Strategiledelse og målstyring i folkeskolen

Steffen Löfvall faciliterer en workshop om strategiledelse og målstyring ved Aalborg kommunes skoleledelsesmøde. Der er en række ledelsesmæssige forhold, som den enkelte skoleleder bør medreflektere i sit daglige strategiske lederskab, når en skoleforvaltning ønsker at tilpasse sit nuværende strategiunivers ved at implementere nye arbejdsroller og -redskaber som fx målpile og Leadership pipeline. I den forbindelse bliver spørgsmål som nedenstående relevante:

  • Hvordan kan kommunens strategi oversættes og samskabes i lokalt?
  • Hvordan kan indholdet i fælles og lokale strategier syretestes?
  • Hvordan kan legitimitetspres (politiske, faglige og økonomiske) fra lokale aktører strategisk håndteres?
  • Hvordan balanceres intern og ekstern udvikling/effektivisering?

Med udgangspunkt i et kort fagligt oplæg igangsættes en plenumdrøftelse af, hvordan lokale målpile kan samskabes og kvalitetssikres. Endvidere beskriver Steffen, hvordan strategiske legitimitetspres, der naturligt opstår som følge af ny målstyring og ændret opgavevaretagelse, kan analyseres og håndteres.