Gennemse Kategori

Bogudgivelse

Claus Nygaard skriver “ChatGPT Grundbog” til udgivelse på Samfundslitteratur

Claus Nygaard (direktør i cph:learning) og ekspert i ChatGPT og AI-automatisering har netop underskrevet en forlagsaftale med forlaget Samfundslitteratur om at de udgiver en ChatGPT Grundbog. Den har arbejdstitlen: “ChatGPT Grundbogen: sådan prompter du ChatGPT”.

Claus Nygaard: “Jeg skriver ChatGPT Grundbogen for at hjælpe læserne med at mestre den banebrydende teknologi og udnytte dens fulde potentiale. Tænk på bogen som en brugervejledning til den mest avancerede kamera, du nogensinde har haft; med den rette instruktion kan du tage de mest fantastiske billeder. Den vejleder dig i, hvordan du prompter intelligent, så du får hurtige, præcise og nyttige svar. Det er som at have det perfekte kort til en stor, ukendt by—du får ikke kun den hurtigste rute, men også de skjulte stier, der fører til uudforskede muligheder for innovation og kreativitet.”

Henrik Schjerning: “Vi udgiver ChatGPT Grundbogen for at give læserne den viden, de skal bruge for at udnytte den avancerede teknologi fuldt ud. Med bogen i hånden kan brugerne spare tid, få mere præcise svar, og opdage innovative anvendelser, de måske ikke har tænkt på før. Dette er ikke blot en manual; det er en komplet guide til at forstå og optimere brugen af en teknologi, der ændrer, hvordan vi søger og anvender information.”

Bogen forventes i handelen primo 2024.

Hold øje med vores hjemmesider (www.cphlearning.dk/chatgpt) (www.samfundslitteratur.dk) for information om udgivelsen.

ChatGPT Grundbogen - Samfundslitteratur - Henrik Schjerning - Claus Nygaard - Forlaget Samfundslitteratur - Jurgen Habermas - Kunstig intelligens - AI - Folkeskolen - Gymnasiet - IT undervisningClaus Nygaard (tv) og Forlagsredaktør Henrik Schjerning (th) fotograferet hos Samfundslitteratur på Frederiksberg.

 

bog om innovativ undervisning og læring

Claus Nygaard udgiver international bog om innovativ undervisning og læring

Ny international bog om innovativ undervisning og læring

Denne bog om innovativ undervisning og læring er skrevet til alle med ansvar for at designe eller gennemføre undervisning. Udgangspunktet er, at innovativ undervisning er en praksis, som du kan lære. I denne engelsksprogede bog, får du konkrete eksempler til inspiration.

Bogen er skrevet af forskere fra førende universiteter i hele verden. De har alle arbejdet med innovativ undervisning i en årrække og er eksperter i at ændre undervisningen, så de studerende engagerer sig mere og lærer mere.

Hvad er innovativ undervisning?

I bogen skelner Eva Dobozy og Claus Nygaard mellem tre typer af innovation: produkt-innovation, proces-innovation og service-innovation.

Som underviser (eller curriculum-udvikler), der har ansvaret for at designe undervisnings- og læringsforløb, er det vigtigt at skelne mellem de tre typer af innovation. Fordi typen af innovation har stor betydning for undervisningens didaktik og pædagogik og de studerendes læreprocesser.

Er du ikke bevidst om din type af innovation, vælger du måske det forkerte “værktøj” i værktøjkassen, når du designer og gennemfører undervisningsaktiviteter.

Hvad er læring?

I bogen skelner Eva Dobozy og Claus Nygaard mellem tre overordnede læringsperspektiver: 1) behavioristisk læring; 2) kognitiv læring; 3) social læring. Denne skelnen er vigtig, hvis du har ansvaret for at designe innovativ undervisning og læring. For der er nemlig stor forskel på at være innovativ inden for rammerne af de tre læringsperspektiver.

Er du ikke bevidst om dit læringsperspektiv, rammer du måske forbi målgruppen. I værste fald udvikler du en ny praksis, der er tænkt som værende innovativ, men i realiteten fejler i forhold til de studerendes engagement og læring.

bog om innovativ undervisning og læring

Hvad indeholder bogen om innovativ undervisning?

