Gennemse Kategori

Universitetsuddannelse

Claus Nygaard organiserer internationalt symposium om Innovativ Undervisning og Læring

Innovativ undervisning og læring

Hvad vil det sige at bedrive innovativ undervisning? Hvordan anvendes teknologier bedst muligt til at skabe læring? Hvordan kan man anvende gamification innovativt element i undervisning? Hvilken rolle spiller den arkitektoniske indretning for studerendes læring?

Det er blot nogle af de nøglespørgsmål, der besvares ved dette internationale symposium, der finder sted ONLINE den 24-25-26 august 2020.

Claus Nygaard fra cph:learning har samlet et dream team af professorer fra internationale universiteter, som deltager med deres erfaringer. De har alle det til fælles, at de er pionerer inden for innovativ undervisning og læring.

De kommer fra alle verdensdele og førende universiteter som California State Polytechnic, Leeds Beckett, Imperial College London, University of Adelaide.

Ny bog om innovativ undervisning og læring

Symposiet er mere end snak. Deltagerne skriver en bog om emnet, som i efteråret 2020 udkommer på det engelske forlag, Libri Publishing Ltd., Oxfordshire, UK.

Bogen bliver på engelsk og indeholder følgende sektioner:

Section 1: teaching and learning innovations using e-learning;
Section 2: teaching and learning innovations using games/simulations/role-play;
Section 3: teaching and learning innovations using case-methodology;
Section 4: teaching and learning innovations using research-based methods;
Section 5: teaching and learning innovations using learning space design;
Section 6: teaching and learning innovations using modern technologies like Google glasses, augmented reality, GPS, etc.;
Section 7: teaching and learning innovations using business practice and fieldwork;
Section 8: teaching and learning innovations using art, language, music, and culture;
Section 9: teaching and learning innovations using other reflective methodologies.

Det er ikke den første bog om innovativ undervisning og læring, Claus Nygaard udgiver. Se hans lange liste af bøger om emnet på Amazon.com <HER>

innovativ undervisning og læring - claus nygaard - cph:learning

Lars Ginnerup og Claus Nygaard udvikler CBS Executive Sommerskole

CBS Executive Sommerskole 2020 i Positiv Psykologi

Lars Ginnerup og Claus Nygaard fra cph:learning udvikler igen i 2020 en CBS Executive Sommerskole med udgangspunkt i Positiv Psykologi. Kurset afholdes på CBS fra den 17.-21. august 2020.

Bliv klogere på hvordan du udvikler et mindset til at tænke strategisk udvikling ud fra en ressourcetilgang: Hvad styrker, motiverer og inspirerer medarbejderne? Få indsigt i de forskningsbaserede teorier bag positiv psykologi, psykologisk kapital, selvregulering og agilitet.

Claus har skrevet en artikel om PERMA-ledelse, som knytter sig til kurset. Den kan du læse <HER>.

Læs mere om denne CBS Executive Sommerskole <HER>.

 

Lars Ginnerup og Claus Nygaard udvikler CBS Executive Sommerskole

CBS Executive Sommerskole 2019 i Positiv Psykologi

Lars Ginnerup og Claus Nygaard fra cph:learning udvikler igen i 2019 en CBS Executive Sommerskole med udgangspunkt i Positiv Psykologi. Kurset afholdes på CBS fra den 19.-23. august 2019.

Bliv klogere på hvordan du udvikler et mindset til at tænke strategisk udvikling ud fra en ressourcetilgang: Hvad styrker, motiverer og inspirerer medarbejderne? Få indsigt i de forskningsbaserede teorier bag positiv psykologi, psykologisk kapital, selvregulering og agilitet.

Claus har skrevet en artikel om PERMA-ledelse, som knytter sig til kurset. Den kan du læse <HER>.

Læs mere om denne CBS Executive Sommerskole <HER>.

 

cph:learning udvikler Sommerskoler på CBS Executive

Sommerskole på CBS

Igen i 2016 udvikler cph:learning Sommerskole på CBS Executive. Endda hele tre af slagsen.

I uge 33 udbyder Claus Nygaard & Lars Ginnerup Sommerskolen “Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi.”

