer Loyalty
Professor Dr. John Branch, University of Michigan talked about customer loyalty and presented the 3H-model of customer loyalty: hand-loyalty, head-loyalty, and heart-loyalty. Finally, he outlined some methods for increasing the probability of generating customer loyalty.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk legitimitet
Steffen Löfvall, Ph.d., præsenterede konkrete eksempler på, hvordan private virksomheder og offentlige organisationer og enkeltpersoner strategisk har valgt at håndtere legitimitetspres, som eksempelvis pressen og andre interessenter skaber.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Praksisdrevet organisationsudvikling
Morten Arrhenius, B.A. Psychology and Business Studies & Cand.-IT præsenterede praksisdrevet organisationsudvikling som en målrettet humanistisk tilgang til organisations- og kompetenceudvikling. Han lagde specielt vægt på, hvor vigtigt det er, at medarbejdernes udviklingsmål flettes sammen med træning i praksis, når der gennemføres organisationsudvikling.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Helhedsledelse
Med udgangspunkt i sin seneste bog “TopledelsesSTÅBI’en” talte Carl Arne Øberg – cand. merc. (Organisation og Ledelse), Corporate Development Officer & LedelsesPartner med 40 års anciennitet – om praksisbaseret organisations- & ledelseslæring samt ledelsesudvikling med fokus på den særlige kobling af transaktionel- og transformativ ledelse.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Ledelse af væredygtigt commitment
Tine Nyholm, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og direktør i Commitment Lab talte om hvordan du praktiserer frisættende lederskab og ledelse af væredygtigt commitment i det organisatoriske dialogiske rum. Hendes foredrag var henvendt til ledere og medarbejdere med ansvar for sig selv og deres eller andres arbejde.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk stillingstagen til deleøkonomiske netværk
Steffen Löfvall, ph.d. og ekstern lektor på CBS talte om deleøkonomi – som i udgangspunktet ikke er et nyt begreb (tænk andelsbevægelsen eller Den Blå Avis), men som er vokset voldsomt med digitale teknologier, som fx Uber.com og AirBnB har brugt til effektivt at skalere vækst og udbredelse samt afdække behov og koordinere ledige ressourcer. Senest er der også kommet politisk opmærksomhed på området, med både tiltag til lovregulering og 10 millioner kroner på finansloven til at fremme deleintiativer. Steffen Löfvall præsenterede desuden to metoder til at indkredse nye områder og potentialer, der kan give deleøkonomisk mening.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk samskabelse
På dette cph:learning/videnforum  præsenterede professor Claus Nygaard, direktør hos cph:learning, en model for samskabelse (co-creation) og gennemgik otte konkrete projekter, hvor løsningen er samskabt med bevidste metoder, der bringer interessenter sammen, som ellers ikke har tradition for at samskabe løsninger. Oplægget lagde vægt på at beskrive de forskellige metoder for samskabelse i de pågældende projekter. Hvad var det for en situation, man stod i? Hvad ville man opnå? Hvad gjorde man? Hvem deltog? Hvor lang tid tog det? Hvad var resultatet?

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Embedsmandens Dilemma
Med udgangspunkt i sin bog ”Mørkelygten” fortalte Jesper Tynell om resultaterne af sine studier af embedsværkets arbejdsvilkår. Om hvordan embedsmænd i centraladministrationen dagligt befinder sig i et dilemma mellem politik og jura, når de ser sig nødsaget til at foretage politisk tilskæring af tal, jura og fakta, for at tjene deres minister. På kort sigt er der nok tale om enkeltsager i pressen, men dette er i sig selv ikke det væsentlige. Jespers forskning viser helt andre konsekvenser på længere sigt. Er vi ved at udvikle et politisk administrativt system, som ikke alene korrumperer sig selv indefra, men også dekobler sig fra den beslutningsdygtige vælgerbefolkning? Er vi ved at skabe et embedsværk, som tillader sig at være immun over for etiske og juridiske spørgsmål, hvis det tjener et politisk formål?