Bogen indledes med et oversigtskapitel af Kayoko Enomoto, Richard Warner og Claus Nygaard, hvor de giver deres bud på syv konkrete faktorer, som er medvirkende til innovation. Dernæst kommer et kapitel af Eva Dobozy og Claus Nygaard, hvor de – som omtalt ovenfor – præsenterer en central model for innovativ undervisning og læring, der konkret placeres i relation til tre læringsperspektiver.

Resten af bogen er fyldt med eksempler fra universiteter i hele verden, hvor undervisere har gennemført innovationer. Bogens eksempler er struktureret i fem sektioner:

 1. innovation gennem design af læringsrum
 2. innovation gennem brug af e-learning
 3. innovation gennem case-metode og feltarbejde
 4. innovation gennem kreative metoder
 5. innovation gennem refleksive metoder

Bogen kan købes online <HER>

Steffen Löfvall og Niels Thygesen i Mandag Morgen

Steffen Löfvall og Niels Thygesen har i dag en kommentar om gaveøkonomi i Mandag Morgen.

Læs kommentaren på Mandag Morgen – weblink

Velfærdsforskere: Gaveøkonomi giver mere velfærd for pengene.

KOMMENTAR Vores velfærd står og falder med, at vi finder nye innovative måder at organisere os på. Såkaldt ’gaveøkonomi’ er en af dem, og den målelige værdi baner allerede vejen til mere og bedre velfærd, skriver forfatterne til ny bog.

Forenklingsreformer, frikommuneforsøg og fusioner.

Kærkomne forsøg på forbedringer, som dog rejser spørgsmålet om, hvorfor vi til stadighed må reparere på velfærdsmaskinen. Og om der er andre veje til velfærd.

Det korte svar er ja.

Samfundsforskeren Francis Fukuyama har i en række samfundsanalyser beskrevet, at kun cirka 40 procent af et lands økonomiske vækst kan forklares pengeøkonomisk. De resterende 60 procent afhænger af styrken og karakteren af landets sociale relationer – for eksempel foreningsliv, sportsklubber, andels-, og arbejderbevægelser samt stærke netværk i lokalsamfund og byer.

Baseret på analyserne finder Fukuyama, at det kan betale sig at bygge velfærd på relationer; specielt dem, der handler om ressourceudveksling og gaveøkonomi. Gaveøkonomier er værdiskabende fællesskaber – fysiske såvel som digitale – som man giver til, og hvor man selv får adgang til det, som andre giver.

Når man anlægger et gaveøkonomisk perspektiv på vores velfærd, som Fukuyama og et stigende antal andre forskere gør, får man øje på initiativer, der skaber velfærd gennem relationer. I nedenstående præsenteres tre cases, der alle illustrerer den væsentlige velfærdsværdi.

Hvordan Bo har gavn af gaveøkonomi

I Guldborgsund Kommune har man indført ’fællesledelse’ i Center for Sundhed og Omsorg. Her arbejdes der ud fra devisen ’Dit er også mit’. Initiativet har blandt andet positive effekter for Bo. Bo er dement, men han er også fysisk aktiv og begiver sig ofte ud på gåture. Her bliver han tit forvirret og kan ikke huske, hvor han bor.

På Bos plejecenter er der typisk to plejeansatte på vagt til 30 beboere. Så det hænder, at personalet drøfter spørgsmålet: Hvad stiller vi op med Bo? Et af svarene er at ringe til hjemmeplejen, der alligevel kører rundt i lokalområdet, og bede dem om at holde øje med Bo. Alle ved, at denne opgave ikke er en del af hjemmeplejens ydelseskatalog. Men hjemmeplejen har ikke noget imod at påtage sig opgaven, selv om det ikke omfordeler eller udløser flere penge til den del af Center for Sundhed og Omsorg.

