Om cph:learning

cph:learning er et forskningsbaseret konsulenthus med speciale i strategisk performanceforbedring. Vi er eksperter på internationalt topniveau inden for fire indsatsområder, der alle har central betydning for den fleksible og moderne offentlige, private og frivillige virksomheds performance: 1) strategisk udvikling; 2) strategisk samskabelse; 3) succesfuld strategiimplementering; og 4) strategisk videnledelse.

Vi hjælper private, offentlige og frivillige virksomheder med at forbedre deres performance gennem analysebaseret rådgivning, agil procesintervention, forskningsbaseret undervisning, og aktionsbaseret kompetenceudvikling.

Vi er et team af meget erfarne folk, som alle er førende eksperter inden for områderne strategi, organisation og ledelse – de fleste med ph.d./doktorgrader, der evner at arbejde metodisk med koblingen mellem praksis og teori. Vi tror på, at medarbejdere, afdelinger og organisationer skal sættes i centrum i enhver strategiproces. Vi lægger derfor stor vægt på at dokumentere vores arbejdsmetoder og resultater, så virksomhederne ikke blot får et quick-fix, men selv bliver i stand til at videreføre det strategiske arbejde i organisationen.

I cph:learning har vi intet hierarki, vi organiserer arbejdet efter kompetencer og vi arbejder med agile procesmetoder. Det sætter os i stand til at mobilisere de helt rigtige ressourcer, der passer til opgaverne.

Konsulenter hos cph:learning:

Claus Nygaard
Claus Nygaard har siden 1995 udviklet og afholdt lederuddannelse for danske og udenlandske virksomheder. Han har modtaget FUHUs undervisningspris som bedste underviser på CBS. Har modtaget flere internationale priser for forskning og formidling. Har publiceret i førende journals indenfor Public Sector Management, International Management and Organisation, Evaluering og Assessment, samt Higher Education. Speciale i procesmetoder: praksis-baseret læring, action-reflection-learning-forløb, identitet og læring, high impact learning, personlig udvikling gennem reflekteret sammenknytning af akademi og empiri. Claus blev i 2009 professor i Management Education på CBS. Han er stifter og Executive Director for den internationale akademiske organisation Institute for Learning in Higher Education. Claus har også forretningsforståelse som iværksætter. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. SOL (strategi, organisation og ledelse) på CBS og har en ph.d.-grad fra CBS i strategiske samabejdsrelationer i dansk fremstillingsindustri. Han har også studeret ved Judge Institute of Management Studies ved Cambridge Universitet i 1997-1998. Claus er også ekstern lektor på DPU, Århus Universitet og Visiting Professor på Stockholm School of Economics Riga, Letland.
Kontakt Claus på tlf. (+45) 41 41 41 81
Vis Claus Nygaards LinkedIn-profilVis Claus Nygaards profil

Steffen Löfvall
Steffen Löfvall har bred erfaring inden for strategi, organisation og ledelse. Han har arbejdet som forsker og konsulent i flere førende private og offentlige virksomheder. Steffen har siden 1997 udviklet og afholdt lederuddannelse for danske og udenlandske virksomheder. Steffen har stor erfaring med den offentlige og private sektor fra forskellige udviklingsprojekter indenfor både koncernstrategi, co-creation og forandringsledelse. Steffen er cand.merc. SOL (strategi, organisation og ledelse) og har en ph.d. i strategi og teknologi med særligt fokus på, hvordan teknologi anvendes i komplekse organisatoriske omstillingsprocesser. Steffen fungerer på 23. år som ekstern lektor på CBS. I den forbindelse har han bl.a. modtaget FUHUs undervisningspris som bedste underviser på CBS. Endvidere er Steffen ekstern lektor på It-universitetet i København i læring og it på 19. år. Steffen rådgiver indenfor alle emner relateret til strategi, forandringsledelse, kulturanalyse og undervisningsteknologi.
Kontakt Steffen på tlf. (+45) 20 32 10 22
Vis Steffen Löfvalls LinkedIn-profilVis Steffen Löfvalls profil

Lars Ginnerup
Cand.psych. Lars Ginnerup har en baggrund som forsker og facilitator. Igennem 20 år specialiserede han sig som stiftende partner i fx groupVision og [inno:vasion] i at facilitere strategiseminarer under anvendelse af de mest avancerede elektroniske mødesystemer og gruppe beslutningsstøttesystemer. Siden foråret 2005 har Lars været pionér og anerkendt ekspert i Positiv Psykologi og beskæftiger sig nu med ”den motiverende strategi” vha. metoder og teknikker fra Positiv Psykologi, NY motivationsteori og 10 års seriøs forskning i styret held. Lars Ginnerups interventioner i erhvervslivet til opjustering af psykologisk kapital (med bl.a. styrkebaseret coaching) er hyppigt omtalt i medierne. Lars har forfattet Lykkemåleren for Danica Pension og gennemført Master Class om Positiv Psykologi & Psykologisk Kapital langt over 100 gange, ligesom han har skrevet op mod 300 personlige breve til ledere og medarbejdere på baggrund af styrkebaseret coaching. Lars har som ekstern lektor på CBS modtaget FUHUs undervisningspris.
Kontakt Lars på tlf. (+45) 40 83 50 07
Vis Lars Ginnerups LinkedIn-profilVis Lars Ginnerups profil

