Gennemse Kategori

Bogudgivelse

Steffen Löfvall udgiver bog om gaveøkonomi

Vi taler meget om offentlig velfærd, og når vi taler om velfærd, er det ofte med det fortegn, at der enten skal tilføres flere penge, færre penge eller mere for de samme penge.

I den nye bog af Niels Thyge Thygesen og Steffen Löfvall, “Gaveøkonomi – Vejen til bedre velfærd”, griber forfatterne velfærd an på en både ny og gammel måde. De siger om gaveøkonomi:

”Vi kan ikke vride mere ud af den pengeøkonomiske maskine. Vi er nødt til at tænke i en anden økonomi. Den hedder gaveøkonomi, og den består i, at du giver, og at du dermed selv får adgang til det, som andre giver. Du bliver ikke rig gennem at eje, men gennem din adgang til det de andre ejer.”

Gaveøkonomi er en økonomi, der anerkender, at gavestrømme er noget værd. Den var et bærende økonomisk princip i tidlige samfund. Men i dag bliver den genaktualiseret i nye former og på platforme som også er digitale. Resultaterne er dybt overraskende og flere steder nærmest eksplosive.

Lad os slå fast en gang for alle: Gaveøkonomi handler ikke om at give hinanden gaver ved festlige lejligheder. Gaveøkonomi er en økonomi, der anerkender, at relationer er noget værd, især dem, hvor du giver, og dermed selv får adgang til det, som andre giver.

I gaveøkonomi skabes velfærd, når gavegivere og gavemodtagere får adgang til hinandens ressourcer. Gaveøkonomi skaber velfærd på to bundlinjer: Den første er målbar fællesskabelse. I mange tilfælde er den velfærd, der skabes gennem gaveøkonomi målbart højere end den, der produceres gennem pengeøkonomi. Den anden er fællesskab. Mennesker har brug for sociale relationer, og gaveøkonomi har potentialet til at binde mennesker sammen i forpligtende fællesskaber.

Gaveøkonomi kan praktiseres i mindre gaveøkonomier, som det sker i mange kommuner. Velfærdsværdien består fx i, at en forening låner et lokale på et plejecenter, mod at foreningens medlemmer sørger for hyggelige og sociale arrangementer for beboerne. Men det kan også udøves i større skala til fx at fremme den grønne omstilling. Det er Samsø et overbevisende eksempel på. Øen har langt hen ad vejen organiseret sin egen indsats efter gaveøkonomiske principper og er nu blevet verdensberømt, fordi den blev den første CO2-neutrale ø og senere 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi.

Bogen kommer omkring spændende fysiske og digitale gaveøkonomier. Alle eksempler illustrerer fællesskab og fællesskabelse og viser, at gaveøkonomien har potentiale i milliardklassen.

Læs mere om bogen på www.gaveledelse.dk

Bogen udgives den 2. marts 2020 af Gyldendal Business.

Henvendelser om bogen, foredrag og rådgivning kan rettes til:

Direktør, Ph.d. Steffen Löfvall
(+45) 20 32 10 22
steffen@cphlearning.dk

Claus Nygaard redigerer Den Skinbarlige Virkelighed

Claus Nygaard, cph:learning, har haft det ærefulde hverv at redigere 6. udgave af metodebogen Den Skinbarlige Virkelighed, som netop er udkommet på Forlaget Samfundslitteratur.

Den Skinbarlige Virkelighed Ib Andersen Claus Nygaard Rasmus Rune AndersenDen Skinbarlige Virkelighed er oprindeligt skrevet af lektor Ib Andersen, CBS, og er en af de mest anvendte metodebøger på danske studier. Efter at Ib Andersen gik bort i 2014 og således ikke har kunnet videreføre det redaktionelle arbejde med bogen, er denne 6. udgave opdateret og redigeret af Ibs ven og tidligere forskningskollega ved CBS Claus Nygaard og Rasmus Rune Andersen, Ibs søn.

Hvis du arbejder med vidensproduktion i samfundsvidenskaberne er bogen yderst relevant.

