Om cph:learning

cph:learning er et forskningsbaseret netværk af rådgivere.

Rådgivernetværket har en solid forskningsbaggrund fra førende danske universiteter og business schools. Alle har arbejdet forskningsbaseret og praksisrettet med strategisk udvikling i private, offentlige og frivillige virksomheder.

Vores spidskompetence er at hjælpe virksomheder med at navigere i det komplekse landskab af strategisk og organisatorisk udvikling. Hos cph:learning tilbyder vi en række tjenester, herunder:

  1. strategisk rådgivning,
  2. organisationsudvikling,
  3. lederudvikling,
  4. kompetenceudvikling,
  5. strategisk fundraising.

Vi er stolte af vores forskningsbaserede tilgang, som sikrer, at vores kunder får adgang til den nyeste viden og de mest effektive metoder inden for deres felt. Vi tror på, at forskning og praksis skal gå hånd i hånd for at skabe reel forandring og forbedring.

Vi er et team af meget erfarne folk, som alle er førende eksperter inden for områderne strategi, organisation og ledelse – flere med ph.d.grader – der evner at arbejde metodisk med koblingen mellem praksis og teori. Vi tror på, at medarbejdere, afdelinger og organisationer skal sættes i centrum i enhver strategiproces. Vi lægger derfor stor vægt på at dokumentere vores arbejdsmetoder og resultater, så virksomhederne ikke blot får et quick-fix, men selv bliver i stand til at videreføre det strategiske arbejde i organisationen.

I cph:learning har vi intet hierarki, vi organiserer arbejdet efter kompetencer og vi arbejder med agile procesmetoder. Det sætter os i stand til at mobilisere de helt rigtige ressourcer, der passer til opgaverne.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at øge sin performance, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Konsulenter hos cph:learning:

Claus Nygaard

Claus Nygaard har siden 1995 udviklet og afholdt lederuddannelse for danske og udenlandske virksomheder. Han har modtaget FUHUs undervisningspris som bedste underviser på CBS. Har modtaget flere internationale priser for forskning og formidling. Har publiceret i førende journals indenfor Public Sector Management, International Management and Organisation, Evaluering og Assessment, samt Higher Education. Speciale i procesmetoder: praksis-baseret læring, action-reflection-learning-forløb, identitet og læring, high impact learning, personlig udvikling gennem reflekteret sammenknytning af akademi og empiri. Claus blev i 2009 professor i Management Education på CBS. Han er stifter og Executive Director for den internationale akademiske organisation Institute for Learning in Higher Education. I 2013 stiftede han cph:learning. Claus har også forretningsforståelse som iværksætter. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. SOL (strategi, organisation og ledelse) på CBS og har en ph.d.-grad fra CBS i strategiske samabejdsrelationer i dansk fremstillingsindustri. Han har også studeret ved Judge Institute of Management Studies ved Cambridge Universitet i 1997-1998. Claus er også ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet og Visiting Professor på Stockholm School of Economics Riga, Letland.

Claus Nygaard kunstig intelligens CBS cph:learning cphlearning chatgpt foredrag ekspert copilot openai microsoft google bard bing chat
Kontakt Claus på tlf. (+45) 41 41 41 81
Vis Claus Nygaards LinkedIn-profilVis Claus Nygaards LinkedIn profil

—oOo—

Steffen Löfvall

Steffen Löfvall har bred erfaring inden for strategi, organisation og ledelse. Han har arbejdet som forsker og konsulent i flere førende private og offentlige virksomheder. Steffen har siden midt 90’erne udviklet og afholdt lederuddannelse for danske og udenlandske virksomheder. Steffen har stor erfaring med den offentlige og private sektor fra forskellige udviklingsprojekter indenfor både koncernstrategi, co-creation og forandringsledelse. Steffen er cand.merc. SOL (strategi, organisation og ledelse) og har en ph.d. i strategi og teknologi med særligt fokus på, hvordan teknologi anvendes i komplekse organisatoriske omstillingsprocesser. Steffen fungerer på 25. år som ekstern lektor på CBS. I den forbindelse har han bl.a. modtaget FUHUs undervisningspris som bedste underviser på CBS. Endvidere er Steffen ekstern lektor på It-universitetet i København i læring og it på 20. år. Steffen rådgiver indenfor alle emner relateret til strategi, forandringsledelse, kulturanalyse og undervisningsteknologi.
Kontakt Steffen på tlf. (+45) 20 32 10 22
Vis Steffen Löfvalls LinkedIn-profilVis Steffen Löfvalls profil

