Gennemse Kategori

Team udvikling

Samarbejdskurser til Københavns Kommune

Mange kommuners servicefunktioner og forvaltninger er i dag selvstændige aktører samtidig med, at de indgår i komplekse – og ofte skiftende – samspil med deres omgivelser, når de skal løse deres opgaver. På alle niveauer i kommunen foregår opgaveløsningen i spændingsfeltet mellem flere politiske og forvaltnings- og driftsmæssige systemer.

Opgaverne indeholder ofte dilemmaer og konflikter om, hvordan opgaven skal forstås og løses. De kan ofte kun løses i samarbejde med andre aktører, som man ikke selv har ledelsesretten over. Det gør det vanskeligt at tilrettelægge opgaverne alene ud fra egne udviklingsplaner, prioriteringer og ressourcer. Disse forhold peger på, at en række opgaver bør formuleres og gennemføres med en bred interessentinddragelse og i netværksprocesser.

For at kunne håndtere dette, kan medarbejdere og chefer med fordel trænes i en række samarbejdsrelaterede temaer.

I forbindelse med realisering af Københavns kommunes mål om at styrke det tværgående samarbejde mellem forvaltninger og koncernservicefunktioner leverer cph:learning i samarbejde med konsulentfirmaet A-2 A/S forskellige samarbejdskurser. Kurserne vedrører:

  • Interessenthåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikationsformer
  • Spørgeteknikker

Kurserne handler grundlæggende set om at kunne kortlægge, analysere og agere på arenaer befolket af forskellige aktører med forskellige strategier, ressourcer, holdninger og samspilsmuligheder. Arbejdet skal ofte gøres i samarbejde med aktører med andre opfattelser og prioriteringer, hvorfor det er en fordel at beherske forskellige spørge-, kommunikations- og konflikthåndteringsteknikker.

De fire kurser bygger på en effektiv og aktionslærende didaktik:

  • Kursusforberedelse: Deltageren drøfter et konkret tema til en individuel miniopgave med sin nærmeste leder. Deltageren orienterer sig i kursusmaterialet.
  • Kursusdag 1: Deltageren undervises og trænes i kursets fagområde. Individuel mini-opgave: Mellem kursusdag 1 og 2 udarbejder deltageren en analyse og/eller gennemfører en ny, praktisk handling iht. præsenteret teori og metode.
  • Kursusdag 2: Deltageren får sparring på sin personlige opgave samt undervises og trænes i supplerende redskaber og metoder.

Formmæssigt veksler undervisningen mellem fokuserede forelæsninger, gruppearbejde, caseanalyser og en hjemmeopgave. I kurserne anvendes undervisningsmaterialer om interessentanalyse, netværksledelse, konflikthåndtering, spørgeteknikker, kommunikationsformer og problemtyper. Endvidere vil der være mulighed for at læse supplerende ressourcer i form af bl.a. uddrag fra bøger og artikler.

Du er velkommen til at kontakte Steffen (steffen@cphlearning.dk / 20 32 10 22), hvis du vil høre mere om kurserne og de bagvedliggende faglige og didaktiske overvejelser.

Anne Hørsted og Claus Nygaard udgiver værktøj til Teamsamarbejde i Folkeskolen

Anne Hørsted og Claus Nygaard har netop udgivet et værktøj til Teamsamarbejde i Folkeskolen. Værktøjet hjælper de voksne i skolen med at samarbejde om udviklingen af rammer og indsatser for elevernes læring og trivsel. Værktøjet er udviklet som led i et skoleudviklingsprojekt i Dragør Kommune støttet af A. P. Møllers Folkeskoledonation.

Klik på billedet for at downloade Teamværktøjet. Det er gratis.

cphlearning - Teamværktøjet - Folkeskolen - Claus Nygaard - Anne Hørsted

Kontakt Anne Hørsted (anne@cphlearning.dk / 2619 9933), hvis du vil høre nærmere om, hvordan cph:learning kan bidrage til din skoles videreudvikling af teamsamarbejdet.

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Claus Nygaard har udviklet to værktøjer til Høje-Taastrup kommune, som hjælper lederne med at bedrive narrativ forandringsledelse i kommunen. Begge værktøjer bygger på den narrative metode, som den er beskrevet i bogen “Forandringsledelse i et narrativt perspektiv” af Claus Nygaard & Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag).

Det første værktøj er et organiseringsværktøj, som hjælper ledelsen med at finde frem til, hvilken organisering af arbejdet, der skaber størt handekraft, giver bedst mening og identitet. Med værktøjet afprøver lederne forskellige organiseringsformer og får på den måde et indblik i, hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt. Organiseringsværktøjet kan bruges af alle ledelser, som står over for en organisationsændring.

Narrativt Organiseringsværktøj - Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

 

Det andet værktøj er et samtaleværktøj, som hjælper ledelsen med at bedrive forandringssamtaler i praksis. Hvor de gennem den narrative tilgang hjælper medarbejderne med at skabe handling, mening og identitet i forandringsprocessen. Samtaleværktøjet kan bruges af alle ledelser, som skal kommunikere en forandringsproces.

Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

Kontakt Claus Nygaard (41 41 41 81 / claus@cphlearning.dk) hvis du vil høre mere om værktøjerne.

