Gennemse Kategori

Individuel udvikling

StyrkeLedelse – ny lederuddannelse fra Lars Ginnerup

Lars Ginnerup og Claus Nygaard har efter 15 års intensiv træning samlet den bedste vifte af styrkeværktøjer og lifehacks til dig, der vil indfri dit iboende potentiale. De er tæt pakket på en 3-dages uddannelse i StyrkeLedelse, som afholdes 6.-7.-8. februar 2024 i Rundetaarn i København!

Lederuddannelse med fokus på dig

Bliv del af en eksklusiv gruppe af danske ledere, der ønsker at nå nye højder i deres professionelle liv og karriere. Vi inviterer dig til en transformerende uddannelse designet til at fremkalde din fulde kapacitet som leder, herunder dine skjulte superkræfter.

julegaven til lederen, der har alt – undtagen mere af sig selv

StyrkeLedelse

6.-7.-8. februar 2024

Læs mere her

Claus Nygaard udvikler Camp Future i Aarhus

Igen i 2019 står Claus Nygaard i spidsen for Camp Future i Aarhus.

Camp Future er et unikt koncept, hvor virksomheder får hjælp og sparring til deres forretningsudvikling af ledige akademikere. Gennem målrettet kompetencematch og undervsning i forretningsudvikling skaber akademikerne på ganske kort tid ny vækst i virksomhederne.

Camp Future hjælper ledige akademikere med at få konkret joberfaring og skaber stor beskæftigelseseffekt. På de seneste forløb i Aarhus Kommune var kun 9% af deltagerne fortsat registreret som ledig uden anden aktivitet efter 12 uger. Den gennemsnitlige ledighedsperiode for dimmitender er 12-18 måneder alt efter faglig uddannelse.

Camp Future fortsætter med at skabe værdi for såvel ledige akademikere, virksomheder og samfundet.

Kontakt Claus, hvis du vil vide mere om Camp Future:

Tlf. 41 41 41 81 / e-mail: claus@cphlearning.dk

Samarbejdskurser til Københavns Kommune

Mange kommuners servicefunktioner og forvaltninger er i dag selvstændige aktører samtidig med, at de indgår i komplekse – og ofte skiftende – samspil med deres omgivelser, når de skal løse deres opgaver. På alle niveauer i kommunen foregår opgaveløsningen i spændingsfeltet mellem flere politiske og forvaltnings- og driftsmæssige systemer.

Opgaverne indeholder ofte dilemmaer og konflikter om, hvordan opgaven skal forstås og løses. De kan ofte kun løses i samarbejde med andre aktører, som man ikke selv har ledelsesretten over. Det gør det vanskeligt at tilrettelægge opgaverne alene ud fra egne udviklingsplaner, prioriteringer og ressourcer. Disse forhold peger på, at en række opgaver bør formuleres og gennemføres med en bred interessentinddragelse og i netværksprocesser.

For at kunne håndtere dette, kan medarbejdere og chefer med fordel trænes i en række samarbejdsrelaterede temaer.

I forbindelse med realisering af Københavns kommunes mål om at styrke det tværgående samarbejde mellem forvaltninger og koncernservicefunktioner leverer cph:learning i samarbejde med konsulentfirmaet A-2 A/S forskellige samarbejdskurser. Kurserne vedrører:

  • Interessenthåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikationsformer
  • Spørgeteknikker

Kurserne handler grundlæggende set om at kunne kortlægge, analysere og agere på arenaer befolket af forskellige aktører med forskellige strategier, ressourcer, holdninger og samspilsmuligheder. Arbejdet skal ofte gøres i samarbejde med aktører med andre opfattelser og prioriteringer, hvorfor det er en fordel at beherske forskellige spørge-, kommunikations- og konflikthåndteringsteknikker.

De fire kurser bygger på en effektiv og aktionslærende didaktik:

  • Kursusforberedelse: Deltageren drøfter et konkret tema til en individuel miniopgave med sin nærmeste leder. Deltageren orienterer sig i kursusmaterialet.
  • Kursusdag 1: Deltageren undervises og trænes i kursets fagområde. Individuel mini-opgave: Mellem kursusdag 1 og 2 udarbejder deltageren en analyse og/eller gennemfører en ny, praktisk handling iht. præsenteret teori og metode.
  • Kursusdag 2: Deltageren får sparring på sin personlige opgave samt undervises og trænes i supplerende redskaber og metoder.

Formmæssigt veksler undervisningen mellem fokuserede forelæsninger, gruppearbejde, caseanalyser og en hjemmeopgave. I kurserne anvendes undervisningsmaterialer om interessentanalyse, netværksledelse, konflikthåndtering, spørgeteknikker, kommunikationsformer og problemtyper. Endvidere vil der være mulighed for at læse supplerende ressourcer i form af bl.a. uddrag fra bøger og artikler.