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Socialkapitalisme – en ny markedsmodel
Klaus Riskær Pedersen præsenterede de grundlæggende pointer fra sin nye debatbog Socialkapitalisme udgivet på forlaget Tiderne Skifter. Han lagde i særdeleshed vægt på de nye betingelser og muligheder som socialkapitalismen stiller for virksomhedsledere, investorer og borgere. Det var et yderst kvalificeret bud på en mulig tredje vej mellem planøkonomi og de frie markedskræfter. Et ny socialkapitalisme skabt gennem co-creation mellem borgere, virksomheder og myndigheder.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Adfærdsdesign i det fysiske rum
Christoph Burmester, cand.scient.pol. og ekspert i adfærdsdesign, gav en overordnet introduktion til de grundlæggende principper i nudging og adfærdsdesign, og præsenterede tre tankevækkende cases, der illustrerer uundværligheden af adfærdsdesign, når det gælder kunsten at træffe de optimale beslutninger, når konteksten er både kompleks og kaotisk. Hovedbudskabet var, at vi i vidt omfang træffer valg på en måde, der systematisk og forudsigeligt bryder med antagelsen om fuld rationalitet og nyttemaksimering, når vi står overfor afgørende beslutninger.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Effektiv selvledelse gennem mind-management
Sisse Find Nielsen, autoriseret psykolog, cand. psych, og seniorkonsulent hos cph:learning præsenterede ny forskning i Metakognitiv psykologi fra Manchester Universitet, som anviser effektive og tidssvarende metoder til at udøve selvledelse og arbejde motiveret og fokuseret i et stadig større kaos – og i et samfund, hvor der altid vil være flere opgaver og udfordringer, end man kan honorere. Metakognitiv psykologi er en ny forskningsretning, som har vist overraskende gode resultater. Sisse introducerede til metakognitiv teori og gav konkrete forslag til, hvordan du kan bedrive effektiv selvledelse gennem målrettet fokus.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Leder! Træf bedre beslutninger i en kompleks verden. The Cynefin Framework’s 5 Domæner
Kim Møller-Elshøj, cand.merc. Industriøkonomi & Afsætning v. Aarhus Universitet, M.Sc. International Marketing (w. distinction) v. University of Strathclyde, Skotland satte fokus på, hvordan ledere kan træffe bedre beslutninger, når de står ansigt-til-ansigt med komplekse udfordringer. Han introducerede Cynefin-frameworket of argumenterede for, at man derigennem kan træffe klogere, hurtigere, sikrere beslutninger til rette tid og derigennem skabe agile og tilpasningsdygtige organisationer.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/MOOCs. Indblik i de ændringer og perspektiver, som MOOCs kan medføre i den danske undervisningssektor
Thomas Rousing, projektleder og videnskabelig assistent på CBS, samt chefkonsulent ph.d. Steffen Löfvall berettede om mulighederne i “Massive Open Online Courses” (MOOCs) med mellem 10.000-100.000 kursister per kursus og deres betydning for den traditionsrige universitetssektor. Denne udvikling sætter universitetssektoren i en ny situation, hvor MOOCs kan accelerere udviklingen af den nuværende fysiske og nationalt funderede uddannelsesmodel. De gav et indblik i de ændringer og perspektiver, som MOOCs kan medføre i den danske undervisningssektor og blandt de omgivende uddannelsesaktører. Derudover tog de hul på helt centrale spørgsmål og problemstillinger, som forskellige aktører inden for og uden for undervisningssektoren bør forholde sig til.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Design af ejerskab –  Kultur, proces og kommunikation i borgerinddragelse
Villads Keiding, processpecialist og konceptdesigner, berettede om konkrete borgerinddragelsesmodeller og gennemgik de væsentligste metodeovervejelser en offentlig institution må gøre sig, når den inviterer borgerne med i løsningen af kerneydelserne. Villads fokuserede på et konkret projekt, “Sund Greve Midtby”, hvor cph:learning har leveret metodeudvikling og proceskonsulence.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk facilitering