Ligeledes i uge 33 udbyder Steffen Löfvall & Claus Nygaard Sommerskolen “Strategisk Samskabelse – Nye Metoder til Fornyet Velfærd”.

I uge 34 udbyder Steffen Löfvall & Claus Nygaard Sommerskolen “Succesfuld Strategiimplementering”.

 

Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi, UGE 33, 15. – 19. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS

Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. På dette kursus redefineres strategisk HRM og kompetenceudvikling fra et mangelsyn: ”Vores medarbejdere har et kompetencegab!”, til et ressourcesyn: ”Vores medarbejdere udvikler psykologisk kapital og har derfor overskud til overskud!”.
Dette kursus sætter en helt ny dagsorden for effektiv strategisk ledelse gennem fokus på positiv psykologis muligheder for at skabe psykologisk kapital til gavn for individer, virksomheder og netværk. Endvidere er Strategic Doing et eksempel på en ny agil metode til udvikling, implementering og opdatering af strategi på månedlige workshops af 2-4 timers varighed og som er særligt velegnet, når der er flere spillere på banen, eksempelvis ved regional udvikling.
 
Læs mere <her>
 
Sommerskole på CBS Executive - Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi - Claus Nygaard - Lars Ginnerup - Steffen Löfvall - cph:learning
 
Strategisk Samskabelse – Nye Metoder til Fornyet Velfærd, UGE 33, 15. – 19. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS
 
Der er et øget pres for løbende at nedbringe de offentlige udgifter og samtidig fastholde det nuværende velfærdsniveau. Det stiller krav om at finde nye måder at udvikle og drive den offentlige sektor. Hvis udviklingen gennemføres gennem traditionel top-styret politik- og strategiudvikling, er der risiko for, at offentlige virksomheder udvikler sine ydelser på en måde, som eksterne interessenter utilsigtet forbinder med spareøvelser, formynderiskhed og distanceret magthaveri. Herved opstår der risiko for, at interessenterne savner forståelse for trufne beslutninger og derved ikke bakker op om løsningerne.
Anderledes kan politik- og strategiudviklingen gennemføres ved at invitere borgere, virksomheder og frivillige ind i indretningen af organisationens ”maskinrum”. Her kan de aktivt bidrage med ressourcer som f.eks. arbejdskraft, ideer, viden og netværk.
Strategisk samskabelse, også kaldt co-creation, er den nye metode til at skabe levedygtig udvikling gennem aktiv interessentinvolvering. Normalt forbindes samskabelse med idéudvikling, men kurset vil give bud på, hvordan samskabelse med succes også kan dyrkes i andre led af organisationens aktiviteter fra strategiudvikling, finansiering, produktudvikling, procesoptimering, leverandørvalg, branding, markedsmodning og evaluering. Igennem samskabelse kvalificeres løsninger, ved at nye ideer og ressourcer udveksles, således at flere interessenters behov tilgodeses. Inddragelsen fører til, at løsninger forankres bedre og interessenterne udvikler sig til en loyal målgruppe.
 
Læs mere <her>
 
 
Succesfuld Strategiimplementering, UGE 34, 22. – 26. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS
 

Mange virksomheder fokuserer ensidigt på formuleringen af den strategiske plan og orienterer sig kun lidt om selve implementeringsprocessen. Det skyldes antagelsen om, at strategiforankringen nærmest sker af sig selv i ledelsesprocesserne, hvis blot strategien er kommunikeret i organisationen. Denne antagelse er imidlertid en barriere for, at strategiprocesser lykkes. Vil man have succes, skal der tænkes bredere, og en forståelse for de økonomiske, tekniske, psykologiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold i organisationen er afgørende. Sommerskolen giver dig fagligt input til at finde din egen vej i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området. Vi introducerer dig til tre perspektiver på strategiimplementeringsprocessen: Det funktionelle, det processuelle og det symbolske perspektiv. Vi diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres. Endvidere ser vi på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er en præmis, som stiller krav til ledere og projektledere med ansvar for at få ”strategien til at leve i organisationen”.

