Building Bridges Fintech – Udnyt finanssektorens nye karrieremuligheder

Banker verden over er i fuld gang med at digitalisere deres forretninger, og udviklingen har konsekvenser for medarbejderne og deres karriere i den finansielle sektor. Steffen Löfvall har sammen med Finansforbundet udviklet og nu igangsat netværket “Building Bridges Fintech” til forbundets medlemmer, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for finansiel teknologi.

På fem netværksmøder hos sektorens aktører vendes aktuelle faglige fintechtemaer og -problemstillinger, og hvilken betydning de har for medarbejderne i finanssektoren. Der afholdes et månedligt møde i første halvår af 2017, og et af møderne er en to-dages studietur til London FinTech hub.

Læse mere om netværket her eller kontakt Steffen på telefonnummer 20 32 10 22 for yderligere information.