Gennemse Kategori

Kompetencegivende kursus

Claus Nygaard udvikler Camp Future i Aarhus

Igen i 2019 står Claus Nygaard i spidsen for Camp Future i Aarhus.

Camp Future er et unikt koncept, hvor virksomheder får hjælp og sparring til deres forretningsudvikling af ledige akademikere. Gennem målrettet kompetencematch og undervsning i forretningsudvikling skaber akademikerne på ganske kort tid ny vækst i virksomhederne.

Camp Future hjælper ledige akademikere med at få konkret joberfaring og skaber stor beskæftigelseseffekt. På de seneste forløb i Aarhus Kommune var kun 9% af deltagerne fortsat registreret som ledig uden anden aktivitet efter 12 uger. Den gennemsnitlige ledighedsperiode for dimmitender er 12-18 måneder alt efter faglig uddannelse.

Camp Future fortsætter med at skabe værdi for såvel ledige akademikere, virksomheder og samfundet.

Kontakt Claus, hvis du vil vide mere om Camp Future:

Tlf. 41 41 41 81 / e-mail: claus@cphlearning.dk

Samarbejdskurser til Københavns Kommune

Mange kommuners servicefunktioner og forvaltninger er i dag selvstændige aktører samtidig med, at de indgår i komplekse – og ofte skiftende – samspil med deres omgivelser, når de skal løse deres opgaver. På alle niveauer i kommunen foregår opgaveløsningen i spændingsfeltet mellem flere politiske og forvaltnings- og driftsmæssige systemer.

Opgaverne indeholder ofte dilemmaer og konflikter om, hvordan opgaven skal forstås og løses. De kan ofte kun løses i samarbejde med andre aktører, som man ikke selv har ledelsesretten over. Det gør det vanskeligt at tilrettelægge opgaverne alene ud fra egne udviklingsplaner, prioriteringer og ressourcer. Disse forhold peger på, at en række opgaver bør formuleres og gennemføres med en bred interessentinddragelse og i netværksprocesser.

For at kunne håndtere dette, kan medarbejdere og chefer med fordel trænes i en række samarbejdsrelaterede temaer.

I forbindelse med realisering af Københavns kommunes mål om at styrke det tværgående samarbejde mellem forvaltninger og koncernservicefunktioner leverer cph:learning i samarbejde med konsulentfirmaet A-2 A/S forskellige samarbejdskurser. Kurserne vedrører:

  • Interessenthåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikationsformer
  • Spørgeteknikker

Kurserne handler grundlæggende set om at kunne kortlægge, analysere og agere på arenaer befolket af forskellige aktører med forskellige strategier, ressourcer, holdninger og samspilsmuligheder. Arbejdet skal ofte gøres i samarbejde med aktører med andre opfattelser og prioriteringer, hvorfor det er en fordel at beherske forskellige spørge-, kommunikations- og konflikthåndteringsteknikker.

De fire kurser bygger på en effektiv og aktionslærende didaktik:

  • Kursusforberedelse: Deltageren drøfter et konkret tema til en individuel miniopgave med sin nærmeste leder. Deltageren orienterer sig i kursusmaterialet.
  • Kursusdag 1: Deltageren undervises og trænes i kursets fagområde. Individuel mini-opgave: Mellem kursusdag 1 og 2 udarbejder deltageren en analyse og/eller gennemfører en ny, praktisk handling iht. præsenteret teori og metode.
  • Kursusdag 2: Deltageren får sparring på sin personlige opgave samt undervises og trænes i supplerende redskaber og metoder.

Formmæssigt veksler undervisningen mellem fokuserede forelæsninger, gruppearbejde, caseanalyser og en hjemmeopgave. I kurserne anvendes undervisningsmaterialer om interessentanalyse, netværksledelse, konflikthåndtering, spørgeteknikker, kommunikationsformer og problemtyper. Endvidere vil der være mulighed for at læse supplerende ressourcer i form af bl.a. uddrag fra bøger og artikler.

Du er velkommen til at kontakte Steffen (steffen@cphlearning.dk / 20 32 10 22), hvis du vil høre mere om kurserne og de bagvedliggende faglige og didaktiske overvejelser.

cph:learning udvikler 3 Camp Future forløb til Aarhus Kommune

Claus Nygaard og Anne Hørsted fra cph:learning har netop indgået aftale med Aarhus Kommune om udvikling af 3 Camp Future forløb i 2018. Det første forløb er netop startet i januar måned.

Camp Future er et unikt kompetencegivende kursus, hvor ledige akademikere uddannes i Forretningsudvikling. Tilknyttet Camp Future er 30 case-virksomheder fra Aarhus-området, som alle stiller hver en udfordring til deltagerne. Udfordringerne handler om forretningsudvikling og vækst.

Undervejs på kurset løser deltagerne udfordringerne gennem aktivt case-arbejde. Eksamen er en præsentation af løsningen for ledelsen i virksomheden. Camp Future-kurset efterfølges af 4 ugers praktik, hvor den ledige akademiker hjælper virksomheden med at implementere løsningen.

Camp Future er et værdiskabende kursusforløb – ikke blot for den ledige akademiker og case-virksomheden – men også for Aarhus Kommune. 100% af deltagerne kommer i virksomhedspraktik og 65% af deltagerne kommer i beskæftigelse umiddelbart efter gennemførsel af Camp Future. Flere af de deltagende virksomheder anvender Camp Future aktivt i deres rekruttering.

  • Hvis du er ledig akademiker i Aarhus og kunne tænke dig at deltage på Camp Future, kan du kontakte Morten Schwennesen (mosch@aarhus.dk /4185 4625).
  • Hvis du er virksomhedsejer/-leder og kunne tænke dig at stille en udfordring på Camp Future, kan du kontakte Anne Hørsted (anne@cphlearning.dk / 2619 9933).

Kursusstart i april 2018 og september 2018.