Gaveøkonomien består i, at hjemmeplejen hjælper til med at holde øje med Bo (gave). Gengaven kan for eksempel bestå i, at plejecentret står på vagt for hjemmeplejen, hvis den udkørende hjemmeplejevagt får et nødkald. Merværdien i denne ressourceudveksling er for alle større, end man umiddelbart skulle tro. ’Dit er også mit’ har ført til:

 • At den moralske stress blandt plejecentrets medarbejdere er nedsat, fordi borgere som Bo er gladere og har det godt sammen med andre
 • At udgiften til sygefravær er reduceret – det skyldes blandt andet, at personalet kan se, at de gør en forskel (for Bo og andre)
 • En samlet reduktion af udgifter på 8 millioner kroner i 2019 i Center for Sundhed og Omsorg. Denne reduktion kan afhænge af andre forhold, men er konstateret efter indførelse af ’Dit er også mit’.

Hvordan ét årsværk bliver til 50 millioner kroner i Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv stod over for deres livs udfordring i begyndelsen af 2000’erne. 1,2 millioner registerkort skulle digitaliseres.

Ud fra gaveøkonomiske principper lykkedes det Stadsarkivet at mobilisere arkivets brugere – private og professionelle slægtsforskere, foreninger og forskningsinstitutioner – til at digitalisere registerkortene. Brugerne indså hurtigt, at jo mere de indtastede (en gave til fællesskabet), desto flere kort kunne de selv tilgå i den fælles database, som blev opbygget af Stadsarkivet (gengaven fra fællesskabet). Projektet blev en kæmpe succes, fordi værdien var enorm for alle parter:

 • Digitaliseringen af registerkort blev løst på syv år. Skulle arkivets medarbejdere selv stå for digitaliseringen ved siden af deres øvrige opgaver, ville opgaven have taget 100 år
 • Udgiften var beregnet til cirka 50 millioner kroner. Opgaven blev løst med et internt årsværk over de 7 år
 • Antallet af arkivbrugere blev forøget 50 gange. Det skyldes den digitale adgang til arkivalierne.

Men én ting er at få mere ud af det, som organisationen har i forvejen. Den virkelige værdiforøgelse skal måles på nytteværdien, ligesom det var tilfældet med Bo. Digitaliseringen af registerkortene har øget deres anvendelighed i social-historisk og demografisk forskning. Men endnu mere opsigtsvækkende er den afgørende betydning for forskere fra sundhedssektoren. De har med arkivets digitalisering langt bedre mulighed for at kortlægge mønstre og årsager til arvelige og epidemiske sygdomme – og dermed for at udvikle ny viden om sundhedsfremmende og sygdomsreducerende tiltag.

Hvordan Samsø blev 100 procent selvforsynende med alternativ energi

Et af de steder, som ligeledes har skabt uhørt velfærdsværdi med gaveøkonomisk organisering, er Samsø. Og grunden er den samme. Fordi det kan betale sig. Som den første ø i verden er Samsø 100 procent selvforsynende med alternativ energi. Ude i verden bliver Samsø derfor også omtalt som et grønt mirakel.

Indledningsvis forsøgte man at igangsætte opstillingen ud fra klassiske pengeøkonomiske dyder – først en drivende teknisk forvaltning, dernæst tekniske og økonomiske beregninger og til sidst de nye lokalplaner i høring. Projektet blev en dundrende fiasko, da de fleste lokale interessenter ikke kunne se værdien i at være med.

Senere gik man anderledes til værks og etablerede Energiakademiet, der skulle fungere som netværkscenter. Eller, i teoretisk forstand, en gaveøkonomisk platform. Bønder, håndværkere, institutioner, færgeselskab og vidensinstitutioner blev koblet sammen i nyskabende samarbejdsprojekter om sol, vind, varme og biogas. Fordi det kunne betale sig for hver enkelt gavegiver. I Energiakademiet kalder de det community power.

Samsøs grønne gaveøkonomi finder sted flere steder og på flere niveauer. Blandt nye initiativer er det planen at opføre et biogasanlæg, som omdanner organisk affald, for eksempel halm fra markerne og husholdningsaffald, til byvarme og biogas til Samsøfærgen.

