Gennemse Kategori

Ledelseskurser

Steffen Löfvall, Birgitta Gomez Nielsen og Niels Thygesen leverer CBS sommerskolekursus

Direktør Steffen Löfvall, chefkonsulent Birgitta Gomez Nielsen og lektor Niels Thygesen leverer CBS executive sommerskolekursus i strategiimplementering.

På kurset får deltagerne fagligt input til at finde deres egne veje i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området.

Kurset introducerer til tre perspektiver på implementeringsprocessen og diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres. Kurset ser nærmere på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er et paradoks og en præmis, som stiller store krav til ledere og projektledere med ansvar for at få strategien til at leve i organisationen.

De tre strategiperspektiver bliver bragt i samspil gennem case-analyser, og i løbet af kursusugen får holdet besøg af eksterne praktikere, der har stor erfaring med strategiimplementering. Gæsterne i år er:

  • Vicedirektør Henrik Lund, Nykredit
  • Direktør Leif Sørensen, Actee
  • Direktør Rasmus Byskov-Nielsen, Ikast-Brande kommune
  • Strategi- og udviklingschef Kirsten Denning, Novavi

Desuden vil delktagerne blive præsenteret for et konkret implementeringssimulator/spil, som efterfølgende afprøves og diskuteres.

Link til kurset og tilmelding: LINK

Steffen Löfvall designer sommerskolekurser til Finansforbundet

Steffen Löfvall udvikler i samarbejde med Finansforbundet to nye sommerskolekurser til forbundets medlemmer.

Kursus 1: Fremtidens finansielle arbejdsmarked – Strategisk kompetenceudvikling i nye tider

Den finansielle sektor blev før alle andre påvirket af digitaliseringen af samfundet og den ”disruption” det har skabt i relationerne mellem kunder og leverandører. Hurtigere og billigere datakraft har gjort det muligt at bringe nye forretningsmodeller ind i branchen og ud til slutbrugerne. lovgivningsinitiativer som PSD2 skærper konkurrencen mellem aktørerne. Nye platformsbaserede forretningsmodeller udfordrer de eksisterende organisationer. Nye fysiske og virtuelle rammer ændrer måden, hvormed der samarbejdes i virksomheder. Og endelig forventes robotter og kunstig intelligens at blive væsentlige konkurrenceparameter.

Arbejdsmarkedet ændrer karakter i takt med at nye jobfunktioner vokser frem og en række andre funktioner og opgaver bliver overflødige og bortfalder. Alt i alt synes kompetencekravene i de finansielle virksomheder at udvikle sig langt hurtigere end organisk kompetenceudvikling kan honorere.

Kurset tager udgangspunkt i denne konstatering: Hvordan udvikler det finansielle arbejdsmarked sig i øjeblikket? Hvilke kompetencer og jobfunktioner er særlig udsatte? Hvordan kan vi både arbejde systematisk og målrettet med at rekruttere relevante specialister og samtidig kompetenceudvikle medarbejdere, så de bliver i stand til at håndtere de nye krav?

Undervisetemaet kommer hovedsagligt fra CBS.

Kursus 2: Strategisk videreudvikling af AML- og KYC-indsatsen – Overblik, ajourføring og forslag til nye metoder

På dette sommerskolekursus introduceres deltagerne til at forstå hvidvaskningslovgivningen, de centrale bestemmelser, baggrunden samt især implikationerne for finansielle virksomheder. Desuden gennemgås det danske og europæiske myndighedssamarbejde på området.

Ud over en ajourføring af lovgivningsområdet bl.a. med det nye 5. hvidvaskdirektiv, som skal være implementeret i dansk ret senest 10. januar 2020, så behandler kurset også teorier og metoder til at analysere og forbedre det interne samarbejde mellem forretningen, compliance samt operationel risikostyring.

Kurset introducerer desuden state of the art rectech løsninger til at forbedre AML- og KY- forretningsgange. Endelig behandler kurset også praksiserfaringer, teori og metoder til rekruttering, kompetence og kulturudvikling i complianceafdelinger, som er centrale aspekter i ledelsen af compliance samt afdelinger, som direkte eller indirekte berører AML/KYC.

Underviserteamet kommer hovedsagligt fra CBS.

 

Du er velkommen til at kontakte Steffen (steffen@cphlearning.dk / 20 32 10 22), hvis du vil høre mere om kurserne og de bagvedliggende faglige overvejelser.

