Gennemse Kategori

Skoleudvikling

Forundersøgelsesrapport i Røgfri skoletid-projekt

Røgfri skoletid er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Det gælder alle ansatte, elever og gæster på skolen.

Projektet er baseret på organisationernes samlede viden og erfaring med at indføre røgfri skoletid, herunder en rapport udarbejdet på baggrund af en forundersøgelse udført af Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen samt cph:learning v/ Steffen Löfvall.

Rapporten præsenterer anbefalinger til arbejdet med at indføre røgfri skoletid på danske erhvervsskoler. Anbefalingerne er baseret på en række del-undersøgelser: elev-workshops, et litteraturstudie, en karakteristik af skoler, hvor ledelserne er positive overfor røgfri skoletid samt interviews med ledere og undervisere på skoler med- og uden røgfri skoletid. Tilsammen belyser studierne muligheder og udfordringer i forhold til at implementere røgfri skoletid på erhvervsuddannelser.

Anbefalingerne indeholder konkrete forslag til beslutnings, – implementerings- og forankringsprocesser på skolerne fx i forhold til proceskøreplan, inddragelse, faglig opkvalificering og metoder til at forbedre studiemiljø- og pausekultur. Rapporten kan anvendes af alle, der har interesse i at udvikle tobaksforebyggelsesindsatser på erhvervsskoler og/eller understøtte skolerne i at indføre røgfri skoletid fx kommuner, NGO’er eller forskere, ligesom rapporten kan være inspiration for skolerne selv i forhold til at skærpe arbejdet med tobaksforebyggelse og sundhedsfremme.

Læs hele rapporten her

Anne Hørsted og Claus Nygaard udgiver Evalueringsværktøj til Folkeskolen

cph:learning har udviklet et Evalueringsværktøj til Folkeskolen.

Det er udviklet som led i et kompetenceudviklingsprojekt for alle medarbejdere på skoleområdet i Dragør Kommune i skoleåret 2016/2017. Kompetenceudviklingsprojektet blev støttet af A. P. Møllers Folkeskoledonation.

Formålet med evalueringsværktøjet er at understøtte det igangværende arbejde på de danske skoler med at udvikle en meningsfuld evalueringspraksis til gavn for elevernes læring og trivsel.

Klik på billedet for at downloade Evalueringsværktøjet til Folkeskolen.

cphlearning - Evalueringsværktøj til Folkeskolen - januar 2018 - Claus Nygaard - Anne Hørsted

 

Hvis du vil vide mere om Evalueringsværktøjet til Folkeskolen eller cph:learning’s arbejde med skoleudvikling, er du velkommen til at kontakte Anne Hørsted (anne@cphlearning.dk / tlf. 26199933).

Anne Hørsted og Claus Nygaard udgiver Årsplanlægningsværktøj til Folkeskolen

Anne Hørsted og Claus Nygaard fra cph:learning har udviklet et Årsplanlægningsværktøj til Folkeskolen.

Det er udviklet som led i et kompetenceudviklingsprojekt for alle medarbejdere på skoleområdet i Dragør Kommune i skoleåret 2016/2017. Kompetenceudviklingsprojektet blev støttet af A. P. Møllers Folkeskoledonation.

Formålet med Årsplanlægningsværktøjet er at give medarbejderne på skolen et værktøj til at rammesætte deres faglige diskussioner om deres arbejde med at fremme elevernes læring og trivsel. Derudover at give de respektive team på skolen mulighed for at drøfte, hvordan og hvorfor et skoleår planlægges, som det gør.

 

Klik på billedet for at hente Årsplanlægningsværktøjet til Folkeskolen. Det er gratis.

cphlearning - Årsplanlægningsværktøj til Folkeskolen - januar 2018 - Claus Nygaard - Anne Hørsted

Hvis du vil vide mere om Årsplanlægningsværktøjet til Folkeskolen eller cph:learning’s arbejde med skoleudvikling, er du velkommen til at kontakte Anne Hørsted (anne@cphlearning.dk / tlf. 26199933).