Du er velkommen til at kontakte Steffen (steffen@cphlearning.dk / 20 32 10 22), hvis du vil høre mere om kurserne og de bagvedliggende faglige og didaktiske overvejelser.

Steffen Löfvall designer nye fintech-netværk til Finansforbundet

Steffen Löfvall har i samarbejde med Finansforbundet lanceret to nye faglige netværk til ansatte i den finansielle sektor.

Hvis du kender lidt til den igangværende teknologiske udvikling i f.eks. transport-, forsikrings- og advokatbranchen, ja så ved du, at disse brancher bliver fundamentalt forandret i disse år. Platformsmodeller, blockchains, robotics og kunstig intelligens er nogle af de teknologier, der spiller en væsentlig rolle i omstillingen. Samme teknologiske udvikling er også i gang med at radikalt ændre den finansielle sektor.

Netværket: MarketTech 2020 – ‘Invest in Yourself’

MarketTech-netværket er et netværk til finansfolk, der arbejder i Markets-funktionen.

I Market-området vil kunstig intelligens, ny regulering og ændrede kundebehov medføre, at en række funktioner forsvinder. Helt nye transaktionsmetoder som fx blockchains vil blive udbredt. De vil ændre, hvordan valuta- og værdipapirhandlen kan afvikles, hvor der kan tjenes penge samt hvem der i fremtiden vil kontrollere handlen. Gradvist vil antallet af stillinger blive reduceret, og de resterende vil få et anderledes indhold.

Netværket: “RegTech 2020”

RegTech er et netværk for finansfolk, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for regulatory technology.

I de senere år er finansiel compliance som fag- og funktionsområde vokset i omfang og i opmærksomhed. Der indføres løbende nye regler, kontrollen skærpes og antallet af compliancemedarbejdere stiger stødt. Samtidig investeres der globalt store summer i udviklingen af IT-redskaber og firmaer til formålet – såkaldt regulatory technology – RegTech.

Teknologiudviklingen forventes først at effektivisere, men sidenhen erstatte de nuværende medarbejdertunge compliance-funktioner. Det får på flere planer konsekvenser for finansmedarbejdere og deres karrierer. RegTech forventes at skabe nye virksomheder med finansiel teknologi, nye krav til kompetencer samt reduceret behovet for compliance-medarbejdere på sigt.

Netværksformatet
Begge netværk mødes fem gange. Hvert netværksmøde har et afgrænset tema, som underbygges af mindst en ekstern ekspert på området. Det ene netværksmøde er en todages studietur til Londons Fintech-miljø. London er en smeltedigle, hvor de mange udviklingstrends og nye aktører kan studeres.

Du er velkommen til at kontakte Steffen (steffen@cphlearning.dk / 20 32 10 22), hvis du vil høre mere om det faglige indhold og netværksformen.

cph:learning indgår aftale med IT-Universitet

cph:learning har indgået aftale med IT-Universitetet i København (ITU) om pædagogisk udvikling og supervision af ITU’s danske og internationale adjunkter. Arbejdet med kompetenceudviklingen på ITU ligger i direkte forlængelse af en lignende opgave på CBS, hvor Claus Nygaard fra cph:learning siden 2000 har arbejdet målrettet med både pædagogiske kurser og adjunktsupervision, ligesom Steffen Löfvall fra cph:learning har arbejdet med IKT-udvikling og adjunktsupervisionpå CBS siden 2006.

Det er naturligt for cph:learning at indgå som faglig ressource i kompetenceudviklingsforløb i universitetssektoren. Bl.a. er Claus Nygaard redaktør på bogserien “Learning in Higher Education”, der udkommer på Libri Publishing Ltd, Oxfordshire, UK.

Lars Ginnerup og Claus Nygaard udvikler seminar om positiv psykologi

CBS Executive har bedt Lars Ginnerup og Claus Nygaard om at udvikle et kort og intensivt dagsseminar om positiv psykologi. Seminaret er en videreudvikling af deres succesfulde sommerskole, som i 5 år har været afholdt på CBS.

Seminaret tager udgangspunkt i den allernyeste forskning indenfor positiv psykolog og giver dig indsigter og redskaber, så du kan styrke og øge både din personlige såvel din organisatoriske success.

På seminaret præsenters en række nye begreber indenfor positiv psykologi:

·         Motivationskontinuum

·         Resilience som ny driver – for dig og din organisation

·         Psykologisk ilt som ny driver – for dig og din organisation

 

På seminaret vil du blive introduceret til disse nye begreber, og du får uddybende forklaring på forskningen bag dem. Til sidst, men ikke mindst, så får du de redskaber, der skal til for at du kan anvende din viden i dine fremtidige handlinger.