Den lille gavestrøm består i, at organisk affald tilføres biogasanlægget (gave), mens restaffaldet tilbageføres og gøder markerne (gengave). Denne gavestrøm producerer grøn energi og sparer penge for landmændene på øen. Den store gavestrøm består i, at det, som naturen giver (gave), føres tilbage til naturen som rene ressourcer (gengave). Disse gavecirkler giver god samvittighed, god ressourceøkonomi og grønne tal på bundlinjen.

Kun hvor det giver mening

Er der så tale om at erstatte økonomichefen i kommunen med en gavechef? Nej. Gaveøkonomi er en supplerende økonomi, som skal indføres de steder, hvor det giver mening. Og det kræver lokal ledelseskraft – i by og land samt i toppen og bunden af organisationen.

Som eksemplerne viser, så kan gaveøkonomier oprettes i et kommunalt center (Guldborgsund) eller på digitale platforme (Stadsarkivet), eller de kan omfavne en hel ø. Gaveøkonomier er gangbare, og deres målelige værdi baner allerede vejen til mere og bedre velfærd: Fra gevinsterne på et ældreområde over udviklingen af storbyer til effektiviseringer imellem det offentlige og det private. De kan udfærdiges på digitale platforme eller organiseres analogt.

Tager vi gaveøkonomiens potentiale for at skabe velfærdsværdi i betragtning, så vil en bred og kompetent ledelsesindsats med denne organisering udgøre en ny vej til mere og bedre velfærd på flere velfærdsområder. Måske i sådan en grad, at vores velfærdssamfund står og falder med det.

Niels Thygesen og Steffen Löfvall er henholdsvis lektor og ekstern lektor på Copenhagen Business School. De er forfattere til bogen ’Gaveøkonomi: Ny vej til bedre velfærd’, som er udkommet på Gyldendal Business.

Læs mere om bogen om gaveøkonomi og gaveledelse – weblink

Steffen Löfvall udgiver bog om gaveøkonomi

Vi taler meget om offentlig velfærd, og når vi taler om velfærd, er det ofte med det fortegn, at der enten skal tilføres flere penge, færre penge eller mere for de samme penge.

I den nye bog af Niels Thyge Thygesen og Steffen Löfvall, “Gaveøkonomi – Vejen til bedre velfærd”, griber forfatterne velfærd an på en både ny og gammel måde. De siger om gaveøkonomi:

”Vi kan ikke vride mere ud af den pengeøkonomiske maskine. Vi er nødt til at tænke i en anden økonomi. Den hedder gaveøkonomi, og den består i, at du giver, og at du dermed selv får adgang til det, som andre giver. Du bliver ikke rig gennem at eje, men gennem din adgang til det de andre ejer.”

Gaveøkonomi er en økonomi, der anerkender, at gavestrømme er noget værd. Den var et bærende økonomisk princip i tidlige samfund. Men i dag bliver den genaktualiseret i nye former og på platforme som også er digitale. Resultaterne er dybt overraskende og flere steder nærmest eksplosive.

Lad os slå fast en gang for alle: Gaveøkonomi handler ikke om at give hinanden gaver ved festlige lejligheder. Gaveøkonomi er en økonomi, der anerkender, at relationer er noget værd, især dem, hvor du giver, og dermed selv får adgang til det, som andre giver.

I gaveøkonomi skabes velfærd, når gavegivere og gavemodtagere får adgang til hinandens ressourcer. Gaveøkonomi skaber velfærd på to bundlinjer: Den første er målbar fællesskabelse. I mange tilfælde er den velfærd, der skabes gennem gaveøkonomi målbart højere end den, der produceres gennem pengeøkonomi. Den anden er fællesskab. Mennesker har brug for sociale relationer, og gaveøkonomi har potentialet til at binde mennesker sammen i forpligtende fællesskaber.