—oOo—

Lars Ginnerup

Cand.psych. Lars Ginnerup har en baggrund som forsker og facilitator. Igennem 20 år specialiserede han sig som stiftende partner i fx groupVision og [inno:vasion] i at facilitere strategiseminarer under anvendelse af de mest avancerede elektroniske mødesystemer og gruppe beslutningsstøttesystemer. Siden foråret 2005 har Lars været pionér og anerkendt ekspert i Positiv Psykologi og beskæftiger sig nu med ”den motiverende strategi” vha. metoder og teknikker fra Positiv Psykologi, NY motivationsteori og 10 års seriøs forskning i styret held. Lars Ginnerups interventioner i erhvervslivet til opjustering af psykologisk kapital (med bl.a. styrkebaseret coaching) er hyppigt omtalt i medierne. Lars har forfattet Lykkemåleren for Danica Pension og gennemført Master Class om Positiv Psykologi & Psykologisk Kapital langt over 100 gange, ligesom han har skrevet op mod 300 personlige breve til ledere og medarbejdere på baggrund af styrkebaseret coaching. Lars har som ekstern lektor på CBS modtaget FUHUs undervisningspris som bedste underviser på CBS.

Lars Ginnerup positiv psykologi arbejdsmiljø
Kontakt Lars på tlf. (+45) 40 83 50 07
Vis Lars Ginnerups LinkedIn-profilVis Lars Ginnerups profil

—oOo—

Annette Hildebrand Jensen

Annette er uddannet cand.pæd. i almen pædagogik fra Aarhus Universitet og har i 20 år arbejdet med uddannelse af undervisere med fokus på, hvordan man kan tilrettelægge gode lærings- og forandringsforløb – herunder 10 år som lektor på Københavns Professionshøjskole. Således har Annette både undervist og vejledt unge studerende og erfarne voksne, og haft sin gang på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer. I en årrække har Annette haft meget fokus på ”læringsstile” og på ”cooperative learning” som to forskellige tilgange til at organisere deltagerorienterede og motiverende læreprocesser. Dertil er Annette særligt optaget af kommunikations- og relationsarbejdets betydning i undervisnings- og samarbejdssammenhænge og har 6 bogudgivelser bag sig – alle om pædagogik og didaktik. Annette har erfaring med rådgivning og følgeforskning i grundskoleområdet, og senest har hun forsket i, hvorvidt uddannelsesinstitutioner udviser kønsmæssig bias i deres rekrutteringsmaterialer. Annette er på 18. år tilknyttet Professionshøjskolernes Censorkorps i det pædagogiske-didaktiske fagområde.
Kontakt Annette på (+45) 27127259
Vis Annette Hildebrand Jensens LinkedIn-profilVis Annette Hildebrand Jensens profil

—oOo—

Birgitta Gomez Nielsen

Birgitta Gomez Nielsen har bred erfaring inden for organisation, udvikling og undervisning. Hun har arbejdet som forsker, ekstern lektor og chefkonsulent. Hun har med afsæt i forskningsbaseret viden og metoder tilrettelagt og gennemført uddannelses – og undervisningsaktiviteter for ledere, projektledere og medarbejdere i offentlige, private og non-profit organisationer. Birgitta har stor erfaring med strategiimplementering, håndteringsstrategier for wicked problems og borgerinddragelse på tværs af sektorer. Hun har gennemført metodeudviklingsprojekter for flere non for profit organisationer. Birgitta har en Ph.D. grad fra statskundskab, KU, der omhandler forandringer i velfærdsstaten på områder med stærke sektorinteresser. Birgitta rådgiver om alt inden for alle emner relateret til public affairs, wicked problems, netværksledelse, samskabelse, evaluering, borgerinddragelse, og strategiimplementering i både offentlige, private og non for profit organisationer.
Kontakt Birgitta på (+45) 26237319
Vis Birgitta Gomez Nielsens Hørsteds LinkedIn-profilVis Birgitta Gomez Nielsens profil