Michael Stig Ørbech, der bl.a. har skrevet bogen “Velfungerende Grupper og Team” (Hans Reitzels Forlag, 2013), satte fokus på facilitering som element i virksomheders strategiske udvikling og implementering. Det var Michaels argument, at kvaliteten af den strategiske facilitering, og dermed de refleksioner der foregår i leder- og medarbejdergrupper, har stor betydning for de beslutninger, der bliver taget og dermed for virksomhedens resultater og det arbejdsmiljø, der er i hverdagen. Med andre ord var Michaels postulat, at en mere professionel håndtering af faciliteringen kan føre til en højere produktivitet og større trivsel.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Forandringsledelse gennem samskabende strategier
Professor ph.d. Claus Nygaard gav konkrete eksempler på de nye veje frem, lederen kan anvende, når forandringsledelse sker gennem samskabende strategier (co-creation på nydansk). Claus satte fokus på, hvordan samskabelse som princip hjælper lederen (og organisationen) med at overkomme de kendte barrierer ved strategiimplementering og udfordringerne mellem drift/udvikling og intern integration/ekstern tilpasning.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk kompetenceudvikling i praksis
Chefkonsulent ph.d Bent Gringer SCK (Statens Center for Kompetence) og professor ph.d Claus Nygaard udfordrede konventionelle forestillinger om effekten af træning og uddannelse. Hvordan moderne identitetsteori, kompetenceteori og læringsteori kan bane vej for en ny forståelse af den kompetente medarbejder og måden man strategisk når dertil i virksomheden.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Tavs og eksplicit viden i strategisk innovation
Villads Keiding, ekstern lektor i innovation på DTU og ITU, designer og processpecialist åbnede den strategiske innovations black box. Det handler om det, der også kendes som ’Autopoesis’ eller ’Den Radikale Subjektivitet’. Hvordan læringsteori og designteori kan bruges til at forstå interaktionen i videndeling. Og hvordan design processer og design-games kan bruges til at gøre den personlige og tavse viden eksplicit, delt og operativ, skabe sikre referencer og reducere væsentlige risici i strategiske innovationsprojekter.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategy in Action
Professor ph.d. Claus Nygaard trak på strategiforskningen og gav konkrete svar på, hvordan virksomheder kan sikre, at strategien bliver omsat til handling i organisationen. Han lagde især vægt på, hvordan virksomheder kan analysere, formulere og implementere deres strategi på en måde, som konkret sætter virksomhedens processer i relation til strategien og sikrer at strategien bliver implementeret. Bl.a. introduceredes iBook som støtteværktøj til succesfuld strategiimplementering, ligesom der blev præsenteret konkrete cases på Strategy in Action.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk Agilitet
Ekstern lektor, ph.d. Steffen Löfvall gav forskningsbaserede svar på, hvorfor agile arbejdsformer fremmer den strategiske udvikling og øger muligheden for succesfuld strategiimplementering. Han besvarede spørgsmål som: Hvad betyder agilitet? Hvad er den forskningsmæssige baggrund for begrebet? Hvordan kan agilitet i praksis knyttes til strategisk udvikling? Hvordan påvirker  agilitet strategiimplementering? Hvordan kan du udvikle strategisk agilitet i din virksomhed? Han gav derudover inspiration til, hvordan virksomheden selv kan arbejde agilt i sin egen strategiproces.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategi med Mening gennem Augmented Reality
Professor ph.d. Claus Nygaard satte fokus på strategiimplementering og gav konkrete svar på, hvordan virksomheder ved hjælp af augmented reality kan inkludere medarbejderne som medskabere af strategi med mening. Industriel designer Niels Nydam Andersen og ph.d. Morten Oxenbøll demonstrerede den nye cph:learning/augmented reality app, som gør det muligt at engagere medarbejdere, mellemledelse og ledelse i fælles, målrettet strategiudvikling. Augmented Reality er et helt nyt teknologisk koncept, som binder forskellige “virkeligheder”/”meningssystemer” sammen i den strategiske kommunikation.

—–oOo—–

cph:learning/videnforum/Strategisk eksekvering gennem motivation og styret held
Cand.psyk. og ekstern lektor på CBS Lars Ginnerup gav indblik i, hvordan man ved at fokusere på positiv psykologi, nyere motivationsteori og styret held kan arbejde målrettet med selvudvikling og organisationsudvikling til gavn for virksomhedens strategiske eksekvering. Han lagde især vægt på, hvordan man ved at arbejde med udgangspunkt i sine signaturstyrker, kan skabe nye handlerum for den enkelte medarbejder og projektgrupper i organisationer.