Læs mere <her>

 

Samarbejde med KU om innovationsforløb

cph:learning har indgået samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU om et undervisnings- og innovationsforløb for Skov- og Landskabsingeniører samt Have- og Parkingeniører. I forløbet udvikler de studerende egne udviklingsprojekter i samarbejde med undervisere og tilknyttede private og offentlige virksomheder. Undervejs undervises og trænes de studerende i innovationsteori, samskabelse, prototype- og forretningsudvikling, markedsmodning mm.

Kontakt Steffen Löfvall (20321022) eller Rune Bang Puggaard (61664786), begge cph:learning for mere information.

cph:learning leverandør til CBS Sommerskole 2015

Lars Ginnerup & Claus Nygaard fra cph:learning udbyder kursus i  Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi på CBS Sommerskole 2015. Denne CBS Sommerskole er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. På dette kursus redefineres strategisk HRM og kompetenceudvikling fra et mangelsyn: ”Vores medarbejdere har et kompetencegab!”, til et ressourcesyn: ”Vores medarbejdere udvikler psykologisk kapital!”. Lars & Claus har undervist i Positiv Psykologi som tema på CBS Executive og CBS Sommerskole siden 2008.

CBS Sommerskole 2015 i Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi afholdes på CBS, Dalgas Have, Frederiksberg i uge 33, 10.-14. august 2015.

Uddybende beskrivelse og tilmelding online [link til CBS Executive].

 

Steffen Löfvall & Claus Nygaard fra cph:learning udbyder kursus i Succesfuld strategiimplementering på CBS Sommerskole 2015. Denne CBS Sommerskole tager udgangpunkt i det skisma, at mange virksomheder ensidigt fokuserer på formuleringen af den strategiske plan og orienterer sig kun lidt om selve implementerings- og forankringsprocessen. Det skyldes antagelsen om, at strategiforankringen nærmest sker af sig selv i ledelsesprocesserne, hvis blot strategien er kommunikeret i organisationen. En sådan ensidig forståelse er imidlertid en barriere for at lykkes med strategiprocesser. Vil man have succes, må der tænkes bredere, og forståelse for de økonomiske, tekniske, psykologiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold i organisationen er afgørende. Det lærer man på dette kursus. Steffen & Claus har undervist i strategizing og strategiimlementering som tema på CBS Executive og CBS Sommerskole siden 2003.

CBS Sommerskole 2015 i Succesfuld strategiimplementering afholdes på CBS, Dalgas Have, Frederiksberg i uge 34, 17.-21. august 2015.

Uddybende beskrivelse og tilmelding online [link til CBS Executive]

CBS Sommerskole 2015 - Succesfuld strategiimplementering - Positiv Psykologi -  CBS Executive - Claus Nygaard - Steffen Löfvall - Lars Ginnerup - CBS - Dalgas Have

cph:learning indgår aftale med IT-Universitet

cph:learning har indgået aftale med IT-Universitetet i København (ITU) om pædagogisk udvikling og supervision af ITU’s danske og internationale adjunkter. Arbejdet med kompetenceudviklingen på ITU ligger i direkte forlængelse af en lignende opgave på CBS, hvor Claus Nygaard fra cph:learning siden 2000 har arbejdet målrettet med både pædagogiske kurser og adjunktsupervision, ligesom Steffen Löfvall fra cph:learning har arbejdet med IKT-udvikling og adjunktsupervisionpå CBS siden 2006.

Det er naturligt for cph:learning at indgå som faglig ressource i kompetenceudviklingsforløb i universitetssektoren. Bl.a. er Claus Nygaard redaktør på bogserien “Learning in Higher Education”, der udkommer på Libri Publishing Ltd, Oxfordshire, UK.

Claus Nygaard er visiting professor på Stockholm School of Economics

Igen i 2015 er Claus Nygaard visiting professor på Stockholm School of Economics i Riga, Letland. På 7 dage fordelt over tre uger underviser han et fuldt kursus i organisation og ledelse. Der er 150 studerende på holdet og pensum er de moderne klassikere inden for struktur, kultur og processer. For at understøtte forretningsskabelse i de Baltiske lande integreres perspektiver på innovation og entrepreneurship i kurset. Det er andet år, Claus underviser på SSERiga.