—oOo—

Hans Peter Spang Hartsteen

Hans Peter har en baggrund som seniorkonsulent, bestyrelsesmedlem og spildesigner. Gennem 15 år specialiserede han sig som stiftende partner i GameTools ApS, Alive I/S og Situid ApS i at formidle kompleks forskning gennem læringsspil, inddragende processer og oplevelsesdesign. I den sammenhæng har han blandt andet samskabt spil med seks af de otte Danske universiteter. Den største kommercielle succes er spillet Co-Creator, der er udviklet med professorerne Jacob Torfing og Eva Sørensen, og anvendes i 80 af landets kommuner. Sideløbende med dette arbejde anvender Hans Peter sin forståelse for processer, strategi og markedsføring i advisory boards og bestyrelser for en række virksomheder. Hans Peter er uddannet Cand.Merc.MCM. (Market Communication Management) og specialiseret i måling af reklameeffekt. I 2008 og 2011 blev hans arbejde præmieret med den årlige Advertising Effectiveness Award.

Hans Peter Hartsteen
Kontakt Hans Peter på tlf. (+45) 26 81 35 26
Vis Hans Peters LinkedIn-profilVis Hans Peters profil

—oOo—

Olav Langdahl

Olav har en Executive Master i Management of Technology (eMBA MMT) fra Aalborg Universitet. Han har bl.a. arbejdet som Program Manager for Siemens innovationsprogram ligesom han har designet og implementeret globale programmer til udvikling af kvalitetskultur i ingeniør- og produktionstunge virksomheder. Han har også bistået virksomheder med udvikling og implementering af ny virksomhedskultur og nye ledelsessystemer med fokus på innovation og kvalitetsudvikling. Via flere internationale mentorforløb har Olav opnået ekspertviden om effektiv ledelse. Hovedfokus hos Olav er altid på simple praktiske værktøjer, der giver de største resultater, samt på positiv energiskabelse i relationerne i og omkring virksomheden. Olav arbejder endvidere med elitesportsudøvere. Der er stor efterspørgsel på hans evner og iderigdom blandt de bedste danske racertalenter i de øverste serier af motorsport i Danmark. Blandt sine motorsportsmanagementbedrifter har Olav bl.a. et team mesterskab, og U-21 danmarksmester fra Danish Thundersport Championship (DTC). Olav er ligeledes en efterspurgt guide til Formel 1 rejser, og skriver om motorsport på eliteplan for flere danske nyhedssider. Olav faciliterer generøst og med humor; både vidensdeling og opgradering. Han er et powerhouse af energi og entusiasme.
Kontakt Olav på tlf. (+45) 53 28 21 20
Vis Hans Peters LinkedIn-profilVis Olavs profil

—oOo—

Jonas Kold Dhyrbye

Jonas Kold Dhyrbye er uddannet cand.scient. pol fra Københavns Universitet og har i 20 år arbejdet med lederuddannelse, ledelse, strategi og forretningsudvikling. Jonas har erfaring med som konsulent og rådgiver i Undervisningsministeriet, Finansforbundet og har som ejerleder og partner opbygget en uddannelsesvirksomhed, Ambios Aps med fokus på kompetencegivende lederuddannelser Jonas er internationalt certificeret coach (ICC) og har haft sin gang på uddannelsesinstitutioner, Forsvaret og private virksomheder. Jonas har en efteruddannelse i HD(O) fra CBS og har i 2020 afsluttet Master of Business Development (MBD) på CBS med fokus på muligheder for at udvikle platformbaserede medlemsydelser for danske arbejdsmarkedsorganisationer. I en årrække har Jonas haft meget fokus på ”action leraning” og på at udvikle ”strategisk involverende praksis” som to handlingsorienterede tilgange til strategisk organisationsudvikling. Jonas er ekstern lektor på CBS, hvor han underviser og vejleder på HD(O).
Kontakt Jonas på (+45) 21925939
Vis Jonas' LinkedIn-profilVis Jonas’ profil