Lars Ginnerup og Claus Nygaard udvikler CBS Executive Sommerskole

CBS Executive Sommerskole 2019 i Positiv Psykologi

Lars Ginnerup og Claus Nygaard fra cph:learning udvikler igen i 2019 en CBS Executive Sommerskole med udgangspunkt i Positiv Psykologi. Kurset afholdes på CBS fra den 19.-23. august 2019.

Bliv klogere på hvordan du udvikler et mindset til at tænke strategisk udvikling ud fra en ressourcetilgang: Hvad styrker, motiverer og inspirerer medarbejderne? Få indsigt i de forskningsbaserede teorier bag positiv psykologi, psykologisk kapital, selvregulering og agilitet.

Claus har skrevet en artikel om PERMA-ledelse, som knytter sig til kurset. Den kan du læse <HER>.

Læs mere om denne CBS Executive Sommerskole <HER>.

 

Nyt kursus i borgerinddragelse i miljøpolitikken (København + Aarhus)

Hvis du kender en kommunal miljøpolitiker, der ønsker at få succes med sin miljøpolitik, så er her muligheden. På et nyt 2-dages kursus i hhv. København og Aarhus kan politikere tilegne sig den nyeste viden og metoder om borgerinddragelse og samskabelse i miljøpolitik til at sikre et bæredygtigt lokalsamfund. Steffen Löfvall fra cph:learning deltager med faglige oplæg på kurset.

  • Link til CBS Executive kurset i København: LINK
  • Link til CBS Executive kurset i Aarhus: LINK

Kursus i udviklingsarbejde på UCN

Steffen Löfvall har udviklet et kursus i udviklingsarbejde til UCN. Kurset styrker UCNs ansatte i at arbejde refleksivt og kvalificeret med udviklingsarbejde i bred forstand. Kurset bidrager til afklaring af, hvilke problemstillinger der adresseres, samt hvilke metoder der er relevante at anvende i udviklingsarbejde afhængig af problemets karakter.

Kurset afholdes over to dage.

På kursusdag 1 arbejdes teoretisk og praktisk med de kerneproblemstillinger, som udviklingsarbejdet skal løse. På dagen arbejdes der med forskellige metoder til afklaring af kerneproblemstillingen, som udviklingsarbejdet skal løse.

På kursusdag 2 arbejdes teoretisk og praktisk med udviklingsarbejdets formåls- og målbeskrivelser. Begge dage gennemføres som en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning og case-arbejde.

Kontakt Steffen Löfvall på telefon 20321022 for at høre nærmere.

Kursus i strategisk samskabelse i samarbejde med CBS Executive

Nyt kursus i Strategisk samskabelse – nye metoder til fornyet innovationskraft og velfærd, den 7. – 9. november 2016.

Strategisk samskabelse er en af fremtidens mest effektive metoder til at skabe udvikling gennem aktiv interessent-involvering.

cph:learning og CBS Executive udbyder i fællesskab et nyt 3-dagskursus, der er udviklet til at give dig værktøjer til at tilrettelægge og gennemføre samskabelsesprojekter i din organisation og på tværs af organisationer.

Kurset giver dig overblik over de nyeste teknikker, aktuelle cases og relevante teorier i strategisk samskabelse.

Du kan tilmelde dig og læse mere om kurset her: LINK

For yderligere information: Kontakt Steffen Löfvall, cph:learning.

Claus Nygaard underviser ledere i målsætning med mening

Målsætning med mening – fra vision til virkelighed” er titlen på en inspirerende kursusdag for ledere. Kurset afholdes i regi af UCSJ (University College Sjælland), Trekroner Forskerpark i Roskilde den 15. marts 2016.

Målgruppe: Ledere, projektledere, afdelingsledere og forandringsagenter i organisationen.

Det er ledelsens ansvar at sætte retningen – med afbalancerede mål på kort og langt sigt. Bliv introduceret til tre forskellige perspektiver på målstyring: Instrumentelt perspektiv, institutionelt perspektiv og indflydelsesperspektiv. Herudfra skaber vi grundlaget for din egen (projekt) ledelse og evne til at vælge den målstyringsmetode, der er relevant for din organisation og dens kontekst.

Læs kursuskataloget fra UCSJ.

Ny Skolelederuddannelse fra cph:learning og CBS Executive

Skolelederuddannelse

cph:learning og CBS Executive har udviklet en ny skolelederuddannelse i Strategisk- og Læringscentreret skoleledelse. Uddannelsen gennemføres i 2015/2016 for skoleledere i Slagelse Kommune. Uddannelsen har tre moduler og sætter fokus på forskningsbaseret viden, metoder og værktøjer. Uddannelsen bygger på action-reflection-learning-metoden. Ud over at give indblik i ny viden og forskning, skaber uddannelsen også forandringer i praksis og dokumenterer skoleudviklingen i en casebog. Den har et online-community til deling af cases og praksiserfaringer blandt deltagerne.