Dagens temaer præsenteres og bearbejdes med korte intensive oplæg, der bliver illustreret med en række nøje udvalgte cases. Dagen afsluttes med, at du udarbejder en personlig plan, hvor du sætter nye mål for netop din ledelsesadfærd.

Seminaret henvender sig til alle, der ønsker at anvende positiv psykologi i deres ledelse af andre mennesker. Deltagelse på seminaret vil give tidligere deltagere på Sommerskolekurset ”Effektive Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi” en udvidet værktøjskasse, og nye deltagere vil med stor fordel starte netop her.

Deltagergebyret for seminaret er 2.500 kr. ekskl. moms pr. person.

Seminaret udbydes af CBS Executive of afholdes hos CBS Executive på Frederiksberg.

cph:learning tilmeld dig her

 

 

Stressreduktion: øg din performance

Autoriseret psykolog Sisse Find Nielsen, seniorkonsulent hos cph:learning med speciale i stressreduktion og performance, har udviklet to intensive kursuskoncepter målrettet hhv. erhvervsledere og studerende på universitetsniveau, som ønsker at øge deres performance. cph:learning udbyder konceptet til studerende på universitetsniveau som intensiv sommerskole i juli og august 2014. [læs kursusbeskrivelse]. I efteråret følger det intensive kursus for erhvervsledere.

cph:learning leverer sommerskoler til CBS

Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi sætter en helt ny dagsorden for effektiv strategisk ledelse gennem fokus på positiv psykologis muligheder for at skabe psykologisk kapital til gavn for individer, virksomheder og netværk. Psykologisk kapital kan kort defineres som medarbejdernes positive psykologiske ressourcer, der muliggør øget motivation og udviklingspotentiale i virksomheden. Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. Sommerskolen afholdes på CBS af professor, ph.d. Claus Nygaard sammen med Cand.psych Lars Ginnerup i perioden 11.–15. august 2014.

Læs mere hos CBS Executice.

Succesfuld Strategiimplementering fokuserer målrettet på, hvordan strategi bliver til virkelighed. Mange virksomheder fokuserer alt for ensidigt på formuleringen af den strategiske plan og har alt for lidt fokus på selve implementeringsprocessen. De antager, at strategien implementerer sig selv, når den er formuleret og kommunikeret ud i organisationen. Sådan er det ikke i virkeligheden Vil man have succes med strategiimplementering, må man arbejde målrettet med et procesperspektiv og have fokus på de tekniske, politiske, økonomiske og kulturelle systemer, som virksomheden består af. Sommerskolen afholdes på CBS af chefkonsulent, ph.d. Steffen Löfvall og professor, ph.d. Claus Nygaard i perioden 18.–22. august 2014.

Læs mere hos CBS Executive.

Du kan også kontakte cph:learning direkte, hvis du har interesse i disse fagligheder som element i din personlige- eller organisatoriske udvikling.

Leadership Casino

Claus Nygaard fra cph:learning har været med til at udvikle “Leadership Casino”.

Leadership Casino er et læringsspil, der har til formål at forbedre lederes handlemuligheder i daglige ledelsesudfordringer. Leadership Casino er designet til målrettet at udvikle tre typer af kompetencer hos lederen samt at gøre lederen mere velreflekteret i forhold til sine kompetencer:

1. Erkendelseskompetencer
2. Handlingskompetencer
3. Personlige kompetencer

Ved erkendelseskompetencer menes kort fortalt evnen til at erkende den situation, man står i som leder. At man som leder kan analysere og forstå sin kontekst, beslutningsstrukturen og –kulturen i virksomheden og at man tilmed kan analysere og forstå sine udfordringers karakter og sine dilemmaers natur.

Ved handlingskompetence menes evnen til at træffe de nødvendige beslutninger og sætte hensigtsmæssige handlinger og aktiviteter i gang. At man som leder kan træde i karakter og handle, når der er behov for det og at man tilmed er i stand til at motivere sine handlinger, så de accepteres i organisationen.

Ved personlige kompetencer menes evnen til at indtage rollen som person med ledelsesansvar. At man som leder har mod til at stå ved sine erkendelser og handlinger, og som sådan kan være til stede som leder. At man som person er værdig til at håndtere den magt og legitimitet, som følger med jobbet som leder.

Leadership Casino anvendes i undervisningen på Copenhagen Business School <Læs mere på Teach@CBS>.

Besøg den officielle hjemmeside for Leadership Casino <link>.