—oOo—

Majken Guldberg Gøtske

Majken er ekspert i strategisk fundraising. Hun er oprindeligt uddannet folkeskolelærer fra Zahles Seminarium og cand.pæd.antro fra Aarhus Universitet. Hun har i de seneste 15 år arbejdet professionelt med fundraising både som ansøger af midler og med uddeling af midler i Den A.P. Møllerske Støttefond. Majken har suppleret sit fundraising-arbejde med en Frontsetter NGO-lederuddannelse, ligesom hun har en uddannelse som proceskonsulent fra Go’Proces. Majken er auditor i RådgivningsDanmark og bidrager således med kvalitetssikring og -udvikling gennem akkreditering af danske rådgivningstilbud. Hvis du har brug for hjælp til strategisk fundraising, kan du med fordel kontakte Majken.

Kontakt Majken på tlf. (+45) 61 33 37 15
Vis Majken Guldberg Gøtskes LinkedIn-profilVis Majken Guldberg Gøtskes profil

—oOo—

Danny Thøgersen

Danny er uddannet cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet og har i mere end 10 år arbejdet med læring, IT og forretningsudvikling. Han har bred erfaring fra ledende roller i flere virksomheder og har været tilknyttet Camp Future, et cph:Learning koncept, hvor han har rådgivet mere end 400 virksomheder inden for forretningsudvikling. Han har været associeret medlem af forskningsprojektet ‘Education Access under the Reign of Testing and Inclusion’ og har i flere sammenhænge arbejdet med organisatorisk læring og Human Resource inden for IT-branchen. Dannys kompetencer spænder bredt fra undervisning og implementering til IT-udvikling og anvendelse af AI-værktøjer såsom ChatGPT og Copilot til forretningsudvikling. Danny evner at integrere læring samt kombinere det menneskelige aspekt med teknologi. Det gør ham til en sikker facilitator og projektleder i udviklingsprocesser, hvor organisationer ønsker værdiskabende teknologiske forandringer. Dannys erfaringer fra diverse undervisnings- og udviklingsroller gør ham til en ekspert i at skabe læringsmiljøer, der integrerer teknologiske innovationer. Danny er senest optaget af virksomheders anvendelse af ChatGPT, Copilot, Prompt Engineering og automatisering til at skabe forretningsmæssig værdi i samspil med medarbejderes kompetenceudvikling. Han har flere certificeringer fra bl.a. Københavns Universitet og University of Helsinki inden for anvendelsen af AI.


Kontakt Danny på tlf. (+45) 28 11 10 02

Vis Danny Thøgersens profilVis Danny Thøgersens profil

—oOo—

Lars Ulrik Mosby Larsen

Lars Ulrik er kandidat i erhvervsøkonomi med speciale i Information Management, uddannet fra Aarhus Universitet som cand.merc.IT. Allerede i sin tid på universitetet begyndte Lars Ulrik at bygge produkt- og servicesælgende hjemmesider fra bunden. Denne erfaring har gjort ham til en ekspert inden for webudvikling, og det hele skete uden brug af kunstig intelligens, da teknologier som ChatGPT dengang var utilgængelig.I løbet af sin studietid udviklede Lars Ulrik dyb interesse for kunstig intelligens. Hans bachelorprojekt handlede om, hvordan IBM’s kunstige intelligens, kendt som IBM Watson, kunne anvendes til at skabe værdi for private virksomheder. Siden sin kandidatuddannelse i 2019 har Lars Ulrik arbejdet i forskellige konsulentroller. Han har blandt andet været konsulent og ekstern lektor på Camp Future, et kursus i forretningsudvikling udbudt af cph:Learning. Lars Ulrik trives i grænsefladen mellem IT og menneskelig interaktion og har en unik evne til at formidle komplekse, tekniske koncepter på en letforståelig måde, der gør stoffet tilgængeligt for personer på alle niveauer af teknisk forståelse. I dag fokuserer Lars Ulrik især på områder som ChatGPT og Power Platform. Hans hovedfokus ligger på automatisering af processer og skabelse af indsigter gennem visualisering af data.


Kontakt Lars Ulrik på tlf. (+45) 30 62 66 62

Vis Lars Ulriks profilVis Lars Ulriks profil