Ny Skolelederuddannelse fra cph:learning og CBS Executive

Skolelederuddannelse

cph:learning og CBS Executive har udviklet en ny skolelederuddannelse i Strategisk- og Læringscentreret skoleledelse. Uddannelsen gennemføres i 2015/2016 for skoleledere i Slagelse Kommune. Uddannelsen har tre moduler og sætter fokus på forskningsbaseret viden, metoder og værktøjer. Uddannelsen bygger på action-reflection-learning-metoden. Ud over at give indblik i ny viden og forskning, skaber uddannelsen også forandringer i praksis og dokumenterer skoleudviklingen i en casebog. Den har et online-community til deling af cases og praksiserfaringer blandt deltagerne.

Hvis du vil høre mere om, hvad cph:learning og CBS Executive kan tilbyde af skolelederuddannelse i din kommune, så ring til Anne Hørsted Lejbach: 26 19 99 33.

 

Claus Nygaard keynote speaker om fysiske læringsrum på edLab, Columbia University, New York (video)

Claus Nygaard, cph:learning, var inviteret som keynote speaker på edLab, Columbia University, New York. Temaet var Learning Space Design. Claus keynote om fysiske læringsrum blev optaget på video og er tilgængelig på edLab’s hjemmeside: LINK TIL VIDEO

Ny forskning dokumenterer at den fysiske indretning af læringsrum har stor betydning for deltagernes kultur, engagement, samarbejdsform, produktion og læring. Det gælder både på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Forskningen i læringsrum kan have store positive implikationer på samarbejdet, læringen og produktionen i din virksomhed. Måske hører I til dem, der har indrettet storrums-kontorer uden at være bevidst om effekten? Måske har I tomme kontorer? Måske har I døde kvadratmeter?

Her er et billede fra Steelcase’s HQ i Grand Rapids i USA. Virksomheden producerer møbler og har et universitet, som forsker i læringsudbyttet af fysiske læringsrum. De er gået “all-in” og har indrettet et HQ uden enkeltmandskontorer. Alle arbejder projektbaseret i inspirerende og tilpassede fysiske læringsrum, der matcher behov og opgave.

Claus Nygaard cph:learning besøger Steelcase i Grand Rapids for at udveksle erfaringer om effekten af fysiske læringsrum

 

Hvis du efter at have set videoen fra edLab har lyst til at drøfte den fysiske indretning af læringsrum på din uddannelsesinstitution eller i din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte Claus.

 

cph:learning skræddersyer USA-tur for University College Copenhagen

Claus Nygaard fra cph:learning – ekspert i udvikling af læringsmiljøer og medredaktør af den internationale bog “Learning Space Design in Higher Education” udgivet i oktober 2014 af Libri Publishing Ltd, Oxfordshire, UK – har netop skæddersyet en studietur til USA for byggeledelsen i University College Copenhagen (UCC).

Studieturen er relevant, fordi UCC opfører ny 700.000 kvm campusbygning til +10.000 studerende på Calsberggrunden i København til indvielse medio 2016. I den forbindelse pågår et interessant arbejde med at udvikle campus efter nyeste lærings- og undervisningsprincipper. Claus anvendte erfaringerne fra sit arbejde med udvikling af læringsrum og læringsforløb til at sammensætte en studietur i Michigan og New York. Gruppen besøgte bl.a. Steelcase HQ og Steelcase University samt Herman Miller – to af verdens førende møbel- og indretningsfirmaer, der sætter læring og samarbejde i centrum. Også Grand Valley State University i Michigan; Ross Business School University of Michigan; New York University; Columbia University og Avenues World School i NY blev besøgt.

Hvis du vil høre mere om, hvordan din uddannelsesinstitution eller din virksomhed kan skabe fysiske miljøer for aktiv læring, videndeling og videnproduktion, er du velkommen til at kontakte Claus.

cph:learning/whitepaper: Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder

Claus Nygaard & Morten Oxenbøll har skrevet en artikel, hvor de giver konkrete forslag til, hvordan virksomheder bedst skaber aktive læringsrum til strategisk kompetenceudvikling af sine medarbejdere til gavn for virksomhedens performance. I moderne kompetenceudviklingsterminologi taler man om high-impact-learning. Som virksomhed er det vigtigt at vide, hvordan man kan facilitere high-impact-learning med fokus på medarbejdernes transfer fra uddannelsessituation til arbejdssituation. Det ser de nærmere på i artiklen. For at kunne komme med brugbare forslag til strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne er det nødvendigt for de uddannelsesansvarlige i virksomheden at have konkret kendskab til, hvordan mennesket lærer. Derfor behandler de i artiklen læring på et teoretisk niveau. Ikke for teoriens skyld, men for at kunne give klare anvisninger til, hvordan virksomheder strategisk kan skabe aktive læringsrum for sine medarbejdere. Til gavn for både medarbejdernes kompetenceudvikling og virksomhedens performance.

Artiklen har titlen: “Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder” og den første udgivelse i en ny cph:learning/whitepaper-serie.

Download artiklen her
cph:learning/whitepaper, Vol.1, No.1, august 2013
Claus Nygaard & Morten Oxenbøll
Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder
cphlearning/whitepaper, Vol.1, No.1, august 2013 – Nygaard & Oxenbøll