Gaveøkonomi kan praktiseres i mindre gaveøkonomier, som det sker i mange kommuner. Velfærdsværdien består fx i, at en forening låner et lokale på et plejecenter, mod at foreningens medlemmer sørger for hyggelige og sociale arrangementer for beboerne. Men det kan også udøves i større skala til fx at fremme den grønne omstilling. Det er Samsø et overbevisende eksempel på. Øen har langt hen ad vejen organiseret sin egen indsats efter gaveøkonomiske principper og er nu blevet verdensberømt, fordi den blev den første CO2-neutrale ø og senere 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi.

Bogen kommer omkring spændende fysiske og digitale gaveøkonomier. Alle eksempler illustrerer fællesskab og fællesskabelse og viser, at gaveøkonomien har potentiale i milliardklassen.

Læs mere om bogen på www.gaveledelse.dk

Bogen udgives den 2. marts 2020 af Gyldendal Business.

Henvendelser om bogen, foredrag og rådgivning kan rettes til:

Direktør, Ph.d. Steffen Löfvall
(+45) 20 32 10 22
steffen@cphlearning.dk

Claus Nygaard redigerer Den Skinbarlige Virkelighed

Claus Nygaard, cph:learning, har haft det ærefulde hverv at redigere 6. udgave af metodebogen Den Skinbarlige Virkelighed, som netop er udkommet på Forlaget Samfundslitteratur.

Den Skinbarlige Virkelighed Ib Andersen Claus Nygaard Rasmus Rune AndersenDen Skinbarlige Virkelighed er oprindeligt skrevet af lektor Ib Andersen, CBS, og er en af de mest anvendte metodebøger på danske studier. Efter at Ib Andersen gik bort i 2014 og således ikke har kunnet videreføre det redaktionelle arbejde med bogen, er denne 6. udgave opdateret og redigeret af Ibs ven og tidligere forskningskollega ved CBS Claus Nygaard og Rasmus Rune Andersen, Ibs søn.

Hvis du arbejder med vidensproduktion i samfundsvidenskaberne er bogen yderst relevant.

Du kan købe bogen og læse dele af indholdet online på Samfundslitteraturs hjemmeside <HER>

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er en af de mest benyttede bøger om metode i samfundsvidenskaberne. Bogen er skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, rummer masser af relevante eksempler og er meget velegnet til opgaveskrivning og projektarbejde.

Bogen giver en grundlæggende indføring i de samfundsvidenskabelige metoder, vi kan bruge, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til udtryk i samfund, organisationer og virksomheder, hos grupper og individer.

Der er lagt vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative og kvantitative empiriske data. Indholdet dækker alle faser i en undersøgelsesproces fra projektets idéfase til rapportering og formidling af undersøgelsesresultaterne.

DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED er især til studerende, der beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter inden for samfundsvidenskaberne, erhvervsøkonomi, administration og beslægtede områder.

Denne 6. udgave er blevet opdateret med flere og mere dybdegående eksempler, bedre læsbarhed og opdaterede henvisninger til digitale redskaber, ligesom de juridiske afsnit er ajourført i forhold til ny lovgivning.

Bog om e-læring af Claus Nygaard

E-learning 1.0 2.0 3.0 in Higher Education - Claus Nygaard - Rhiannon Evans - Libri Publishing LtdBog om e-læring

Denne bog om e-læring beskriver, hvordan e-læring bedst kan anvendes i undervisning. Omend bogens fokus er på universitetsuddannelser, kan indsigterne og erfaringerne med e-læring sagtens overføres til andre kontekster for kompetenceudvikling.

Claus Nygaard har til bogen udviklet terminologien e-læring 1.0, 2.0, og 3.0, der knyttes aktivt til tre forskellige læringsteorier. Forstålsen af de konkrete koblinger mellem e-læringsteknologi og læringsteori gør det muligt at designe kompetenceudviklingsforløb med positiv effekt.

E-learning 1.0, 2.0, 3.0 in Higher Education er udgivet på det engelske forlag Libri Publishing Ltd og distribueres til hele verden.

Bogen kan købes i alle førende boghandlere. Herunder Amazon <KØB BOG OM E-LÆRING>.

Se ALLE Claus Nygaard engelsksprogede bøger på Amazon <SE ALLE CLAUS BØGER>.