Hvis du vil høre mere om, hvad cph:learning og CBS Executive kan tilbyde af skolelederuddannelse i din kommune, så ring til Anne Hørsted Lejbach: 26 19 99 33.

 

cph:learning leverandør til CBS Sommerskole 2015

Lars Ginnerup & Claus Nygaard fra cph:learning udbyder kursus i  Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi på CBS Sommerskole 2015. Denne CBS Sommerskole er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. På dette kursus redefineres strategisk HRM og kompetenceudvikling fra et mangelsyn: ”Vores medarbejdere har et kompetencegab!”, til et ressourcesyn: ”Vores medarbejdere udvikler psykologisk kapital!”. Lars & Claus har undervist i Positiv Psykologi som tema på CBS Executive og CBS Sommerskole siden 2008.

CBS Sommerskole 2015 i Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi afholdes på CBS, Dalgas Have, Frederiksberg i uge 33, 10.-14. august 2015.

Uddybende beskrivelse og tilmelding online [link til CBS Executive].

 

Steffen Löfvall & Claus Nygaard fra cph:learning udbyder kursus i Succesfuld strategiimplementering på CBS Sommerskole 2015. Denne CBS Sommerskole tager udgangpunkt i det skisma, at mange virksomheder ensidigt fokuserer på formuleringen af den strategiske plan og orienterer sig kun lidt om selve implementerings- og forankringsprocessen. Det skyldes antagelsen om, at strategiforankringen nærmest sker af sig selv i ledelsesprocesserne, hvis blot strategien er kommunikeret i organisationen. En sådan ensidig forståelse er imidlertid en barriere for at lykkes med strategiprocesser. Vil man have succes, må der tænkes bredere, og forståelse for de økonomiske, tekniske, psykologiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold i organisationen er afgørende. Det lærer man på dette kursus. Steffen & Claus har undervist i strategizing og strategiimlementering som tema på CBS Executive og CBS Sommerskole siden 2003.

CBS Sommerskole 2015 i Succesfuld strategiimplementering afholdes på CBS, Dalgas Have, Frederiksberg i uge 34, 17.-21. august 2015.

Uddybende beskrivelse og tilmelding online [link til CBS Executive]

CBS Sommerskole 2015 - Succesfuld strategiimplementering - Positiv Psykologi -  CBS Executive - Claus Nygaard - Steffen Löfvall - Lars Ginnerup - CBS - Dalgas Have

Lars Ginnerup og Claus Nygaard udvikler seminar om positiv psykologi

CBS Executive har bedt Lars Ginnerup og Claus Nygaard om at udvikle et kort og intensivt dagsseminar om positiv psykologi. Seminaret er en videreudvikling af deres succesfulde sommerskole, som i 5 år har været afholdt på CBS.

Seminaret tager udgangspunkt i den allernyeste forskning indenfor positiv psykolog og giver dig indsigter og redskaber, så du kan styrke og øge både din personlige såvel din organisatoriske success.

På seminaret præsenters en række nye begreber indenfor positiv psykologi:

·         Motivationskontinuum

·         Resilience som ny driver – for dig og din organisation

·         Psykologisk ilt som ny driver – for dig og din organisation

 

På seminaret vil du blive introduceret til disse nye begreber, og du får uddybende forklaring på forskningen bag dem. Til sidst, men ikke mindst, så får du de redskaber, der skal til for at du kan anvende din viden i dine fremtidige handlinger.

Dagens temaer præsenteres og bearbejdes med korte intensive oplæg, der bliver illustreret med en række nøje udvalgte cases. Dagen afsluttes med, at du udarbejder en personlig plan, hvor du sætter nye mål for netop din ledelsesadfærd.

Seminaret henvender sig til alle, der ønsker at anvende positiv psykologi i deres ledelse af andre mennesker. Deltagelse på seminaret vil give tidligere deltagere på Sommerskolekurset ”Effektive Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi” en udvidet værktøjskasse, og nye deltagere vil med stor fordel starte netop her.

Deltagergebyret for seminaret er 2.500 kr. ekskl. moms pr. person.

Seminaret udbydes af CBS Executive of afholdes hos CBS Executive på Frederiksberg.

cph:learning tilmeld dig her