Annette Hildebrand Jensen
Annette er uddannet cand.pæd. i almen pædagogik fra Aarhus Universitet og har i 20 år arbejdet med uddannelse af undervisere med fokus på, hvordan man kan tilrettelægge gode lærings- og forandringsforløb – de seneste 9 år som lektor på Professionshøjskolen Metropol. Således har Annette både undervist og vejledt unge studerende og erfarne voksne, og haft sin gang på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer. I en årrække har Annette haft meget fokus på Læringsstile og på Cooperative Learning som to forskellige tilgange til at organisere deltagerorienterede og motiverende læreprocesser. Dertil er Annette særligt optaget af kommunikations- og relationsarbejdets betydning i undervisnings- og samarbejdssammenhænge. Annette har erfaring med rådgivning og følgeforskning i grundskoleområdet, og senest har hun forsket i, hvorvidt uddannelsesinstitutioner udviser kønsmæssig bias i deres rekrutteringsmaterialer. Annette er på 16. år tilknyttet Professionshøjskolernes Censorkorps i det pædagogiske-didaktiske fagområde.
Kontakt Annette på (+45) 27127259
Vis Annette Hildebrand Jensens LinkedIn-profilVis Annette Hildebrand Jensens profil

Birgitta Gomez Nielsen
Birgitta Gomez Nielsen har bred erfaring inden for organisation, udvikling og undervisning. Hun har arbejdet som forsker, ekstern lektor og chefkonsulent. Hun har med afsæt i forskningsbaseret viden og metoder tilrettelagt og gennemført uddannelses – og undervisningsaktiviteter for ledere, projektledere og medarbejdere i offentlige, private og non-profit organisationer. Birgitta har stor erfaring med strategiimplementering, håndteringsstrategier for wicked problems og borgerinddragelse på tværs af sektorer. Hun har gennemført metodeudviklingsprojekter for flere non for profit organisationer. Birgitta har en Ph.D. grad fra statskundskab, KU, der omhandler forandringer i velfærdsstaten på områder med stærke sektorinteresser. Birgitta rådgiver om alt inden for alle emner relateret til public affairs, wicked problems, netværksledelse, samskabelse, evaluering, borgerinddragelse, og strategiimplementering i både offentlige, private og non for profit organisationer.
Kontakt Birgitta på (+45) 26237319
Vis Birgitta Gomez Nielsens Hørsteds LinkedIn-profilVis Birgitta Gomez Nielsens profil

Hans Peter Spang Hartsteen
Hans Peter har en baggrund som seniorkonsulent, bestyrelsesmedlem og spildesigner. Gennem 15 år specialiserede han sig som stiftende partner i GameTools ApS, Alive I/S og Situid ApS i at formidle kompleks forskning gennem læringsspil, inddragende processer og oplevelsesdesign. I den sammenhæng har han blandt andet samskabt spil med seks af de otte Danske universiteter. Den største kommercielle succes er spillet Co-Creator, der er udviklet med professorerne Jacob Torfing og Eva Sørensen, og anvendes i 80 af landets kommuner. Sideløbende med dette arbejde anvender Hans Peter sin forståelse for processer, strategi og markedsføring i advisory boards og bestyrelser for en række virksomheder. Hans Peter er uddannet Cand.Merc.MCM. (Market Communication Management) og specialiseret i måling af reklameeffekt. I 2008 og 2011 blev hans arbejde præmieret med den årlige Advertising Effectiveness Award.
Kontakt Hans Peter på tlf. (+45) 26 81 35 26
Vis Hans Peters LinkedIn-profilVis Hans Peters profil

Olav Langdahl
Olav har en Executive Master i Management of Technology (eMBA MMT) fra Aalborg Universitet. Han har bl.a. arbejdet som Program Manager for Siemens innovationsprogram ligesom han har designet og implementeret globale programmer til udvikling af kvalitetskultur i ingeniør- og produktionstunge virksomheder. Han har også bistået virksomheder med udvikling og implementering af ny virksomhedskultur og nye ledelsessystemer med fokus på innovation og kvalitetsudvikling. Via flere internationale mentorforløb har Olav opnået ekspertviden om effektiv ledelse. Hovedfokus hos Olav er altid på simple praktiske værktøjer, der giver de største resultater, samt på positiv energiskabelse i relationerne i og omkring virksomheden. Olav arbejder endvidere med elitesportsudøvere. Der er stor efterspørgsel på hans evner og iderigdom blandt de bedste danske racertalenter i de øverste serier af motorsport i Danmark. Blandt sine motorsportsmanagementbedrifter har Olav bl.a. et team mesterskab, og U-21 danmarksmester fra Danish Thundersport Championship (DTC). Olav er ligeledes en efterspurgt guide til Formel 1 rejser, og skriver om motorsport på eliteplan for flere danske nyhedssider. Olav faciliterer generøst og med humor; både vidensdeling og opgradering. Han er et powerhouse af energi og entusiasme.
Kontakt Olav på tlf. (+45) 53 28 21 20
Vis Hans Peters LinkedIn-profilVis Olavs profil