Anne Hørsted og Claus Nygaard udgiver værktøj til Teamsamarbejde i Folkeskolen

Anne Hørsted og Claus Nygaard har netop udgivet et værktøj til Teamsamarbejde i Folkeskolen. Værktøjet hjælper de voksne i skolen med at samarbejde om udviklingen af rammer og indsatser for elevernes læring og trivsel. Værktøjet er udviklet som led i et skoleudviklingsprojekt i Dragør Kommune støttet af A. P. Møllers Folkeskoledonation.

Klik på billedet for at downloade Teamværktøjet. Det er gratis.

cphlearning - Teamværktøjet - Folkeskolen - Claus Nygaard - Anne Hørsted

Kontakt Anne Hørsted (anne@cphlearning.dk / 2619 9933), hvis du vil høre nærmere om, hvordan cph:learning kan bidrage til din skoles videreudvikling af teamsamarbejdet.

Ny Bog: Strategisk Kvalitetsledelse i Folkeskolen

Strategisk Kvalitetsledelse i Folkeskolen

Strategisk Kvalitetsledelse i Folkeskolen er en ny bog redigeret af Anne Hørsted (cph:learning & SDU) og Claus Nygaard (cph:learning, CBS, Aarhus Universitet og Institute for Learning in Higher Education). Bogen sætter fokus på den strategiske kvalitetsledelse i den danske folkeskole.

strategisk kvalitetsledelse i folkeskolen - samfundslitteratur - cph:learning - cphlearning - anne hørsted - claus nygaard - slagelse kommuneMed folkeskolereformen stilles nye forventninger og krav til professionalisering af skolernes drift og udvikling. Det kan virke som en uoverkommelig ledelsesopgave at navigere i et krydsfelt mellem politik og marked. Men sådan behøver det ikke at være.

I denne bog beskriver 59 ledere fra skolesektoren i Slagelse Kommune, hvordan de arbejder med strategisk kvalitetsledelse for at skabe positive resultater. I kapitlerne tager de dig med ind på ledelsesgangen og fokuserer på de konkrete udfordringer og muligheder, de møder i hverdagen.

Bogens behandler fem emner, som alle er centrale for nutidens skoleledelse. Hver sektion indledes med et rammesættende teorikapitel, der giver dig konkrete værktøjer til at analysere og udvikle din egen skoleledelse:

  • Agil ledelse
  • Forandringsledelse
  • Anerkendende ledelse
  • Narrativ ledelse
  • Samskabende ledelse

Med bogen i hånden får du reflekteret inspiration til strategisk kvalitetsledelse fra ledere, der står med et af samfundets største ansvar: at (ud)danne de danske børn til fremtidens arbejdsmarked.

Strategisk kvalitetsledelse i folkeskolen er redigeret af Anne Hørsted og Claus Nygaard fra cph:learning og udgivet i produktionssamarbejde med Samfundslitteratur.

<KØB BOGEN ONLINE>

Læringscentreret Skoleudvikling i Dragør Kommune

cph:learning er ydelsesleverandør på et stort skoleudviklingsprojekt i Dragør Kommune. Det er et kompetenceudviklingsprojekt for alle ansatte i Skolesektoren. Kompetenceudviklingsprojektet har tre overordnede formål:
1) At understøtte skolernes fagdidaktiske udvikling
2) At understøtte skolernes tværprofessionelle samarbejde
3) At understøtte skolernes strategiske kvalitetsledelse

Skoleprojektet er støttet af AP Møllers Folkeskoledonation og gennemføres i skoleåret 2016/2017. Projektet sætter fokus på følgende elementer: 1) Hvad er læring or trivsel? 2) Hvilke indsatser kan vi skabe, som fremmer elevers læring og trivsel? 3) Hvordan evaluerer vi effekten af vores indsatser? 4) Hvordan indgår vores lærings- og trivselsresultater som elementer i skolernes samlede kvalitetssystem?

Kontakt Claus Nygaard [claus@cphlearning.dk] for yderligere information om projektet.