Gennemse Kategori

Organisationsudvikling

cph:learning/whitepaper: Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder

Claus Nygaard & Morten Oxenbøll har skrevet en artikel, hvor de giver konkrete forslag til, hvordan virksomheder bedst skaber aktive læringsrum til strategisk kompetenceudvikling af sine medarbejdere til gavn for virksomhedens performance. I moderne kompetenceudviklingsterminologi taler man om high-impact-learning. Som virksomhed er det vigtigt at vide, hvordan man kan facilitere high-impact-learning med fokus på medarbejdernes transfer fra uddannelsessituation til arbejdssituation. Det ser de nærmere på i artiklen. For at kunne komme med brugbare forslag til strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne er det nødvendigt for de uddannelsesansvarlige i virksomheden at have konkret kendskab til, hvordan mennesket lærer. Derfor behandler de i artiklen læring på et teoretisk niveau. Ikke for teoriens skyld, men for at kunne give klare anvisninger til, hvordan virksomheder strategisk kan skabe aktive læringsrum for sine medarbejdere. Til gavn for både medarbejdernes kompetenceudvikling og virksomhedens performance.

Artiklen har titlen: “Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder” og den første udgivelse i en ny cph:learning/whitepaper-serie.

Download artiklen her
cph:learning/whitepaper, Vol.1, No.1, august 2013
Claus Nygaard & Morten Oxenbøll
Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder
cphlearning/whitepaper, Vol.1, No.1, august 2013 – Nygaard & Oxenbøll

Succesfuld Strategiimplementering med Augmented Reality

Medarbejderne som medskabere af strategien
Hos cph:learning har vi udviklet et nyt koncept til succesfuld strategiimplementering: cph:learning/augmented reality. Her er medarbejderne aktive medskabere af strategien. Det er vigtigt, da medarbejderne også skal være de fremtidige bærere af strategien. Gennem fokuseret arbejde med udarbejdelse og formulering af strategien, sikres der aktivt meningsskabelse på flere niveauer i organisationen. Gennem målrettet arbejde med augmented reality i strategiprocessen samskabes forståelse af strategien til gavn for implementeringen.

Forskningen bag cph:learning/augmented reality
cph:learning/augmented reality konceptet bygger på forskning inden for strategi, kommunikation og læring. Forskningen taler sit klare sprog: ”70% af alle strategiplaner bliver ikke implementeret tilfredsstillende” (Corboy & O’Corrbui, 1999); ”Strategiimplementering fejler, når de ansatte ikke ejer strategien” (Giles, 1991); ”Strategiimplementering fejler, når der ikke er vedvarende strategisk lederskab” (Kaplan & Norton, 2004). Samtidig viser forskningen også nogle klare veje frem, som vi målrettet anvender i vores cph:learning/augmented reality koncept: ”Opmærksomhed, opfattelse og intention… er positivt associeret med virksomhedens performance” (Islam & Tadros, 2012); ”Kommunikation er grundelement i organiseringsprocesser og påvirker derfor strategiimplementeringen” (Peng & Littlejohn; 2001); ” ”Strategiimplementering er afhængig af deltagernes viden, færdigheder, holdninger, erfaringer”, (Galbraith & Kazanjian, 1988).

SÅDAN støtter cph:learning din virksomhed med cph:learning/augmented reality
Vi omsætter rapporter og strategiplaner til et multimedieprodukt, hvor medarbejderne er medproducenter af både information og mening om strategiprocessen. Med cph:learning/augmented reality stiller medarbejderne på forskellige niveauer i organisationen selv deres meningstilskrivning i forhold til strategien til rådighed for hele organisationen. cph:learning/augmented reality er “et ekstra lag på virkeligheden” som indeholder videopræsentationer, grafiske fremstillinger af kompleksiteter og interaktive metoder til medarbejderinddragelse. I den proces arbejder vi aktivt med at skabe forståelse, videndeling, medejerskab og implementering. cph:learning/augmented reality konceptet integrerer medarbejdernes smartphone med virksomhedens strategiske dokumenter og muliggør at passiv information bliver til levende viden.

Med cph:learning/augmented reality skaber du:
– forståelse
– videndeling
– medejerskab
– implementering

Økonomiske effekter af cph:learning/augmented reality
– mindre ressourceforbrug på efterfølgende korrektion af fejlfortolkninger
– mindre ressourceforbrug i implementeringsprocessen

Organisatoriske effekter af cph:learning/augmented reality
– hurtige ændringsprocesser når medarbejderne er meningsproducenter
– længerevarende organisatorisk effekt grundet medejerskab

Vi giver med glæde en uforpligtende introduktion til cph:learning/augmented reality – konceptet. Kontakt os for at høre nærmere.

E-mail: info@cphlearning.dk
Ring til Claus: +(45) 41 41 41 81