Du kan købe bogen og læse dele af indholdet online på Samfundslitteraturs hjemmeside <HER>

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er en af de mest benyttede bøger om metode i samfundsvidenskaberne. Bogen er skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, rummer masser af relevante eksempler og er meget velegnet til opgaveskrivning og projektarbejde.

Bogen giver en grundlæggende indføring i de samfundsvidenskabelige metoder, vi kan bruge, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til udtryk i samfund, organisationer og virksomheder, hos grupper og individer.

Der er lagt vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative og kvantitative empiriske data. Indholdet dækker alle faser i en undersøgelsesproces fra projektets idéfase til rapportering og formidling af undersøgelsesresultaterne.

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er især til studerende, der beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter inden for samfundsvidenskaberne, erhvervsøkonomi, administration og beslægtede områder.

Denne 6. udgave er blevet opdateret med flere og mere dybdegående eksempler, bedre læsbarhed og opdaterede henvisninger til digitale redskaber, ligesom de juridiske afsnit er ajourført i forhold til ny lovgivning.

Bog om e-læring af Claus Nygaard

E-learning 1.0 2.0 3.0 in Higher Education - Claus Nygaard - Rhiannon Evans - Libri Publishing LtdBog om e-læring

Denne bog om e-læring beskriver, hvordan e-læring bedst anvendes i undervisning. Omend bogens fokus er på universitetsuddannelser, kan indsigterne og erfaringerne med e-læring sagtens overføres til andre kontekster for kompetenceudvikling.

Claus Nygaard har til bogen udviklet terminologien e-læring 1.0, 2.0, og 3.0, der knyttes aktivt til tre forskellige læringsteorier. Forstålsen af de konkrete koblinger mellem e-læringsteknologi og læringsteori gør det muligt at designe kompetenceudviklingsforløb med positiv effekt.

E-learning 1.0, 2.0, 3.0 in Higher Education er udgivet på det engelske forlag Libri Publishing Ltd og distribueres til hele verden.

Bogen kan købes i alle førende boghandlere. Herunder Amazon <KØB BOG OM E-LÆRING>.

Se ALLE Claus Nygaard engelsksprogede bøger på Amazon <SE ALLE CLAUS BØGER>

 

Claus Nygaard udgiver ny bog om Innovativ Undervisning

Innovative Teaching and Learning Practices in Higher Education - Claus Nygaard - Kayoko Enomoto - Richard Warner - Libri Publishing Ltd - Institute for Learning in Higher Education - LiHEClaus Nygaard er medredaktør på en ny bog om innovativ undervisning. Det er den internationale bog nummer 21, Claus har været redaktør og medforfatter på, som er tilgængelig på bl.a. Amazon.com

Bogen er skrevet af forskere og undervisere fra førende universiteter, som alle har arbejdet med at udvikle læringscentrerede undervisningsmetoder.

Bogen fokuserer især på teknologi-baserede, simulations-baserede og praksis-baserede undervisnings- og læringsmetoder.

Bogen er udgivet over hele verden af det engelske forlag, Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK.

*** Engelsk omtale af bogen ***

The latest volume in the Learning in Higher Education series, Innovative Teaching and Learning Practices in Higher Education introduces the reader to a number of inspiring transformative educational practices. It explores in depth what has motivated these teachers to transform their teaching, how they went about doing it, and what the results were for their students in terms of learning and engagement. The innovative practices in the book centre around three types of innovations:

  • Technology-based
  • Simulation-based
  • Practice-based

Innovative Teaching and Learning Practices in Higher Education takes a pedagogical, procedural, and practical approach to the development of innovative teaching and learning practices. The authors, who are university teachers themselves, focus on encouraging, empowering and enabling fellow teachers to develop, design, and implement new and innovative teaching and learning practices for the improvement of student engagement and student learning.

The book describes teaching and learning innovations in terms of the complex links between teaching practices and underlying theories and philosophies of learning. Showcasing innovative practices from across different fields of science, the book is cross-disciplinary and inclusive.