 

—0Oo— Fra bogens bagside og introduktion —oOo—

E-learning in Higher Education: three perspectives, 1.0, 2.0, and 3.0

Are you prepared for a completely new take on e-learning in higher education?

Then read this book on e-learning in higher education!

As you read this book, you are introduced to a novel framework for e-learning in higher education, which links three types of e-learning to three learning perceptions.

In the book, the authors distinguish between these three types of e-learning in higher education:

 • e-learning 1.0 (distribution),
 • e-learning 2.0 (dialogue), and
 • e-learning 3.0 (construction).

In their framework, they actively link the use of e-learning in higher education to three theoretical perceptions of learning:

 • e-learning 1.0 (behavioural learning theory),
 • e-learning 2.0 (cognitive learning theory), and
 • e-learning 3.0 (social learning theory).

This book guides you to a well-informed design and use of e-learning in Higher Education

By its novel framework for e-learning, the book, E-learning 1.0, 2.0, and 3.0 in Higher Education, guides you to a well-informed design and use of e-learning activities in higher education.

As you read, you are invited to reflect on your e-learning practice.

 1. Do you use e-learning mainly as a way to distribute information to students in the digital domain?
 2. Do you use e-learning as a way to enhance online communication between learners?
 3. Do you use e-learning as a way to develop an academic identity of students?

Most often, best practice is reflected practice

The book introduces eight examples of reflected practice, as faculty members share their use-cases of e-learning technologies. Reading their examples of e-learning design, you are invited to reflect on your design of e-learning in higher education.

Therefore, reading the book may be beneficial to you, as its framework for e-learning and its use-cases may well inspire you to reflect more carefully about your e-learning practice.

E-learning 1.0, 2.0, and 3.0 in Higher Education will enable you to use its novel framework for e-learning and its link to associated learning theories to inform your design and use of e-learning technologies – for the benefit not only of you as a teacher but more importantly for the engagement and learning outcomes of your students.

Claus Nygaard udgiver ny bog om Innovativ Undervisning

Innovative Teaching and Learning Practices in Higher Education - Claus Nygaard - Kayoko Enomoto - Richard Warner - Libri Publishing Ltd - Institute for Learning in Higher Education - LiHEClaus Nygaard er medredaktør på en ny bog om innovativ undervisning. Det er den internationale bog nummer 21, Claus har været redaktør og medforfatter på, som er tilgængelig på bl.a. Amazon.com

Bogen er skrevet af forskere og undervisere fra førende universiteter, som alle har arbejdet med at udvikle læringscentrerede undervisningsmetoder.

Bogen fokuserer især på teknologi-baserede, simulations-baserede og praksis-baserede undervisnings- og læringsmetoder.

Bogen er udgivet over hele verden af det engelske forlag, Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK.

*** Engelsk omtale af bogen ***

The latest volume in the Learning in Higher Education series, Innovative Teaching and Learning Practices in Higher Education introduces the reader to a number of inspiring transformative educational practices. It explores in depth what has motivated these teachers to transform their teaching, how they went about doing it, and what the results were for their students in terms of learning and engagement. The innovative practices in the book centre around three types of innovations:

 • Technology-based
 • Simulation-based
 • Practice-based

Innovative Teaching and Learning Practices in Higher Education takes a pedagogical, procedural, and practical approach to the development of innovative teaching and learning practices. The authors, who are university teachers themselves, focus on encouraging, empowering and enabling fellow teachers to develop, design, and implement new and innovative teaching and learning practices for the improvement of student engagement and student learning.

The book describes teaching and learning innovations in terms of the complex links between teaching practices and underlying theories and philosophies of learning. Showcasing innovative practices from across different fields of science, the book is cross-disciplinary and inclusive.

***

KØB BOGEN på Amazon.

Forundersøgelsesrapport i Røgfri skoletid-projekt

Røgfri skoletid er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Det gælder alle ansatte, elever og gæster på skolen.

Projektet er baseret på organisationernes samlede viden og erfaring med at indføre røgfri skoletid, herunder en rapport udarbejdet på baggrund af en forundersøgelse udført af Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen samt cph:learning v/ Steffen Löfvall.