***

KØB BOGEN på Amazon.

Forundersøgelsesrapport i Røgfri skoletid-projekt

Røgfri skoletid er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Det gælder alle ansatte, elever og gæster på skolen.

Projektet er baseret på organisationernes samlede viden og erfaring med at indføre røgfri skoletid, herunder en rapport udarbejdet på baggrund af en forundersøgelse udført af Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen samt cph:learning v/ Steffen Löfvall.

Rapporten præsenterer anbefalinger til arbejdet med at indføre røgfri skoletid på danske erhvervsskoler. Anbefalingerne er baseret på en række del-undersøgelser: elev-workshops, et litteraturstudie, en karakteristik af skoler, hvor ledelserne er positive overfor røgfri skoletid samt interviews med ledere og undervisere på skoler med- og uden røgfri skoletid. Tilsammen belyser studierne muligheder og udfordringer i forhold til at implementere røgfri skoletid på erhvervsuddannelser.

Anbefalingerne indeholder konkrete forslag til beslutnings, – implementerings- og forankringsprocesser på skolerne fx i forhold til proceskøreplan, inddragelse, faglig opkvalificering og metoder til at forbedre studiemiljø- og pausekultur. Rapporten kan anvendes af alle, der har interesse i at udvikle tobaksforebyggelsesindsatser på erhvervsskoler og/eller understøtte skolerne i at indføre røgfri skoletid fx kommuner, NGO’er eller forskere, ligesom rapporten kan være inspiration for skolerne selv i forhold til at skærpe arbejdet med tobaksforebyggelse og sundhedsfremme.

Læs hele rapporten her

Anne Hørsted & Claus Nygaard udgiver international bog om Innovativ Undervisning

Anne Hørsted & Claus Nygaard har netop udgivet deres 4. internationale bog i 2017 på det engelske forlag Libri Publishing Ltd, Oxfordshire. Bogen er på 483 sider og indeholder 28 kapitler om hvordan universitetsuddannelser kan udvikles med læring som centralt omdrejningspunkt. Bogen indeholder konkrete cases fra universiteter i alle dele af verden. De har redigeret bogen sammen med Professor John Branch fra University of Michigan og Professor Paul Bartholomew fra Ulster University.

Bogen kan købes online <HER>

Anne Hørsted - Claus Nygaard - John Branch - Paul Bartholomew - New Innovations in Teaching and Learning in Higher Education - Libri Publishing Ltd

Introductionary section

Foreword
Professor Clive Holtham, City Business School, London

Chapter 1
A Possible Conceptualisation of Innovative Teaching and Learning in Higher Education (page 1-22)
Anne Hørsted, Paul Bartholomew, John Branch and Claus Nygaard

 

 

Section 1 Engaging Students through Practice

Chapter 2
Engaging Students Through Practice (page 25-32)
Martin Eley, Sara James, Parminder Johal, Sarah Midford and Magas Pather

Chapter 3
Teaching Business Communication through Collaborative Project-Based Learning (page 33-52)
Magas R. Pather

Chapter 4
Employer Engagement: Accounting Standards in Action (page 53-68)
Parminder Johal

Chapter 5
Supervising Research Students Using the “Business Applied Research Supervision” Framework (page 69-88)
Ann Brook and Martin Eley

Chapter 6
The Art of Seduction: Designing Innovative Curriculum That Engages and Retains Reluctant Bachelor of Arts Students (page 89-110)
Sarah Midford and Sara James

Section 2 Student-Centred E-Learning

Chapter 7
Student-Centred E-Learning (page 113-124)
Willie McGuire, Rhiannon Evans, Ming Li and Sarah Midford

Chapter 8
Revitalising the Past: Crafting a Digital Engagement Model to Innovate Humanities Curriculum (page 125-148)
Sarah Midford and Rhiannon Evans

Chapter 9
MOOC→ SPOC via F2F: It’s a Flipped Hybrid, SPOC! (page 149-158)
Willie McGuire