Rapporten præsenterer anbefalinger til arbejdet med at indføre røgfri skoletid på danske erhvervsskoler. Anbefalingerne er baseret på en række del-undersøgelser: elev-workshops, et litteraturstudie, en karakteristik af skoler, hvor ledelserne er positive overfor røgfri skoletid samt interviews med ledere og undervisere på skoler med- og uden røgfri skoletid. Tilsammen belyser studierne muligheder og udfordringer i forhold til at implementere røgfri skoletid på erhvervsuddannelser.

Anbefalingerne indeholder konkrete forslag til beslutnings, – implementerings- og forankringsprocesser på skolerne fx i forhold til proceskøreplan, inddragelse, faglig opkvalificering og metoder til at forbedre studiemiljø- og pausekultur. Rapporten kan anvendes af alle, der har interesse i at udvikle tobaksforebyggelsesindsatser på erhvervsskoler og/eller understøtte skolerne i at indføre røgfri skoletid fx kommuner, NGO’er eller forskere, ligesom rapporten kan være inspiration for skolerne selv i forhold til at skærpe arbejdet med tobaksforebyggelse og sundhedsfremme.

Læs hele rapporten her

Anne Hørsted & Claus Nygaard udgiver international bog om Innovativ Undervisning

Anne Hørsted & Claus Nygaard har netop udgivet deres 4. internationale bog i 2017 på det engelske forlag Libri Publishing Ltd, Oxfordshire. Bogen er på 483 sider og indeholder 28 kapitler om hvordan universitetsuddannelser kan udvikles med læring som centralt omdrejningspunkt. Bogen indeholder konkrete cases fra universiteter i alle dele af verden. De har redigeret bogen sammen med Professor John Branch fra University of Michigan og Professor Paul Bartholomew fra Ulster University.

Bogen kan købes online <HER>

Anne Hørsted - Claus Nygaard - John Branch - Paul Bartholomew - New Innovations in Teaching and Learning in Higher Education - Libri Publishing Ltd

Introductionary section

Foreword
Professor Clive Holtham, City Business School, London

Chapter 1
A Possible Conceptualisation of Innovative Teaching and Learning in Higher Education (page 1-22)
Anne Hørsted, Paul Bartholomew, John Branch and Claus Nygaard

 

 

Section 1 Engaging Students through Practice

Chapter 2
Engaging Students Through Practice (page 25-32)
Martin Eley, Sara James, Parminder Johal, Sarah Midford and Magas Pather

Chapter 3
Teaching Business Communication through Collaborative Project-Based Learning (page 33-52)
Magas R. Pather

Chapter 4
Employer Engagement: Accounting Standards in Action (page 53-68)
Parminder Johal

Chapter 5
Supervising Research Students Using the “Business Applied Research Supervision” Framework (page 69-88)
Ann Brook and Martin Eley

Chapter 6
The Art of Seduction: Designing Innovative Curriculum That Engages and Retains Reluctant Bachelor of Arts Students (page 89-110)
Sarah Midford and Sara James

Section 2 Student-Centred E-Learning

Chapter 7
Student-Centred E-Learning (page 113-124)
Willie McGuire, Rhiannon Evans, Ming Li and Sarah Midford

Chapter 8
Revitalising the Past: Crafting a Digital Engagement Model to Innovate Humanities Curriculum (page 125-148)
Sarah Midford and Rhiannon Evans

Chapter 9
MOOC→ SPOC via F2F: It’s a Flipped Hybrid, SPOC! (page 149-158)
Willie McGuire

Chapter 10
Whiteboard Animation: An Innovative Teaching and Learning Tool for Flipped Classrooms (page 159-176)
Ming Li, Chi Wai Lai and Wai Man Szeto

Section 3 Technology for Learning

Chapter 11
Technology for Learning: Something Old, Something Borrowed, and Something New
Christopher Klopper, Amy Gillett and Ghada Salama

Chapter 12
A New Tool for Improving Learning in Professional Education Programmes (page 187-202)
Amy Gillett and Virginia Hamori-Ota