Chapter 10
Whiteboard Animation: An Innovative Teaching and Learning Tool for Flipped Classrooms (page 159-176)
Ming Li, Chi Wai Lai and Wai Man Szeto

Section 3 Technology for Learning

Chapter 11
Technology for Learning: Something Old, Something Borrowed, and Something New
Christopher Klopper, Amy Gillett and Ghada Salama

Chapter 12
A New Tool for Improving Learning in Professional Education Programmes (page 187-202)
Amy Gillett and Virginia Hamori-Ota

Chapter 13
Socrative: A “Smart Clicker” for Teaching and Assessing Engineering Students (page 203-212)
Ghada Salama

Chapter 14
The Influence of Web 2.0 on EFL-Students’ Motivation and Autonomous Learner Behaviour (page 213-228)
Henriette van Rensburg and Nguyen Van Han

Chapter 15
Virtual Reality in the Classroom and the Mandate to Bring Edutainment to Adult Learners (page 229-242)
Christopher Klopper and Malcolm Burt

Section 4 Simulation

Chapter 16
Stimulating Critical Thinking Through Simulation (page 245-250)
Amanda Louw, Christopher Dawson, Amanda Andrews and Bernie St. Aubyn

Chapter 17
Court-Proofing Professional Records – An Innovative Simulation Teaching Resource (page 251-262)
Amanda Andrews and Bernie St. Aubyn

Chapter 18
High-Fidelity Simulation-Based Training in Radiography (page 263-288)
Amanda Louw

Chapter 19
A Political Solution to Stimulate Creative Group Work in a Large Class (page 289-304)
Christopher Dawson

Section 5 Effective Transformation

Chapter 20
Changing Frames of Reference through Effective Transformation (page 307-312)
Daniel Cermak-Sassenrath, Nancy H. Hensel, Kirsten Jack and Jeff Lewis

Chapter 21
Creative Reflection: Thoughts from Two Vocational Programmes (page 313-324)
Kirsten Jack and Jeffrey Lewis

Chapter 22
Course-Based Undergraduate Research for Student Success and Equity (page 325-354)
Nancy H. Hensel

Chapter 23
From Material Construction to Cognitive Construction – On the Roles of the Artefact in the Learning Process (page 355-376)
Daniel Cermak-Sassenrath

Section 6 Curriculum Innovations

Chapter 24
Collaboration as a Vehicle to Curriculum Innovation (page 379-386)
Rachid Bendriss, Reya Saliba, Malinda Hoskins Lloyd, Neil Ladwa and Jo-Anne Kelder

Chapter 25
Curriculum Alignment: Opportunities for Cross-Sector Collaborations (page 387-412)
Chinny Nzekwe-Excel and Neil Ladwa

Chapter 26
The Flipped Classroom: Strategies for Building Students’ Information Fluency in the ESL Curriculum (page 413-428)
Rachid Bendriss and Reya Saliba

Chapter 27
Student Engagement, Metacognition, and Self-Regulated Learning in Higher Education: Implementing Interactive Learning Logs as a Formative Assessment Technique (page 429-450)
Malinda Hoskins Lloyd

Chapter 28
Embedding Evaluation and Scholarship into Curriculum and Teaching: The Curriculum Evaluation Research Framework (page 451-483)
Jo-Anne Kelder and Andrea Carr

 

Anne Hørsted & Claus Nygaard udgiver international bog om Globalisering af Videregående Uddannelser

Globalisation of Higher Education - John Branch - Anne Hørsted - Claus Nygaard - Globalisering af videregående uddannelseGlobalisering af videregående uddannelse er et hot topic.

Anne Hørsted & Claus Nygaard fra cph:learning er medredaktører på en international bog om globalisering af videregående uddannelse. Bogen har titlen GLOBALISATION OF HIGHER EDUCATION og er udgivet i hele verden af det engelske forlag Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK.