Chapter 13
Socrative: A “Smart Clicker” for Teaching and Assessing Engineering Students (page 203-212)
Ghada Salama

Chapter 14
The Influence of Web 2.0 on EFL-Students’ Motivation and Autonomous Learner Behaviour (page 213-228)
Henriette van Rensburg and Nguyen Van Han

Chapter 15
Virtual Reality in the Classroom and the Mandate to Bring Edutainment to Adult Learners (page 229-242)
Christopher Klopper and Malcolm Burt

Section 4 Simulation

Chapter 16
Stimulating Critical Thinking Through Simulation (page 245-250)
Amanda Louw, Christopher Dawson, Amanda Andrews and Bernie St. Aubyn

Chapter 17
Court-Proofing Professional Records – An Innovative Simulation Teaching Resource (page 251-262)
Amanda Andrews and Bernie St. Aubyn

Chapter 18
High-Fidelity Simulation-Based Training in Radiography (page 263-288)
Amanda Louw

Chapter 19
A Political Solution to Stimulate Creative Group Work in a Large Class (page 289-304)
Christopher Dawson

Section 5 Effective Transformation

Chapter 20
Changing Frames of Reference through Effective Transformation (page 307-312)
Daniel Cermak-Sassenrath, Nancy H. Hensel, Kirsten Jack and Jeff Lewis

Chapter 21
Creative Reflection: Thoughts from Two Vocational Programmes (page 313-324)
Kirsten Jack and Jeffrey Lewis

Chapter 22
Course-Based Undergraduate Research for Student Success and Equity (page 325-354)
Nancy H. Hensel

Chapter 23
From Material Construction to Cognitive Construction – On the Roles of the Artefact in the Learning Process (page 355-376)
Daniel Cermak-Sassenrath

Section 6 Curriculum Innovations

Chapter 24
Collaboration as a Vehicle to Curriculum Innovation (page 379-386)
Rachid Bendriss, Reya Saliba, Malinda Hoskins Lloyd, Neil Ladwa and Jo-Anne Kelder

Chapter 25
Curriculum Alignment: Opportunities for Cross-Sector Collaborations (page 387-412)
Chinny Nzekwe-Excel and Neil Ladwa

Chapter 26
The Flipped Classroom: Strategies for Building Students’ Information Fluency in the ESL Curriculum (page 413-428)
Rachid Bendriss and Reya Saliba

Chapter 27
Student Engagement, Metacognition, and Self-Regulated Learning in Higher Education: Implementing Interactive Learning Logs as a Formative Assessment Technique (page 429-450)
Malinda Hoskins Lloyd

Chapter 28
Embedding Evaluation and Scholarship into Curriculum and Teaching: The Curriculum Evaluation Research Framework (page 451-483)
Jo-Anne Kelder and Andrea Carr

 

Anne Hørsted & Claus Nygaard udgiver international bog om Globalisering af Videregående Uddannelser

Globalisation of Higher Education - John Branch - Anne Hørsted - Claus Nygaard - Globalisering af videregående uddannelseGlobalisering af videregående uddannelse er et hot topic.

Anne Hørsted & Claus Nygaard fra cph:learning er medredaktører på en international bog om globalisering af videregående uddannelse. Bogen har titlen GLOBALISATION OF HIGHER EDUCATION og er udgivet i hele verden af det engelske forlag Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK.

Bogen har 12 kapitler, som overvejende behandler et af de følgende fire aspekter:

·         Aspekt 1: Politiske aspekter af globalisering;

·         Aspekt 2: Institutionelle aspekter af globalisering:

·         Aspekt 3: Kulturelle aspeter af globalisering;

·         Aspekt  4: Individuelle aspekter af globalisering.

 

Du kan læse mere om bogen på Libri Publishing Ltd.’s hjemmeside <HER>

Du kan også købe den på Amazon.com <HER>

Bogen er en naturlig forlængelse af det igangværende arbejde med skoleudvikling i Danmark og udvikling af læringsarenaer, som Anne & Claus deltager i på vegne af cph:learning.