Bogen har 12 kapitler, som overvejende behandler et af de følgende fire aspekter:

·         Aspekt 1: Politiske aspekter af globalisering;

·         Aspekt 2: Institutionelle aspekter af globalisering:

·         Aspekt 3: Kulturelle aspeter af globalisering;

·         Aspekt  4: Individuelle aspekter af globalisering.

 

Du kan læse mere om bogen på Libri Publishing Ltd.’s hjemmeside <HER>

Du kan også købe den på Amazon.com <HER>

Bogen er en naturlig forlængelse af det igangværende arbejde med skoleudvikling i Danmark og udvikling af læringsarenaer, som Anne & Claus deltager i på vegne af cph:learning.

Claus Nygaard & Anne Hørsted udgiver international bog om Innovative Undervisningsmetoder

Innovative Teaching and Learning in Higher Education - John Branch - Sarah Hayes - Anne Hørsted - Claus Nygaard - Libri Publishing LtdClaus Nygaard & Anne Hørsted fra cph:learning er medredaktører på en international bog om innovative undervisningsmetoder på videregående uddannelser. Bogen har titlen NEW INNOVATIONS IN TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION og er udgivet i hele verden af det engelske forlag Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK.

 

Bogen har 27 kapitler fordelt på 6 sektioner:

·         Sektion 1: Innovation through Play, Role-Play and Games in Higher Education;

·         Sektion 2: Innovative Teaching and Learning Practices Using Student Partnerships;

·         Sektion 3: Teaching and Learning Innovations Using Modern Technologies;

·         Sektion 4: Innovation through Case-based Teaching and Learning;

·         Sektion 5: Innovation through Authentic Learning-Environments, Experiences and Field Work;

·         Sektion 6: Innovative Teaching and Learning practices using E-learning.

Du kan læse mere om bogen på Libri Publishing Ltd.’s hjemmeside <HER>

Du kan også købe den på Amazon.com <HER>

 

Bogen er en naturlig forlængelse af det igangværende arbejde med skoleudvikling i Danmark og udvikling af læringsarenaer, som Anne & Claus deltager i på vegne af cph:learning.

Ny Bog: Strategisk Kvalitetsledelse i Folkeskolen

Strategisk Kvalitetsledelse i Folkeskolen

Strategisk Kvalitetsledelse i Folkeskolen er en ny bog redigeret af Anne Hørsted (cph:learning & SDU) og Claus Nygaard (cph:learning, CBS, Aarhus Universitet og Institute for Learning in Higher Education). Bogen sætter fokus på den strategiske kvalitetsledelse i den danske folkeskole.

strategisk kvalitetsledelse i folkeskolen - samfundslitteratur - cph:learning - cphlearning - anne hørsted - claus nygaard - slagelse kommuneMed folkeskolereformen stilles nye forventninger og krav til professionalisering af skolernes drift og udvikling. Det kan virke som en uoverkommelig ledelsesopgave at navigere i et krydsfelt mellem politik og marked. Men sådan behøver det ikke at være.

I denne bog beskriver 59 ledere fra skolesektoren i Slagelse Kommune, hvordan de arbejder med strategisk kvalitetsledelse for at skabe positive resultater. I kapitlerne tager de dig med ind på ledelsesgangen og fokuserer på de konkrete udfordringer og muligheder, de møder i hverdagen.

Bogens behandler fem emner, som alle er centrale for nutidens skoleledelse. Hver sektion indledes med et rammesættende teorikapitel, der giver dig konkrete værktøjer til at analysere og udvikle din egen skoleledelse:

  • Agil ledelse
  • Forandringsledelse
  • Anerkendende ledelse
  • Narrativ ledelse
  • Samskabende ledelse

Med bogen i hånden får du reflekteret inspiration til strategisk kvalitetsledelse fra ledere, der står med et af samfundets største ansvar: at (ud)danne de danske børn til fremtidens arbejdsmarked.

Strategisk kvalitetsledelse i folkeskolen er redigeret af Anne Hørsted og Claus Nygaard fra cph:learning og udgivet i produktionssamarbejde med Samfundslitteratur.

<KØB BOGEN ONLINE>